Wniosek o ochronę podczas procesu sądowego w dniu 20 stycznia 2022 roku

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 

 

 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. +48 697 357 009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

RZECZPOSPOLITA POLSKA      

 

 

 

Ze strony:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/12/25/prezydent-elektorski-rp-o-ochrone-do-sluzby-ochrony-panstwa/

 

Dokumentacja do pobrania tu:

https://mega.nz/folder/F05BCYZL#gVc0zWqAY_r-BB8KW1dTdQ

 

 

DP0061 2021 12 25      

 

Komendant Służby Ochrony Państwa

ppłk SOP Paweł Olszewski

  1. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

kancelaria@sop.gov.pl,

Wniosek o ochronę

podczas procesu sądowego w dniu 20 stycznia 2022 roku

 

Szanowny Panie

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 o Służbie Ochrony Państwa: „SOP jest jednolitą, umundurowaną, uzbrojoną formacją wykonującą zadania z zakresu ochrony osób i obiektów oraz rozpoznawania i zapobiegania skierowanym przeciw nim przestępstwom.”

 

Zwracam się z wnioskiem o ochronę podczas procesu sądowego w dniu 20 stycznia 2022 roku, który ma się odbyć przeciwko mnie w Sądzie Rejonowym w Wieliczce, o g. 13.00, sala nr 22.

 

W sądzie tym, w dniu 20 sierpnia 2021r. rano o godzinie 8.00, zostało już dokonane przestępstwo przeciwko państwu polskiemu i przeciwko Narodowi Polskiemu, w postaci zablokowania wejścia do budynku sądu - mnie – Suwerenowi - bym mogła w celu przygotowania się do obrony zapoznać się z aktami sprawy. Zabroniono mi wstępu tylko dlatego że byłam niezamaskowana i odmówiłam zmierzenia mi przez ochroniarzy tempertury.

 

Proces przeciwko mojej osobie jest procesem politycznym, gdyż od wielu już lat jestem bardzo aktywną polską patriotyczną działaczką polityczną, mającą na celu pełne odzyskanie przez Polskę suwerennosci i przywrócenia Polakom egzekwowania przynależnych im praw: w tym praw człowieka, praw demokratycznych i praw konstytucyjnych.

 

Aktualnie pełnię funkcję Elektorskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego. Moja funkcja nie jest z wyboru demokratycznego, ale jest w pełni legalna i zgodna z prawem. Nie jestem przez nikogo finansowana, (pracuję na swoje utrzymanie) - moja funkcja jest funkcją społeczną – nie biorę za moją działalność społeczną żadnych pieniędzy. W załączeniu przesyłam dokumentację potwierdzającą mój status Prezydenta Rzeczyspopolitej Polskiej.

 

Do tej pory nie starałam się o ochronę, ale teraz uznałam że jest to konieczne, gdyż firma ochroniarska USI sp. z o.o. ze Skawiny, ochraniająca budynek Sądu Rejonowego w Wieliczce, neguje Suwerenowi wejście do budynku na podstawie zarządzenia Prezes Sądu Pani Ewy Motyczyńskiej-Pałys – dotyczącego obostrzeń sanitarnych -  wydanego na podstawie ministerialnego rozporządzenia które jest niezgodne z Konstytucją – co potwierdziły wielokrotnie sądy w swoich wyrokach kasując nałożone na obywateli kary, za nieprzestrzeganie obostrzeń sanitarnych.

 

Niewpuszczanie do PUBLICZNEGO budynku sądu osób niezamaskowanych i bez mierzenia temperatury, jest bezpośrednim atakiem na państwo polskie na terytorium Polski, jest atakiem na wolności i swobody obywatelskie zagwarantowane w umowie społecznej Narodu Polskiego tj. w Konstytucji, jest łamaniem Praw Suwerena - którym w państwie polskim na podstawie Konstytucji jest Naród Polski.

 

W związku z dużym prawdopodobieństwem ponownego dokonania przestępstwa przeciwko państwu polskiemu ze strony ochroniarzy firmy USI ze Skawiny i w związku z tym istnieje ryzyko że nie wejdę na salę sądową gdyż nie zostanę wpuszczona do budynku sądu bez maski i bez mierzenia temperatury, zwracam się o do Służby Ochrony Państwa o ochronę jako obywatel polski, któremu należy się z racji stanu postanowień Konstytucji i z racji bycia Suwerenem, respektowanie jego konstytucyjnych praw we wszelkich budynkach użyteczności publicznej na terenie Polski oraz zwracam się o ochronę również jako urzędujący Elektorski Prezydent Rzeczyspospolitej Polskiej.

 

Informuję, że sprawa przeciwko mnie odbywa się w sensie politycznym – o mowę nienawiści za jeden z moich filmików na internecie – choć mamy w Konstytucji zagwarantowaną wolność słowa. Oskarżył mnie niejaki Krzysztof Gumkowski z organizacji Otwarta Rzeczpospolita, zeznając na Komisariacie w Warszawie przy ul. Dzielnej 12 w dniu 25 lutego 2020r.

Potem sprawa trafiła do Krakowa gdzie przynajmniej dwóch Prokuratorów zajmowało się tą sprawą i nie skierowało sprawy do sądu, gdyż nie było podstaw. W 2021 roku sprawą zajął się Prokurator Bartłomiej Legutko, pomimo, że sprawa nie należała do jego jurysdykcji miejscowej. Nie będę opisywać jak mnie potraktował wysyłając na mnie – bezbronną, uczciwą i spokojną osobę – Policję do domu pewnego ranka by mnie zaciągnąć na zeznania, pomimo że za każdym razem kiedy mnie wzywano – zawsze się stawiałam – nie było więc takiej potrzeby.

Na moje zapytanie czy jest Żydem lub pochodzenia żydowskiego – nie otrzymałam odpowiedzi, a więc w jego decyzji skierowania sprawy przeciwko mnie do sądu w Wieliczce, nie ma żadnej gwarancji obiektywności, jeśli jest Żydem bądź pochodzenia żydowskiego.

 

Sprawa w sądzie Rejonowym w Wieliczce była odwoływana już dwa razy przez sąd. Kolejny termin został wyznaczony na 20 stycznia 2022 roku. Do tej pory do sądu w Wieliczce mnie nie wpuszczono, kiedy chciałam wejść by zapoznać się z aktami sprawy. Drogę w wejściu do budynku sądu zablokowali mi w dniu 20 sierpnia 2021 roku, pracownicy ochrony firmy USI SP. Z O .O.  ze Skawiny: Pani Danuta Drwięga i Pan Paweł Kuć.  Zażądali maski i mierzenia temperatury – na co ja Suweren, człowiek rozumny i wolny – z krwi i kości – żywa istota duchowo-materialna - nie mogę się zgodzić, bo to godzi w moją godność człowieka rozumnego, który widzi że wprowadzane akty prawne obostrzeniowe, nie służą dobru człowieka lecz depopulacji całych narodów, a ponadto godzą w podstawowe wolności i swobody obywatelskie zagwarantowane w Polskiej Konstytucji, nie wspominając o łamaniu podstawowej zasady cywilizacji łacińskiej do której Naród Polski przynależy tj. zasady OBIEKTYWNEJ PRAWDY FAKTYCZNEJ we wszystkich kwestiach i we wszystkich sprawach.

 

Pisałam kilkakrotnie do Prezesa Sądu udowadniając jej, pandemiczny szwindel oraz wskazując sygnatury spraw, w których sądy anulowały obowiązek noszenia masek, nie nakładając kar. Niestety na moje pisma do Prezes Sądu w Wieliczce – Pani Ewy Motyczyńskiej-Pałys, nie otrzymałam do tej pory odpowiedzi potwierdzającej uchylenie obostrzeń na terenie sądu w Wieliczce. Zostało złamane moje prawo do obrony, gdyż jak dotychczas nie miałam możliwości zapoznania się ze wszystkimi dowodami sądowymi przeciwko mojej osobie A daje mi się tę możliwość jedynie wtedy, gdy opowiem się za klamstwem, dostosowując się do tworzonych na kłamstwie praw. Bo pandemia jest oszustwem i stan epidemii również jest oszustwem.  Na takie jednak zachowanie, czyli na akceptację kłamstwa jako normy życia społecznego i prawnego, nie pozwalają mi zasady wyznawanej przeze mnie wiary, której głównym filarem jest PRAWDA.

 

Nie zamierzam się poddawać terrorowi sanitarnemu, którego celem jest zniewolenie człowieka i dlatego jestem zdecydowana na wszystko, żeby bronić moich Naturalnych Praw Człowieka i moich praw konstytucyjnych, przynależnych każdemu obywatelowi w Polsce. Proszę o pilną informację zwrotną żebym wiedziała czy mam wsparcie organów państwa w obronie suwerenności państwa polskiego oraz w obronie moich praw Suwerena, czy też Naród Polski i jego Prezydent w postaci mojej osoby, pozostał już całkiem bezbronny i musi zacząć realizować swoje prawa i walczyć o suwerenność państwa polskiego na jego własnym terytorium - BEZPOŚREDNIO tj. na podstawie art.4.2 Konstytucji.

W załączeniu przesyłam pisma z dnia 19 IX 2021r. oraz z dnia 9 X 2021r. wysłane do Prezes sądu ws uchylenia obostrzeń.

 

Jeszcze Polska nie zginęła!

 

Łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku

 

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego - Teresa Garland

 

 Polska, dnia 25 grudnia 2021r.