Zapraszam do kontaktu wszystkie ambasady państw które utrzymują stosunki dyplomatyczne z Polską, w celu omówienia dalszych stosunków bilateralnych z każdym państwem.

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 

 

 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. +48 697 357 009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

RZECZPOSPOLITA POLSKA      

 

 

 

 

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/12/23/dekret-o-neutralnosci-polski/

 

DP0059 2021 12 23                                            Dz.U. od 16 IX 2021r. poz. 30                                                                           

DEKRET NR 30

PREZYDENTA ELEKTORSKIEGO

R Z E C Z Y P O S P O L I T E J   P O L S K I E J

 

 

DEKRET O NEUTRALNOŚCI POLSKI

 

  • 1

Na zasadzie przepisów art.79 § 2, art.1 § 3, art.2 § 2, 3, 4  konstytucji z dnia 23 kwietnia 1935 roku, Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 1939 r. o nieważności aktów prawnych władz okupacyjnych oraz z mocy Suwerena na zasadach praw, obowiązków i wolności obywatelskich zagwarantowanych w Konstytucji z 1997r.  jak i na podstawie Prawa Narodów do Samostanowienia Dz. U.1977.38.167 - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r.

  • 2

Jako Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego oświadczam i informuję wszystkie narody i państwa świata, że Rzeczpospolita Polska od tej chwili staje się państwem neutralnym.

  • 3

Wszelkie ukryte, tajne i inne umowy międzynarodowe dotyczące Polski, sprzeczne z tym aktem neutralnej suwerenności, stają się z mocy tego dekretu nieważne, jeśli nie zostaną Narodowi Polskiemu ujawnione i przez Naród Polski zaakceptowane.

  • 4

Zapraszam do kontaktu wszystkie ambasady państw które utrzymują stosunki dyplomatyczne z Polską, w celu omówienia dalszych stosunków bilateralnych z każdym państwem.

  • 5

Niniejszy Dekret sporządzony przez Elektorskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego, w imieniu i w interesie Narodu Polskiego - Suwerena państwa polskiego, wchodzi w życie w dniu jego podpisania tj. w dniu 23 XII 2021r.

 

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego - Teresa Garland

 

 Polska, dnia 23 grudnia 2021r.,