Czy mogę liczyć na wsparcie Policji w wyegzekwowaniu moich praw Suwerena czy mam sobie szukać prywatnych „ochroniarzy”, bym mogła wejść na salę sądową bez maski i bez mierzenia temperatury?

Wezwanie Komendanta Policji w Wieliczce do obrony Praw Suwerena

Wideo przesłanie można obejrzeć tu:

https://www.cda.pl/video/9437982dc

i tu do pobrania:

https://mega.nz/file/1pxFkSLS#y5y35TDVa5vG48j_Hp00iU0jmujjtCPJmOtDS93banY

 

 

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/12/23/wezwanie-komendanta-policji-w-wieliczce-do-obrony-praw-suwerena/

 

 

Teresa Garland ,                                                                                                 Skawina 21 XII 2021r.

Adres do korespondencji:

skr.poczt.88, 32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 13a

SYGN. AKT. PR 4 Ds. 4 2020 (w Prokuraturze)

Sygn.Spr.2K451/21 (w Sądzie)\

Komendant Powiatowej Policji  w Wieliczce

  1. Jedynaka 30A

32-020 WIELICZKA

Tel.478341211, tel. 478341227

 

Dotyczy: Sygn.Spr. IIK451/21 – sąd w Wieliczce

Zapytanie z wnioskiem o OCHRONĘ

podczas procesu sądowego w Sądzie w Wieliczce

w dniu 20 stycznia 2022r. o godz. 13.00, sala nr 22

 

Szanowny Panie Komendancie

Zwracam się z zapytaniem a jednocześnie z wnioskiem o ochronę podczas procesu sądowego przeciwko mnie w Sądzie w Wieliczce w dniu 20 stycznia 2022r., g.13.00, sala nr 22. Proszę o odpowiedź pisemną czy mogę liczyć na wsparcie Policji w wyegzekwowaniu moich praw Suwerena, praw człowieka i Konstytucji, czy też mam sobie szukać jakichś innych prywatnych „ochroniarzy”, dzięki którym będę mogła wejść na salę sądową bez maski i bez mierzenia temperatury?

 

UZASADNIENIE

Sprawa przeciwko mnie odbywa się w sensie politycznym – o mowę nienawiści za jeden z moich filmików na internecie – choć mamy w Konstytucji zagwarantowaną wolność słowa. Oskarżył mnie niejaki Krzysztof Gumkowski z organizacji Otwarta Rzeczpospolita zeznając na Komisariacie w Warszawie przy ul. Dzielnej 12 w dniu 25 lutego 2020r.

Potem sprawa trafiła do Krakowa gdzie przynajmniej dwóch Prokuratorów zajmowało się tą sprawą i nie skierowało sprawy do sądu, gdyż nie było podstaw. W 2021 roku w maju sprawą zajął się Prokurator Bartłomiej Legutko, pomimo, że sprawa nie należała do jego jurysdykcji miejscowej. Nie będę opisywać jak mnie potraktował wysyłając na mnie – bezbronną, uczciwą i spokojną osobę – Policję do domu pewnego ranka by mnie zaciągnąć na zeznania, pomimo że za każdym razem kiedy mnie wzywano – zawsze się stawiałam – nie było więc takiej potrzeby.

Na moje zapytanie czy jest Żydem lub pochodzenia żydowskiego – nie otrzymałam odpowiedzi, a więc w jego decyzji skierowania sprawy przeciwko mnie do sądu w Wieliczce, nie ma żadnej gwarancji obiektywności, jeśli jest Żydem bądź pochodzenia żydowskiego.

 

Sprawa w sądzie Rejonowym w Wieliczce była odwoływana już dwa razy przez sąd. Kolejny termin został wyznaczony na 20 stycznia 2022 roku. Do tej pory do sądu w Wieliczce mnie nie wpuszczono, kiedy chciałam wejść by zapoznać się z aktami sprawy. Drogę w wejściu do budynku sądu zablokowali mi pracownicy ochrony firmy USI SP. Z O .O.  ze Skawiny: Pani Danuta Drwięga i Pan Paweł Kuć.  Zażądali maski i mierzenia temperatury – na co ja Suweren, człowiek rozumny i wolny – z krwi i kości – żywa istota duchowo-materialna - nie mogę się zgodzić, bo to godzi w moją godność człowieka rozumnego, który widzi że wprowadzane akty prawne obostrzeniowe, nie służą dobru człowieka lecz depopulacji całych narodów, a ponadto godzą w podstawowe wolności i swobody obywatelskie zagwarantowane w Polskiej Konstytucji, nie wspominając o łamaniu podstawowej zasady cywilizacji łacińskiej do której Naród Polski przynależy tj. zasady PRAWDY OBIEKTYWNEJ we wszystkich kwestiach i we wszystkich sprawach.

 

Pisłam kilkakrotnie do Prezesa Sądu udowadniając jej, pandemiczny szwindel oraz wskazując sygnatury spraw, w których sądy anulowały obowiązek noszenia masek, nie nakładając kar. Niestety na moje pisma do Prezes Sądu w Wieliczce – Pani Ewy Motyczyńskiej-Pałys, nie otrzymałam do tej pory odpowiedzi potwierdzającej uchylenie obostrzeń na terenie sądu w Wieliczce. Zostało złamane moje prawo do obrony, gdyż jak dotychczas nie miałam możliwości zapoznania się ze wszystkimi dowodami sądowymi przeciwko mojej osobie A daje mi się tę możliwość jedynie wtedy, gdy opowiem się za klamstwem, dostosowując się do tworzonych na kłamstwie praw. Bo pandemia jest oszustwem i stan epidemii również jest oszustwem.  Na takie jednak zachowanie, czyli na akceptację kłamstwa jako normy życia społecznego i prawnego, nie pozwalają mi zasady wyznawanej przeze mnie wiary, której głównym filarem jest PRAWDA.

 

Nie zamierzam się poddawać terrorowi sanitarnemu, którego celem jest zniewolenie człowieka i dlatego jestem zdecydowana na wszystko, żeby bronić moich Naturalnych Praw Człowieka i moich praw konstytucyjnych, przynależnych każdemu obywatelowi w Polsce.

 

Teraz pytam Panie Komendancie i proszę o konkretną odpowiedź: Czy Policja w Wieliczce udzieli mi wsparcia w wejściu niezamaskowanej i bez mierzenia temperatury do sądu, czy mam sobie samodzielnie zorganizować męski prywatny korpus ekspedycyjny, który stanie w obronie moich konstytucyjnych praw: w obronie mojego prawa do sprawiedliwego osądu, w obronie mojej godności człowieka, w obronie mojej wolności i w obronie PRAWDY?

 

Zadaję to pytanie, bo mam wątpliowści – nie wiem co i kogo ochrania Policja:  czy pilnuje realizowania wydawanych przez rząd aktów bezprawia – czyli chroni zło? Czy też chroni ludzi czyniących obywatelom zło, tj. urzędników, sędziów i prokuratorów, przed obywatelami którzy słusznie domagają się w Polsce prawdziwego prawa, prawdziwej sprawiedliwości i realizacji ich konstytucyjnych praw?  

 

Proszę o pilną odpowiedź bo muszę się do tej rozprawy merytorycznie i prawdopodobnie siłowo przygotować - jeśli ochrona moich konstytucyjnych praw nie jest już zadaniem Policji - by móc realizować w praktyce moje prawo człowieka do obrony sądowej w sądzie  w Wieliczce.

 

W załączeniu przesyłam pisma z dnia 19 IX 2021r. oraz z dnia 9 X 2021r. wysłane do Prezes sądu ws obostrzeń.

 

Łączę pozdrowienia

Z wyrazami szacunku

 

Teresa Garland