Negowanie Suwerenowi wstępu do budynków użyteczności publicznej, jest przestępstwem  (działaniem nas szkodę interesu publicznego i zdrada stanu) i będzie karane.

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 

 

 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. 697357009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

Rzeczpospolita Polska      

 

 

 

 

Pismo do pobrania na stronie: https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/12/08/do-urzednikow-i-wlodarzy-gmin-ws-udostepnienia-bezplatnie-lokali-gminnych-dla-gminnych-rad-koordynacyjnych/

 

DP0045 2021 12 08                                           

Do urzędników i włodarzy gmin ws udostępnienia bezpłatnie lokali gminnych dla Gminnych Rad Koordynacyjnych

 

NIE MA SKUTKU BEZ PRZYCZYNY…..

 

Szanowni Państwo

Zarówno moje działania jak i moja Prezydentura są legalne i są zgodne z prawem.  Ja jestem Prezydentem wybranym przez Elektorów Narodu Polskiego – BEZPOŚREDNIO. Prezydent Duda jest Prezydentem korporacyjnym, z nadania globalistów, ponadto jest już tylko prezydentem narodu żydowskiego – co ostatnio w swych orędziach i działaniach udowodnił.

 

Przypominam, że w Polsce władzę zwierzchnią sprawuje Naród Polski. Zwierzchnią to znaczy że całą władzę - w tym: ustawodawczą, sądowniczą i wykonawczą.

 

Naród Polski na podstawie art. 4.2 Konstytucji może sprawować władzę BEZPOŚREDNIO.

 

Niedostosowanie się urzędników i włodarzy gmin do zarządzania BEZPOŚREDNIEGO przez Naród Polski czyli bezpośrednio przez obywateli - Suwerenów - jest naruszeniem umowy społecznej Narodu Polskiego w postaci Konstytucji, jest złamaniem Konstytucji.

 

Budynki i lokale gminne są własnością Suwerena czyli Narodu Polskiego, a nie prywatną własnością włodarza czy urzędnika gminnego. Negowanie Suwerenowi – właścicielowi  tych budynków - dostępu do nich i blokowanie użytkowania ich bezpłatnie przez obywateli dla osiągnięcia dobra wspólnego (dla ratowania Ojczyzny), jest przestępstwem  (działaniem nas szkodę interesu publicznego i zdrada stanu) i będzie karane. Zasłanianie się brakiem kompetencji do udostępnienia lokalu - będącego w potrzebie Właścicielowi tego budynku – Suwerenowi - jest oznaką braku odpowiedziałności ze strony włodarzy i urzędników gminnych za Ojczynę, za państwo polskie, za wspólnotę mieszkańców gminy jak i brak szacunku dla Narodu Polskiego i jego praw. Jest łamaniem praw człowieka i łamaniem prawa międzynarodowego do samostanowienia narodów.

 

Szczególnie teraz, w dobie nadchodzącego realnego wojennego zagrożenia podziału Polski na trzy lub cztery części i pójście pod rozbiory po raz ostatni i definitywny (Polska ryzykuje teraz zniknięcie na zawsze z map świata – będzie tu Polin, a prawie 30 milionów obywateli polskich ma być wymordowanych do 2028r. wg planów globalistów), negowanie przez urzędników gminnych, przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów, obywatelom ich prawa do desperanckiego ratowania naszej Ojczyzny i walki o przeżycie Narodu Polskiego – poprzez działanie i tworzenie Gminnych Rad Koordynacyjnych w udostępnionych bezpłatnie cotygodniowo lokalach gminnych – ma znamiona zdrady narodowej.

 

Proszę się liczyć z tym, że Polska Podziemna –  ogłosiła już swoje powstanie i działanie.

 

Zatem zdrada państwa i Narodu Polskiego, w przypadku nieudostępnienia przez gminę bezpłatnego lokalu do co sobotnich posiedzeń Gminnych Rad Koordynacyjnych, zostanie do organów Polski Podziemnej zgłoszona i będzie osądzona a wyroki wykonane.

 

Naród Polski nie ma już nic do stracenia. Po tym jak Prezydent Duda ogłosił podczas świętowania żydowskiego święta chanuki w pałacu prezydenckim, że tu jest państwo Polin, po tym jak dochodzą informacje ze Sejmu że od tego roku nie będą się już łamali w sejmie opłatkiem, po tym jak Polacy są przeganiani z Małego Rynku w Krakowie będąc informowanymi że tu jest miejsce żydowskie, po tym jak dochodzą informacje że już na dniach będą zwożeni do Polski z całego świata miliony Żydów, chyba już wszyscy powinniśmy otworzyć oczy na rzeczywistość – i stawić jej czoła. Jesteśmy prowadzeni przez obecne rządy na śmierć pewną. Ale możemy jeszcze pokojowo przeprowadzić naprawę państwa polskiego poprzez Gminne Rady Koordynacyjne albo Naród Polski się zbuntuje i będzie wojna domowa i koniec Polski. Czy Ty Włodarzu, Urzędniku Gminny, Radco Prawny Gminy, weźmiecie za to odpowiedzialność?

 

Informuję Was, że obywatele mają dość i z pewnością wiedzą gdzie mieszkacie… Zachowujcie się więc rozumnie i rozsądnie. Era bezprawia się skończyła. Nadszedł czas na BEZPOŚREDNIE rządy Narodu Polskiego – demokratyczne rządy prawa – na podstawie art. 4.2 Konstytucji, jak i na podstawie zawsze obowiązujacego – choć niespisanego Prawa Naturalnego oraz na podstawie przysługujących Narodowi Polskiemu - z racji wyznawanej wiary - zasad cywilizacji łacińskiej. Osoby piastujące jakiekolwiek funkcje publiczne – nie uznające i nie respektujące wszystkich praw człowieka (w tym również i tych niespisanych), nie respektujące przynależnych Polakom z racji ich wiary zasad cywilizacji łacińskiej, nie respektujące polskiej Konstytucji, jak i nie uznające międzynarodowego prawa Narodu Polskiego do samostanowienia i prawa do walki o to samostanowienie, nie mogą nadal sprawować swoich funkcji – lepiej będzie dla nich by odeszli…….

 

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA!

 

Licząc na pozytywny odzew urzędników i włodarzy gmin

w stosunku do Narodu Polskiego – Suwerenów Państwa Polskiego

 

Łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku

 

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego

Teresa Garland

Polska, dnia 5 XII 2021r.

Wybrana na stanowisko Elektorskiego Prezydenta Polski w dniu 16 IX 2021r. przez Zgromadzenie Elektorów na podstawie artykułów: 1, 2, 4, 12, 60, 82, 85.1 i innych z Konstytucji z 1997 roku, w związku z art.16 Konstytucji z 1935 roku oraz w związku z międzynarodowym prawem do samostanowienia narodów (Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 ). Wybór potwierdzony Dekretem nr 13 z dnia 16 IX 2021r. Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Sekretarz ONZ został poinformowany.