Do Prezesa NIK p.M.Banasia ws raportu nt. stanu państwa polskiego

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 

 

 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. 697357009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

Rzeczpospolita Polska      

 

 

 

 

Do Prezesa NIK p.M.Banasia ws raportu nt. stanu państwa polskiego

Pliki do pobrania na stronie:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/12/05/do-prezesa-nik-p-m-banasia-ws-raportu-nt-stanu-panstwa-polskiego/

 

DP0044 2021 12 05                                

 

Sz.P. Marian Banaś

Najwyższa Izba Kontroli

 

PILNY Wniosek

o raport nt stanu państwa polskiego

 

NIE MA SKUTKU BEZ PRZYCZYNY…..

 

Szanowny Panie Prezesie

Piszę w związku z obawami, iż w najbliższym nam czasie może dojść do czwartego rozbioru Polski, zostanie nam wyznaczony obcy Komisarz nadzorczy i Polska jako suwerenne państwo autonomiczne przestanie istnieć. To wszystko można jeszcze zabokować ujawniając - Narodowi Polskiemu – SUWERENOWI  - prawdę na temat stanu państwa polskiego by Suweren mógł szybko i skutecznie zablokować niebezpieczeństwo.

 

Celem istnienia państwa i prawa jest dobro każdego człowieka, przy uwzględnieniu dobra powszechnego. Jednak aby ten cel mógł być realizowany, to najpierw musi być ustalony stan faktyczny (PRAWDA), by podjęte decyzje były właściwie i skuteczne.

 

Dlatego zwracam się do Pana jako Suweren, ale również jako legalnie wybrany Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego, stojący na straży praw człowieka nadanych Polakom przez Boga samego, praw i wolności obywatelskich  zagwarantowanych w naszej polskiej Konstytucji oraz stojący na straży zasad wynikających z naszej cywilizacji łacińskiej, działając na mocy praw Suwerena - art.4 Konstytucji i inne oraz jako kierująca od kilku lat Społecznym Komitetem Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego, którego celem jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania na terenie Polski: Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji.

 

Wypełniając obowiązki Prezydenta Elektorskiego RP NP, działając przede wszystkim jako Suweren - BEZPOŚREDNIO, na podstawie art.4.2 Konstytucji z 1997 roku, jak i na podstawie art. 1,9,11 Konstytucji z 1935 roku, oraz na podstawie zarządzenia Prezesa NIKu nr 53/2014  z dnia 10 lipca 2014r. paragrafy: 2 oraz 7, jak i na podstawie prawa do samostanowienia narodów, w trybie art. 241 kpa:  

wzywam Pana w trybie pilnym do sporządzenia i przedstawienia w Narodowi Polskiemu  - Suwerenowi, raportu o stanie faktycznym państwa polskiego.

 

Od chwili tzw. transformacji w Polsce, czyli od ponad 30 lat, nie było raportu o stanie państwa polskiego. Suweren, mając na uwadze namacalne doświadczenia życiowe w Polsce, i ciągle pogarszający się poziom życia i powstawanie coraz większej biedy i wyzysku, ma wątpliwości co do prawidłowego prowadzenia księgowości państwa polskiego, jak i wydawanych z budżetu państwa pieniędzy podatnika.  Szczególnie niepokojącym jest fakt coraz wyższych cen i podatków jak i przerost prawnej biurokracji. Niezrozumiałym jest dla Suwerena, dlaczego w Polsce jest prawdopodobnie najwyższa na świecie obowiązkowa składka ZUSowska dla przedsiębiorców, z powodu której, miliony Polaków muszą wyjeżdżać na emigrację w nowoczesny jasyr, za granicę, gdyż w wyniku tej horrendalnie wysokiej składki zusowskiej jak i monopolistycznych barier biurokratyczno-prawnych, nie pozwala się Polakom prowadzić działalności gospodarczej i życia w Polsce. Suweren odkrywa coraz bardziej niepokojace kuriozalne posunięcia byłych i obecnych władz - chodzi o pojawiającą się w przestrzeni publicznej informację o tym, że Polska jako państwo jest korporacją a instytucje państwowe są prywatnymi firmami (np.sądy, policja, sanepid). Jest  to jakiś absurd, biorąc pod uwagę fakt, że Konstytucja z 1997 roku, jasno definiuje w art.1 że: „Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli”, nie może więc być własnością prywatną, a Polacy nie mogą być niewolnikami, na co jednak wskazują codzienne doświadczenia życiowe Polaków, którzy czują się w swoim kraju obywatelami drugiej kategorii i niewolnikami. Tymczasem umowa społeczna Narodu Polskiego w postaci Konstytucji z 1997r., w art.4 jasno określa kto jest w Polsce Suwerenem – jest nim Naród Polski. Nie może być zatem Suweren traktowany jak niewolnik.

 

Będę wdzięczna za pilne zajęcie się w/w kwestią i pilne przygotowanie raportu na temat stanu państwa polskiego. My z naszej strony Komitetu TRS, jesteśmy dyspozycyjni do spotkania i współdziałania. Podaję do siebie nr tel. 697357009. W ramach działań naszego Komitetu, w zeszłym roku został przeze mnie wyznaczony jako Komisarz Główny Zarządu Komisarycznego – Pan Poseł IV kadencji - Piotr Smolana tel. 600 068 403.

W załączeniu przesyłam w pdf 26-slajdowy projekt zarządzania państwem polskim bezpośrednio, oraz dokument potwierdzający zawarcie Porozumienia Patriotów Polskich w Czosnowie, w dniu 27 listopada 2021r. na rzecz ratowania Ojczyzny.

 

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA!

 

Licząc na pilny odzew

 

Łączę pozdrowienia

z wyrazami szacunku

 

Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego

Teresa Garland

Polska, dnia 5 XII 2021r.

Wybrana na stanowisko Elektorskiego Prezydenta Polski w dniu 16 IX 2021r. przez Zgromadzenie Elektorów na podstawie artykułów: 1, 2, 4, 12, 60, 82, 85.1 i innych z Konstytucji z 1997 roku, w związku z art.16 Konstytucji z 1935 roku oraz w związku z międzynarodowym prawem do samostanowienia narodów (Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 ). Wybór potwierdzony Dekretem nr 13 z dnia 16 IX 2021r. Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Sekretarz ONZ został poinformowany.