PREZYDENCKI ROZKAZ do Dowódcy Specjalnej Jednostki Kontrwywiadu do zweryfikowania,  usunięcia i unieszkodliwienia Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, którzy w dniu 29 XI 2021r. przegłosowali pismo do polskich władz korporacyjnych wzywając je do wprowadzenia przymusu szczepień przeciwko COVID-19.

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 

 

 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

Tel. 697357009

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

Rzeczpospolita Polska      

 

 

 

Pliki do pobrania tu:

https://mega.nz/folder/E8QXSQ4J#s5iKKZpGc3UTx0YL8XC53w 

wideo do pobrania i dalszej kolportacji  tu:

https://mega.nz/file/RwgxSIpD#XTMGSFdqKCHhPHyA3oNcwvADT7RbjNueW_UWFcE9CNg

DP0043 2021 11 30                                

ROZKAZ  

Do Dowódcy Specjalnej Jednostki Kontrwywiadu

ws zweryfikowania Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

którzy głosowali w dniu 29 XI 2021r. za przymusem szczepień

 

Wzywam Pana do natychmiastowego użycia wszystkich swoich uprawnień do zweryfikowania,  usunięcia i unieszkodliwienia Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, którzy w dniu 29 XI 2021r. przegłosowali pismo do polskich władz korporacyjnych wzywając je do wprowadzenia przymusu szczepień przeciwko COVID-19.  Są to Radni: Przemysław Ajchler, Adam Cukier, Marta Dzikowska, Marek Gola, Krzysztof Grabowski, Agnieszka Grzechowiak, Jan Grzesiek, Wojciech Jankowiak, Filip Kaczmarek, Krystyna Kubicka-Sztul, Jerzy Lechnerowski, Andrzej Pichet, Patrycja Przybylska, Mirosława Rutkowska-Krupka, Tatiana Sokołowska, Paulina Stochniałek, Zofia Szalczyk, Henryk Szopiński, Henryk Szymański, Małgorzata Waszak-Klepka, Marzena Wodzińska, Marek Woźniak.

 

Działania w/w Radnych Sejmiku Województwa Wielkopolskiego kwalifikują się w zakres przygotowań do przeprowadzenia zbrodni ludobójstwa na Narodzie Polskim, co jest sprzeczne z polskim i z międzynarodowym prawem.  Jest to próba wymordowania Narodu Polskiego a więc AKT ZDRADY wobec państwa i Narodu Polskiego. Należy już w tej chwili postawić ich przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, gdyż osoby te stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia obywateli polskich jak i mogą zagrażać integralności państwa polskiego.

 

Należy przede wszystkim wybadać z jakich pobudek i z czyjego nadania, ta uchwała została przegłosowana.  Należy wybadać ilu z tych Radnych są osobami nieświadomymi a ilu ewentualnymi płatnymi agentami niemieckimi czy żydowskimi. W żadnym razie nie mogą oni nadal sprawować swojej funkcji, gdyż byłby to policzek dla Narodu Polskiego. Ci w/w Radni NIE SĄ GODNI by zajmowali się sprawami Narodu Polskiego, skoro zdolni są bezpardonowo łamać prawa człowieka a przede wszystkim łamać pierwszą zasadę Cywilizacji łacińskiej, jaką jest PRAWDA i dążenie do prawdy, oparcie życia społeczno-polityczno-gospodarczego na prawdzie. Złamali umowę społeczną Narodu Polskiego tj. Konstytucję – art.39.

 

W załączeniu „Wyniki Głosowania”, treść przegłosowanego pisma Radnych z Autopoprawką „ws przymusu szczepień do rządu” oraz nieuwzględniony przez Radnych List Otwarty – Apel  Obywateli przeciwko przymusowi szczepień.

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA!

 

Łączę pozdrowienia z wyrazami szacunku

 

Teresa Garland, Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej Polskiej Narodu Polskiego, Polska, dnia 30 XI 2021r.