Dlaczego nie odebrał Pan mojego listu poleconego wysłanego priorytetem o numerze (00)359007731169582213 który to list wysłałam do Pana w dniu 15 września 2021 roku na adres: Sz.P. St. Asp. Adrian Wilas, Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu,

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/10/08/wezwanie-do-wyjasnien-st-asp-adriana-wilasa-z-komendy-powiatowej-policji-w-boleslawcu-list-otwarty/ Sz.P. St. Asp. Adrian Wilas, Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu, Ul. Zygmunta Augusta 20, -700 Bolesławiec Wezwanie do wyjaśnień St. Asp. Adriana Wilasa z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu – list otwarty Szanowny Panie Adrianie Dlaczego nie odebrał Pan mojego listu poleconego wysłanego priorytetem o numerze (00)359007731169582213 który to list wysłałam do Pana w dniu 15 września 2021 roku na adres: Sz.P. St. Asp. Adrian Wilas, Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu, Ul. Zygmunta Augusta 20, 59-700 Bolesławiec w związku z wysłanym do mnie przez Pana uzasadnieniem postanowienia o przedstawieniu mi zarzutów Sygn.Spr. RSD 626/21. Pismo – list zwrócony mi odebrałam dzisiaj tj.8X2021r. z poczty w Skawinie. Mam nadzieję że Pan Adrian nie bierze udziału w ewentualnym spisku przeciwko mojej osobie, w celu dokonania rabunku przez sądy na mojej osobie, gdyż pytania które były mi zadawane na Policji w Skawinie, na to by wskazywały. Pytania zadawane na wniosek Policji z Bolesławca były tego rodzaju: gdzie pracuję, ile zarabiam, czy prowadzę działalność gospodarczą, czy posiadam dom, czy posiadam mieszkanie, czy posiadam grunty, czy posiadam jakieś akcje lub udziały, ile mam osób na utrzymaniu itp. Było tych pytań dużo. Poniżej przedstawiam zawartość pisma którego Policja Powiatowa w Bolesłąwcu nie odebrała i proszę osoby znające Pana Adriana Wilasa Starszego Aspiranta do przesłania mu poniższego pisma drogą mailową. OŚWIADCZENIE w związku z przedstawionymi mi zarzutami Sygn.Spr. RSD 626/21 oraz ZAWIADOMIENIE o możliwości popełnienia przestępstwa Szanowny Panie W dniu 13 września 2021r. odebrałam z poczty w Skawinie niedatowaną korespondencję (jedna strona) wysłaną przez Pana w dniu 1 września 2021r. z Bolesławca, jak wynika z pieczątki pocztowej. List doszedł w dniu 6 września 2021r. na pocztę do Skawiny a ja odebrałam ten list w dniu 13 września 2021r. Pismo zawierało Uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu zarzutów i nie miało daty sporządzenia. Oświadczam, że przedstawione przez Pana względem mojej osoby zarzuty są fałszywe. Proszę o podanie mi imienia i nazwiska oraz kontaktu do osoby która zgłosiła to zawiadomienie przeciwko mojej osobie. Jednocześnie składam tym pismem zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na fałszowaniu korespondencji w celu postawienia mnie przed sądem i poprzez wyrok skazujący dokonania na mnie rabunku (wyłudzenia) oraz narażenia mnie na problemy prawno-sądowe i utratę reputacji. Przedstawiony mi w zarzutach cytat, nie jest moim tekstem. Nigdy takiego tekstu nie publikowałam, ani nie wysyłałam do gmin. Żadna z wysłanych przeze mnie petycji wraz z załącznikami do gmin, nie zawierała w nich przytoczonego przez Pana cytatu. Żadna też gmina nie złożyła przeciwko mnie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Wydaje się że przytoczony cytat został przez kogoś spreparowany w celu dokonania „legalnego” rabunku (wyłudzenia) na mojej osobie oraz w celu spowodowania utraty mojej reputacji by wyeliminować moją osobę z działalności politycznej w zgodzie z prawem…. gdyż zajmuję się polityką i jestem niewygodna dla osób dla których najważniejszym celem politycznym zamiast dobra człowieka jest zysk. Nie otrzymałam też żadnej możliwości zaznajomienia się z rzekomymi dowodami przeciwko mojej osobie, na podstawie których napisał Pan uzasadnienie postanowienia o przedstawieniu mi zarzutów, pomimo że o przesłanie tych dowodów na Komisariat Policji w Skawinie prosiłam. Podczas przesłuchania na Policji w Skawinie w dniu 30 lipca 2021r. nie powiedziano mi z jakiego adresu mailowego została ta korespondencja do Gminy Bolesławiec wysłana, ani godziny jej wysłania ani ile zawierała kilobajtów i ile kilobajtów zawierały załączniki. W związku z powyższym proszę o odstąpienie od stawianych mi zarzutów i podjęcie śledztwa w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa: przez osobę zgłaszającą rzekomo moje przestępstwo (którego nie było) bądź przez osobę która zmanipulowała tekst i wysłała go w moim imieniu do Gminy Bolesławiec. Z wyrazami szacunku Teresa Garland