WEZWANIE do zaprzestania działalności terrorystycznej na terenie budynku sądu w Wieliczce

 

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 


 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

 

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

Rzeczpospolita Polska      

 

 

 

DP0025 2021 10 04                                                                                                                                                                       

 

Firmo USI w Skawinie! Zaprzestańcie terroryzmu w sądzie!

Firma ochroniarska USI sp. z o.o. w Skawinie

Ul. Torowa 33, 32-050 Skawina

 

WEZWANIE

do zaprzestania działalności terrorystycznej na terenie budynku sądu w Wieliczce

pliki na stronie:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/10/04/firmo-usi-w-skawinie-zaprzestancie-terroryzmu-w-sadzie/

 

Szanowni Państwo

Informuję, iż terroryzowanie obywateli polskich w postaci blokowania im dostępu do budynku sądu w Wieliczce jeśli nie założą maski oraz jeśli nie zmierzą Waszym termometrem temperatury, jest działaniem psychologicznym o podłożu terorrystycznym. Działania takie są wbrew licznemu i utrwalonemu orzecznictwu sądów, uchylających kary za brak maski. Wasze działanie jest dowodem niekonstytucyjnego dyskryminowania Polaków i pozbawiania ich możności korzystania z przysługujących Polakom praw, w tym prawa do obrony w sądzie. Obostrzenia które egzekwujecie w sądzie w Wieliczce są niezgodne z Konstytucją, są oparte na kłamstwie. Nie wolno Wam tego robić, nie wolno Wam tych obostrzeń egzekwować, bo zostaniecie osądzeni i obciążeni majątkowo jako osoby prywatne (w tym Wasi pracownicy) za wszystkie szkody jakie poczyni ludziom sędzia swoimi wyrokami nakazującymi jakiekolwiek płatności czy grzywny – to Wy je zapłacicie z Waszych majątków w wyniku złamania przez Was umowy społecznej Narodu Polskiego tj. Konstytucji i za złamanie międzynarodowych praw człowieka oraz jego wolności wyznania, jako ci którzy nie dopuścili do obrony i uczestnictwa w rozprawach, członków Narodu Polskiego którzy z przyczyn religijnych nie uznają kłamstwa jako normy życia społecznego. A osądzać Was nie będzie sąd w Wieliczce lecz nowopowstały Najwyższy Trybunał Narodowy osądzający wg zasad norymberskich i Prawa Naturalnego.

 

Jako przykłady uchylenia kar za brak maski lub umorzenia postępowania podaję kilka:

- sygn. akt VI W 1007/20 Sądu Rejonowego dla Łodzi VI Wydział Karny

- sygn. akt. II W 545/20 Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp., II Wydział Karny

- sygn. akt. II W 71/20 Sądu Rejonowego w Kościanie, Sąd Najwyższy Sygn. Akt. III KK 270/09

- sygn. akt. II W 548/20 Sądu Rejonowego w Ostrowie Wlkp., II Wydział Karny

- sygn. akt. VIII SA/Wa 491/20

- Sąd Rejonowy w Olkuszu sygnatura akt. II W 502/20

- wyrok Sądu Najwyższego: II KK 66/21

- wyrok Sądu Najwyższego: I KK 56/21

 

W związku z powyższymi orzeczeniami oraz z poniższymi uzasadnieniami, wzywam do: natychmiastowego odstąpienia od terroryzujących czynności blokowania wstępu do budynku sądów osobom które odmówą założenia maski i zmierzenia temperatury,byście nie musieli być osądzeni przez Najwyższy Trybunał Narodowy wg Prawa Naturalnego i zasad norymberskich, by nie zawalać Trybunału nawałem zbędnej pracy, szanować pieniądze i czas obywateli polskich. Służby państwa cywilizowanego, nie powinny nękać obywateli i narażać ich na zbędne zdenerowanie i na stres, kiedy w rzeczywistości nie ma do tego zasadnych podstaw. Art.2 Konstytucji mówi: „Rzeczpospolita Polska jest DEMOKRATYCZNYM państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.” Służby państwa polskiego a Wy nią jesteście skoro pracujecie dla publicznej instytucji sądowej a budynek sądu jest własnością Polaków nie Waszą prywatną! powinny działać przede wszystkim w oparciu o zasady wyznawane przez demokratyczną większość, tj. o zasady prawne cywilizacji łacińskiej do której Naród Polski WIĘKSZOŚCIĄ DEMOKRATYCZNĄ przynależy od ponad 1000 lat, a dane z GUSu to potwierdzają (ponad 87% Polaków przynależy do Kościoła rzymsko-katolickiego obrządku ŁACIŃSKIEGO), w postaci uznawania za prawo tylko to, które jest zgodne ze słusznością, z moralnością, ze sprawiedliwością, z prawdą i z dobrem. W załączeniu przesyłam Dekret o zasadach cywilizacji łacińskiej.

 

UZASADNIENIE - WSTĘP

Akty prawne nakładające na obywateli przymus noszenia masek są bezprawne gdyż:

I.             są niezgodne z Konstytucją – co potwierdzają sądy

II.           łamią naturalne prawo człowieka do życia - poprzez ograniczenie ludziom swobodnego oddechu

III.         nie mają uzasadnienia w prawdzie naukowej

 

UZASADNIENIE - ROZWINIĘCIE

1) Maski ograniczają dopływ powietrza do organizmu ludzkiego, powodując niedotlenienie organizmu, czego efektem może być utrata zdrowia bądź życia człowieka. Oddychanie jest fizjologiczną potrzebą biologicznego organizmu ludzkiego, taką samą jak sikanie czy wypróżnianie się. W państwie cywilizowanym niedpuszczalnym jest „PRAWNE”! negowanie ludziom takich podstawowych naturalnych praw! Jest to prawne barbarzyństwo! ODDYCHANIE jest podstawowym naturalnym prawem człowieka do życia. To ODDYCHANIE, w pierwszej kolejnosci gwarantuje człowiekowi życie. Wszelkie próby ograniczania ludziom swobodnego oddechu poprzez przymusowy nakaz noszenia masek ograniczających naturalny dopływ powietrza do organizmu ma charakter ludobójstwa. Jest to złamanie podstawowego naturalnego prawa człowieka do życia! https://sprawdzonyfizjoterapeuta.pl/artykuly/niedotlenienie-mozgu-przyczyny-objawy-i-konsekwencje,120

 

2) Nie ma opartych na PRAWDZIE naukowych podstaw co do tego żeby maski chroniły przed chorobami zakaźnymi a jednocześnie żeby nie szkodziły organizmowi ludzkiemu. Nikt nie zrobił rachunku zysków i strat zdrowotnych człowieka poddanego przymusowemu noszeniu maski, szczególnie w dłuższym okresie. Są natomiast poważne badania naukowe które potwierdzają że maski nie chronią, a niektórzy wręcz sugerują że maski szkodzą: https://ryszard-opara.neon24.pl/post/157368,zamaskowany-swiat-wspolczesny . Badania że maski nie chronią zostały wyeksponowane w książce pt.”Fałszywa pandemia. Maski” cz.3 autor: Błochowiak. Nakaz noszenia masek jest więc w takiej sytuacji eksperymentem medycznym na masową skalę bez zgody człowieka poddanego temu eksperymentowi. Art. 39 Konstytucji RP tego zabrania. Akty prawne nakazujące noszenie masek są niezgodne z zasadami współżycia społecznego, które zostały zaakceptowane przez polskie społeczeństwo w umowie społecznej zwanej Konstytucją. Link do książki: https://sklep.osuchowa.org/produkt/falszywa-pandemia-krytyka-naukowcow-i-lekarzy-maski-cz-3-przedsprzedaz-wysylka-od-17-marca/

 

3) Przymusowy nakaz noszenia masek jest aktem poniżenia człowieka, jest formą tortury psychologicznej na masową skalę i nękanie obywateli przez służby, w tym przez wszystkie firmy ochroniarskie w Polsce w celu wyegzekwowania noszenia tych masek. Godzi to wszystko w dobrostan psychofizyczny człowieka. Maski dawniej nosili niewolnicy, są więc symbolem poddaństwa. Jest to zatem niewątpliwie działanie na psychikę człowieka mające za cel zniszczenie psychiczne społeczeństwa i jego zniewolenie. Szczególnie w odniesieniu do dzieci jest to wielka trauma. Jest to więc terroryzm psychologiczny na szeroką skalę w świetle tzw. „prawa”. Tymczasem art.40 Konstytucji mówi: „Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych”. https://gloswielkopolski.pl/niewolnicze-maski-na-wystawie-w-muzeum-zdjecia/ar/3800481

 

4) Z ponad półtorarocznego okresu tzw. pandemi, wszelkie fakty (przede wszystkim statystyczne o umieralności) wskazują, że rzekoma pandemia jest medialno-medycznym oszustwem, na szeroką skalę, jest aktem terroryzmu medialnego w propagowaniu zbrodniczych praw. Z ostatnich doniesień wynika, że już jest ponad 150 tysięcy ponadprzeciętnych zgonów obywateli polskich i nie wynika to z powodu rzekomej pandemii lecz z ograniczenia ludziom dostępu do opieki zdrowotnej. Taki stan jest aktem cofania się cywilizacyjnie państwa polskiego wstecz, do czasów kiedy ludzie umierali bo nie stać ich było na leczenie. Bezpłatna opieka medyczna była wielkim osiągnięciem cywilizacyjnym ludzkości, które to osiągnięcie odbiera się teraz całym narodom, skazując milionowe rzesze ludzi na śmierć zgodnie z tzw. „prawem”…. Nie ma chyba już wątpliwości co do tego że w Polsce stosowane są zbrodnicze „prawa” w celu mordowania (depopulacji) Narodu Polskiego… Wyraziste FAKTY statystyczne umieralności tego dowodzą. Tymczasem Art.68 Konstytucji: p.1 mówi: „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia”, p.2: „Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Warunki i zakres określa ustawa.” Żadna Ustawa ani rozporządzenia jednak nie mogą łamać tej podstawowej zasady konstytucyjnej tj. równego dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej. W związku z powyższym należy stwierdzić, że nie ma zatem żadnych podstaw, poza opartymi na kłamstwie podstawami WOLI politycznej, do dalszego utrzymywania stanu zagrożenia epidemiologicznego i wymuszania stosowania jakichkolwiek obostrzeń, w tym nakazu noszenia masek. Dowody i fakty naukowe na temat fałszywości pandemii, w tym dane statystyczne można znaleźć na poniższych stronach:

http://fundacja-tesli.manifo.com/

https://psnlin.pl/

http://cioz-dobrostan.pl/

tu specjalny raport:

https://psnlin.pl/dokumenty/Prawdziwa_tragedia_narodu_polskiego_2020_2021_walka_z_covid_19.pdf

 

5) Wiele sądów wydało już wyroki uniewinniające osoby nie używające masek, w oparciu o Konstytucję: o art. 2, 7, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 51, 52, 53, 68, 78, 92, 233. Sądy te powoływały się głównie na taką przesłankę że rozporządzenie Ministra Zdrowia ws masek nie może być aplikowane bo nie zostało to przegłosowane za pomocą ustawy. Wiadomo natomiast że jeśli taka ustawa by powstała to wtedy byłaby ona niezgodna z Konstytucją – musiałby się nią zająć Trybunał Konstytucyjny i tę ustawę uchylić. Zatem wszelkie próby ograniczania obywatelom ich naturalnych praw człowieka i wolności obywatelskich na podstawie rozporządzeń, niezgodnych z umową społeczną czyli z Konstytucją, są w cywilizowanym, demokratycznym państwie prawa niedopuszczalne i żadne służby nie powinny takich praw przestrzegać ani ich egzekwować. Nie ma też żadnych wiarygodnych i opartych na prawdzie podstaw naukowych do wydawania przez rząd rozporządzeń w kwestii rzekomej pandemii i jakichkolwiek obostrzeń. Nie był prowadzony w tej kwestii szczery i rzetelny dialog ogólnospołeczny w którym by dojść do prawdy, powinni byli się wypowiedzieć wszyscy zainteresowani lekarze a nie tylko rządowi „eksperci”. Ponadto akurat w kwestii masek, sędziowie mogli byli również opierać się przede wszystkim na naturalnym Prawie człowieka do swobodnego oddechu czyli na podstawowym prawie człowieka tj. prawie do życia. Prawo Naturalne zawsze obowiązuje a ponadto wynika z polskiej Konstytucji z art. 30: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.” Jeśli uznajemy GODNOŚĆ człowieka jako źródło wolności i praw człowieka i obywatela, to znaczy, że uznajemy że człowiek jest OSOBĄ czyli bytem rozumnym i wolnym, zdolnym do decydowania o sobie samym w sposób autonomiczny. Osoba rozumna i wolna, wiedząc że ograniczenie swobodnego oddychania może grozić uszkodzeniem swojego zdrowia a nawet utratą życia (choćby z negatywnych konsekwencji wynikających z niedotlenienia), nigdy nie założy maski, jeśli stwierdzi, że wymiar korzyści zdrowotnych jest wyższy z NIEnoszenia maski niż z jej noszenia. Z przedstawionych powyżej w linkach faktów wynika, że pandemia jest fałszywa a więc tym bardziej noszenie maski jest bezcelowe a może nawet zaszkodzić.

­­PODSUMOWANIE

W świetle powyższych uzasadnień, obowiązkowy, przymusowy nakaz noszenia masek przez milionowe rzesze obywateli jest BEZZASADNY a wręcz szkodliwy. Nakaz ten wydaje się być rządowym CELOWYM aktem przeprowadzenia ludobójstwa na Narodzie Polskim w celu depopulacji. A w takim przypadku każdy kto się do stosowania i egzekwowania nakazu noszenia masek, w świetle powyższych uzasadnień przyczynia, ten staje się współsprawcą zbrodni.

 

Polska, dnia 4 X 2021r., Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej - Teresa Garland