WEZWANIE do wyjaśnień ws prowadzenia NIEWŁAŚCIWEJ miejscowo sprawy przeciwko Pani Teresie Garland – PR4 DS 4.2020

 

 

 

PREZYDENT ELEKTORSKI

Rzeczypospolitej Polskiej

Teresa Garland

 


 

Ul. Żwirki i Wigury 13a, Skr.poczt. 88

32-050 Skawina (Polska)

 

tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

Rzeczpospolita Polska      

 

 

 

DP0023 2021 10 01                                                                                                                                                                       

Prokurator Bartłomiej Legutko

Prokuratura Rejonowa Kraków - Krowodrza

Os. Kosciuszkowskie 2

31-858 Kraków

 

WEZWANIE do wyjaśnień ws prowadzenia NIEWŁAŚCIWEJ miejscowo sprawyprzeciwko Pani Teresie Garland – PR4 DS 4.2020

Panie Prokuratorze

W tym 2021 roku, prowadził Pan przeciwko mnie sprawę, którą skierował Pan do Sądu pomimo braku podstaw, gdyż wcześniej tą moją sprawą zajmowało się przynajmniej dwóch innych prokuratorów przez duższy okres czasu i sprawy do sądu nie skierowali gdyż nie znaleźli podstaw.

Pan dokonał na mojej osobie-człowieku, istocie duchowo-materialnej – na Suwerenie - gwałtu w postaci przemocy prawno-siłowej. Nasłał Pan na mnie - spokojną osobę - policjantów a następnie wystosował Pan akt oskarżenia o „mowę nienawiści” do Sądu Rejonowego w Wieliczce.

 

Proszę OBOWIĄZKOWO o doręczenie mi pocztą poleconą w terminie 14 dniu odpowiedzi na następujące poniżej pytania:

1.Dlaczego prowadził Pan sprawę przeciwko mojej osobie pomimo tego, że Prokuratura Kraków-Krowodrza którą Pan obsługuje nie była właściwa miejscowo, żeby przeciwko mnie prowadzić jakiekolwiek postępowanie, gdyż właściwą dla mnie miejscowo była prokuratura w Wielicze? Kto Panu to zlecił?

2.Czy w przypadku gdy Sąd w Wieliczce osądzi mnie i ukarze grzywną, to jaki procent od tych pieniędzy Pan otrzyma? Z książki pt.”Jesteś człowiekiem nie osobą”, dowiadujemy się że każde postępowanie sądowe kończące się grzywną i gdy skazany musi zapłacić jakiś haracz, to pewien procent od tego haraczu idzie na konto Prokuratora który tę sprawę do Sądu skierował.

3.Czy jest Pan Żydem lub pochodzenia żydowskiego? Zadawałam Panu już to pytanie i odpowiedzi nie otrzymałam, a jest to kwestia najistotniejsza, gdyż jeśli jest Pan Żydem bądź pochodzenia żydowskiego to skierowany przez Pana akt oskarżenia nie ma mocy prawnej gdyż jest wydany w konflikcie interesów.

4.Czy jest Pan członkiem jakiegokolwiek stowarzyszenia, firmy lub korporacji i jeśli tak to jakiej/jakiego?

5.Proszę o przesłanie mi kserokopii Pana nominacji prokuratorskiej. Kto Pana upoważnił i umocował prawnie do prowadzenia sprawy przeciwko mojej osobie?

6.Proszę o przesłanie mi dowodu prawnego na podstawie którego Pan procedował sprawę przeciwko mojej osobie.

7.Proszę o przesłanie mi ksero Pana umowy o pracę.

8.Czy znał Pan wcześniej Gumkowskiego na wniosek którego prowadził Pan przeciwko mnie postępowanie o mowę nienawiści?

 

W przypadku braku odpowiedzi na którekolwiek z powyższych pytań, pismo to zostanie skierowane do Najwyższego Trybunału Narodowego, który już z dniem 7 X 2021r. rozpocznie osądzanie pierwszych 22 sędziów, prokuratorów i urzędników państwowych. Zawiadomienia już dostali – immunitety są zniesione.

 

Polska, dnia 1 X 2021r., Prezydent Elektorski Rzeczypospolitej - Teresa Garland