Wzywam wszystkie osoby popierające moją kandydaturę na Prezydenta Polski, do wejścia TYLKO w dniu dzisiejszym tj. 9 września 2021r. do Zgromadzenia Elektorów i poparcia mojej osoby na Prezydenta Polski

 

Teresa Garland wezwanie do Zgromadzenia Elektorów!

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/09/09/teresa-garland-wezwanie-do-zgromadzenia-elektorow/

 

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu NP SKK

 

TERESA GARLAND

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

 

Adres Komitetu: Teresa Garland TRSNP SKK, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a, 32-050 SKAWINA,POLAND

 

D276 2021 09 09                                                                                                                Skawina 2021 09 09

 

Teresa Garland wezwanie do Zgromadzenia Elektorów!

 

Wzywam wszystkie osoby popierające moją kandydaturę na Prezydenta Polski, do wejścia TYLKO w dniu dzisiejszym tj. 9 września 2021r. do Zgromadzenia Elektorów i poparcia mojej osoby na Prezydenta Polski. W tym celu proszę wysłać smsa na nr mój nr tel 697357009 o następuącej treści:

„Wchodzę do Zgromadzenia Elektorów i wybieram kandydaturę Pani Teresy Garland na Prezydenta Polski” podać swoje imię i nazwisko i gminę zamieszkania.

 

Powyższe wezwanie jest w związku z tym iż:

 

W związku z tym, iż posiadający nominację prezydencką Pan Jan Zbigniew Potocki:

> nie wypełnia należycie swojej funkcji prezydenckiej w stosunku do państwa i Narodu Polskiego

> do tej pory nie utworzył rządu

> nie zapoznał się z przesłanym dekretem uchylającym stan epidemii, mówiąc że nie ma czasu, zatem nie ma chyba już wątpliwości że takiego dekretu ratującego życie i zdrowie Polaków nie wyda

> odmawia spotkania w dniu 16 września 2021r. gdyż z niewiadomych przyczyn rzekomo spotkać się nie może i proponuje inny termin zamiast dostosować się do sytuacji i do potrzeb Narodu Polskiego

 

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytuycjny działając BEZPOŚREDNIO w oparciu przede wszystkim o art. 4 Konstytucji z 1997 i inne: 1, 2, 12, 60, 82, 85.1  z 1997 roku oraz działając w oparciu o art. 16 Konstytucji z 1935 roku,

 

w obliczu utraty zdrowia i życia Polaków oraz suwerenności państwa polskiego

 

powołuje tym pismem w dniu 9 września 2021r. Zgromadzenie Elektorów i wybiera w dniu 9 września 2021r. kandydata na Prezydenta Polski Panią Teresę Garland.

 

Po upływie 7 dni, Pani Teresa Garland w dniu 16 września 2021r. staje się prawowitym Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. W załączeniu jej pierwszy dekret wydany z datą 16 września 2021 roku tj. z dniem objęcia przez Panią Teresa Garland Prezydentury Polski.

Pozdrawiam wszystkich patriotów i działaczy!

Teresa Garland – Oczekujący Prezydent Polski i Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA!