TRS do Szefa Sztabu Gen. Andrzejczaka o spotkanie na podstawie art.2 oraz 4.2 Konstytucji

 

 

PILNE! TRS do Szefa Sztabu Generalnego Gen. Rajmunda Andrzejczaka

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/08/30/pilne-trs-do-szefa-sztabu-generalnego-gen-rajmunda-andrzejczaka/

 

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu NP SKK

 

TERESA GARLAND

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

 

Adres Komitetu: Teresa Garland TRSNP SKK, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a, 32-050 SKAWINA,POLAND

 

D270 2021 08 30                                                                                               dnia 2021 08 30

Do:

Szef Sztabu Generalnego Gen. Rajmund Andrzejczak

ul. Rakowiecka 4A, 00-904 Warszawa, sekretariat.ssgwp@mon.gov.pl,

 

w celu umówienia nas na spotkanie na podstawie art.2 oraz 4.2 Konstytucji

Art. 4.2 Konstytucji

BEZPOŚREDNIE WYSTĄPIENIE do urzędników państwowych i służb w związku z „epidemią”

 

Szanowny Panie Generale

W dniu 21 lipca 2021 roku delegacja Komitetu Tymczasowej Rady Stanu przybyła na spotkanie z Panem, o którym informowalismy Was wcześniej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, który jak potwierdził płk. Tomasz Godlewski, do Was dotarł. Niestety w dniu 21 lipca 2021 roku do spotkania nie doszło a płk Tomasz Godlewski z Pana biura powiedział żeby dzwonić w celu umówienia się na rozmowę. Dzwoniliśmy cały miesiąc sierpień i niestety nikt nigdy naszych telefonów nie odbierał ( tel. 261871430, 261870481, 261870481).  W związku z powyższym piszemy ponownie w celu wyznaczenia z nami daty i godziny spotkania z Generałem Rajmundem Andrzejczakiem.

 

Art.26 Konstytucji: „Siły zbrojne (…) podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli”. Art. 2 Konstytucji: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym…..” Informujemy, że zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego reprezentujemy DEMOKRATYCZNĄ WIĘKSZOŚĆ Polaków domagając się w życiu polityczno-społeczno-gospodarczym PRAWDY! GUS podaje że ponad 87 procent Polaków przynależy do Kościoła Rzymsko-Katolickiego obrządku łacińskiego a ten obrządek opiera się między innymi na uznawaniu obiektywnej PRAWDY. PRAWDA zaś obiektywna jest taka, że pandemii nie ma. Na co dowody dostarczyliśmy Wam w dniu 21 lipca 2021r.

 

 

Jesteśmy JEDYNYMI i LEGALNYMI elitami POLSKIMI i jedynymi na obecnej scenie politycznej prawdziwymi REPREZENTANTAMI Narodu Polskiego, gdyż opieramy się na demokratycznej większości w kwestii wierzeń (religii) naszego Narodu Polskiego i wynikających z tych wierzeń przysługujących Narodowi Polskiemu i nam praw, i w związku z tym jest to najwyższa forma legitymizacji władzy. Katolicy Polscy stanowią demokratyczną większość i do tej pory nigdy nie mieli i nie mają swoich reprezentantów ani w rządzie, ani w sejmie, ani w senacie, ani na urzędzie Prezydenta RP, co widać w tworzonych i egzekwowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej sprzecznych z naszą wiarą, nazistowskich praw.

 

Oczekujemy pilnego zorganizowania z nami spotkania z Generałem Rajmundem Andrzejczakiem.

 

Z wyrazami szacunku

Teresa Garland - Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, tel.697357009