Bóg dał Polakom wolną wolę. Czy Naród Polski podejmie kroki by się wyzwolić spod żydowskiego jarzma? Jeśli tak to potrzebna będzie nowa błękitna armia – tym razem Armia Maryjna. Co na to Wojsko Polskie i Policja?

 

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/08/13/do-wojska-i-policji-polska-bedzie-wyznaniowa-albo-zadna/

 

Do Wojska i Policji! Polska będzie wyznaniowa albo żadna!

 

Polska państwem wyznaniowym? Szukam bohatera!

 

W 149 rocznicę urodzin Generała Józefa Hallera, twórcę zwycięskiej Armi Błękitnej, potrzebujemy nowego Generała Hallera, który uwolni nas tym razem od wroga wewnętrznego...

http://sodalicja-marianska.manifo.com/general-jozef-haller

 

Tylko wprowadzenie w Polsce katolickiego państwa wyznaniowego i ścisłe egzekwowanie naszych religijnych praw w życiu społeczno-polityczno-gospodarczym, w miejsce istniejącego w Polsce obecnie żydowskiego państwa wyznaniowego i ich praw, może uratować nas przed ostateczną eksterminacją Narodu Polskiego i przed definitywną likwidacją naszego państwa polskiego. Innej drogi nie ma bo przejmowanie Polski przez Żydów poszło za daleko. Siłą Żydów jest PRAWO oparte na ich religii które przemycili podstępnie do Polski, prawo w którym nie ma prawdy obiektywnej, nie ma sprawiedliwości, nie ma dobra, nie ma miłości bliźniego, nie ma chcrześcijańskiej moralności ani wiary w życie pozaziemskie. Czy wiecie że we Włoszech w XX w. za zdradę małżeńską szło się do więzienia? Szukam następcy gen. Hallera. Mój nr tel 697357009

 

Jest taka mało znana broszura pt. „Przytyk – wielki proces Polaków z Żydami” autor: Stefan Niebudek, napisana w 1936 roku, opublikowana w 2002r. www.nortom.pl

 

Z opisu książki: „Publikacja zawiera relację z procesu sądowego w Radomiu, po zajściach polsko-żydowskich 9 marca 1936 r. w podradomskim miasteczku Przytyk. Czytelnicy mają możliwość poznać genezę, przebieg i skutki tych zajść, ponieważ nawet kilkadziesiąt lat po tamtych wydarzeniach jedna z encyklopiedii zawiera hasło niezgodne z prawdą, w którym zaprzecza, że winni zostali skazani, co rzekomo „stało się przyczyną licznych demonstracji w Polsce i za granicą””.

 

Ten proces pokazał jak w soczewce problemy z jakimi musiał borykać się Naród Polski w tzw. współżyciu od wieków z Żydami. Były to problemy przede wszystkim natury gospodarczej i religijnej. W życiu społeczno-polityczno-gospodarczym Polacy rządzili się innymi prawami i zasadami moralnymi (katolickimi) od tych którymi rządzili się Żydzi (czyli talmudycznymi). Żydzi zawsze żądali dla siebie i dla swoich interesów uprzywilejowania i ochrony ze strony państwa polskiego i jego władz. I to otrzymywali! Na szczęście dla Polaków przytycki proces był prowadzony przez prawdziwych polskich sędziów którzy orzekali w zgodzie z prawdą, sprawiedliwością i dobrem powszechnym czyli zgodnie z zasadami cywilizacji łacińskiej wynikającej z chrześcijańskiej wiary katolickiej. Podczas procesu raz po raz wychodziły na jaw bezczelne kłamstwa Żydów a prawnicy żydowscy z polskimi sprzeczali się o prawo z punktu widzenia wyznawanych (niekompatybilnych) religii.

 

Proces był prowadzony o zabójstwa i bójkę podczas targu w Przytyku w dniu 9 marca 1936 r. Sednem sprawy było to że Żydzi nie chcieli dopuścić polskich chłopów do tego żeby zajmowali się handlem, rzemiosłem których chwycili się polscy chłopi bo nie mieli z czego żyć. Polacy zastosowali bojkot typu „kupuj u swego”. W wyniku tego bojkotu Żydzi zaczęli Polaków atakować i mordować. Tu fragment: „Jeden obraz – zaczyna przemówienie obrończe apl. Niepudek – wrył się w pamięć wszystkich w tym procesie. To obraz ręki strzelającej z domu Leski (mój przypis: żydowskiego chłopaka) do chłopa polskiego, Wszystko, co stało się potem w Przytyku, z tego momentu się wywodzi. Wypadek ze śp. Wieśniakiem nie jest odosobniony. Miał już swoje krwawe precedensy: jesienią 1932 roku na początku akcji bojkotowej został ukamienowany przez Żydów na ulicach Wilna młodziutki syn chłopski śp. akademik Stanisław Wacławski. W rok potem, w bolesną rocznicę, na ulicy kresowego Lwowa padł z ręki żydowskiej akademik śp. Jan Grotkowski. I w pierwszych dniach procesu przytyckiego wstrząsnęła nami wiadomość z Mińska Mazowieckiego o okrutnej śmierci Polaka, noszącego mundur wojsk polskich.”. źródło „Przytyk…” str. 62

 

Podczas procesu ujawnione zostały fakty kolaboracji Żydów zarówno z rosyjskimi komunistami, składowania przez Żydów broni, jak i powiązania z międzynarodową Ligą Żydowską. Wyszło na jaw że Żydzi żądali od Starosty: „usunięcia pewnych ludzi z Przytyka – to zapanowałby spokój – to była myśl przewodnia delegacji żydowskiej”cyt. „Przytyk….” Str.31, cyt.: „Sędzia Plewko: Czym Żydzi tłumaczyli żądanie wysiedlenia niektórych Polaków z Przytyka? Starosta: Akcją bojkotową… Sędzia Plewako: Czy ci Polacy organizowali się zbrojnie? Starosta: nie. Żydom chodziło o akcję bojkotową. Mec.Borzęcki: Czy Żydzi domagając się wysiedleń, wskazywali konkretne osoby, czy przedstawicieli konkretnej ideologii? Starosta: I konkretne osoby i przedstawicieli ideologii. Tłumaczyłem Żydom, że muszą być podstawy prawne do represji”. Cyt. „Przytyk…” str 32 

 

W tamtym czasie jednak zarówno sądy były polskie, jak i premier oraz wojsko stanęły po stronie Narodu Polskiego. Uważam że tylko dlatego nie doszło do masowej eskalacji mordowania Polaków przez Żydów. W tym procesie zostało Żydom wskazane ich miejsce w szeregu….. że są oni tutaj tylko gośćmi i podlegają pod nasze polskie sądy i pod polskie prawo.

 

Cyt.: „Chłopski stragan doprowadził do oświadczenia premiera: „bojkot ekonomiczny - owszem” i wywołał wyrok sądowy skazujący Żydów za „żywe denerwowanie” bojkotem. Zarówno na sali sądowej, jak i w całym społeczeństwie bez różnicy poglądów politycznych traktowaliśmy proces przytycki, jako wielki proces Polaków z Żydami. I sami Żydzi nie inaczej patrzyli na ten proces. Odrębność, obcość obydwu światów pod każdym względem ujawniała się na procesie przy lada okazji, jak np. ocenie wiarygodności świadków Żydów, którą tak brawurowo zakwestionował powód cywilny, przywódca Narodowej Łodzi, mec. Kowalski, cytując normę Talmudu, nakazującą zeznawać Żydom nieprawdę przed sądem nieżydowskim… Sala procesu przytyckiego zamieniła się w żywą instytucję narodu, ferującą – jak słusznie przypomniał mec. Pozowski z Krakowa – wyroki „ w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”. „Przytyk…” str. 72    

 

W 1936 roku Wojsko Polskie było po stronie Narodu Polskiego:

Cyt.”Ale zdarzają się w życiu Narodu i Państwa momenty, gdy wojsko, ten „wielki niemowa”, jak je niektórzy nazywają, czuje się zmuszony przemówić. Wali wtedy pięścią w stół, tak żeby wszyscy słyszeli. Kiedy przed kilku dniami w Sosnowcu przed pułkownikiem miejscowego garnizonu defilowały oddziały przysposobienia wojskowego, gdy maszerowały oddziały młodzieży polskiej, a w końcu nadszedł oddział żydowskiego „Makkabi”, wówczas orkiestra wojskowa przestała grać, pułkownik Wojska Polskiego przestał salutować. A gdy następnie zapytano o przyczynę, dowiedzieli się że to odpowiedź za Mińsk Mazowiecki.”   

 

Tu natomiast niechlubny cytat odnoszący się do działania Policji:

„Niepotrzebna interwencja policji. Drobny incydent z oskarżonym Strzałkowskim, a mianowicie spokojne nawoływanie „swój do swego” na rynku, wytrąciły Żyda Spirytusa z równowagi i zażądał interwencji policjanta Aniołka, którego wystąpienie wobec Strzałkowskiego nie miało podstaw z punktu widzenia materialnego (a nie formalnego). Przecież przestępstwo Strzałkowskiego co najwyżej było małym wykroczeniem. A ta niefortunna interwencja policyjna była niepotrzebna i niecelowa, jak słusznie powiedział p. prokurator. Policja nie może i nie powinna interweniować, by sprowadzać z drobnych zatargów powszechne niebezpieczeństwo. Po tym incydencie dochodzi do głosu tłum, dotknięty zachowaniem Policji, niegroźny widać, skoro rozszedł się po apelu nauczycieli….. Gdyby nie ta zbrodnicza ręka, która oddała serię strzałów do chłopów, nigdy by nie doszło do gwałtownej reakcji chłopskiej. Tłum chłopski spokojny.” Żródło: „Przytyk…” str.47

 

W zakończeniu autor pisze:

„Proces przytycki dotknął najżywotniejszego zagadnienia, określonego trafnie przez jednego z oskarżonych Żydów: „My albo Wy”. Dziś już w Polsce ani Żydzi, ani Polacy nie mają wątpliwości, że wcześniej czy później, tak czy inaczej, sprawa żydowska w Polsce musi być rozwiązana. Proces przytycki po raz pierwszy, publicznie i gruntownie, w bezstronnej atmosferze sali sądowej sprawę żydowską w Polsce oświetlił; dlatego nosi słusznie miano wielkiego i historycznego.” Cyt „Przytyk…” str.72. 

 

Dzisiaj chyba nie mamy już co do tego wątpliwości że Żydzi z tego procesu wysnuli użyteczne dla nich wnioski. Zaraz po Drugiej Wojnie Światowej zrobili parcelację ziemi w Polsce dzieląc ziemię między chłopów, a ja jestem przekonana że zrobili to dlatego żeby chłopi im nie przeszkadzali w ich interesach i żeby Żydzi mogli nadal posuwać się w ich planach budowy państwa żydowskiego na terenach Polski. Żydzi przejęli w Polsce wszystkie te instytucje które przed wojną broniły Narodu Polskiego – Żydzi po prostu podstępnie przejęli nam państwo.  

 

Aktualnie Wojsko Polskie póki co mimo szczepionkowego mordowania Narodu Polskiego, nie ruszyło się, Policja chodzi dumnie z żydowskim logiem Gwiazdy Betlejemskiej na swoich mundurach. W Komedzie Głównej Policji w Warszawie na przeciwko głównego wejścia wisi wielka Gwiazda Betlejemska zamiast krzyża, orła białego i białoczerwonej flagi… W sądach „polskich” gdzie Naród Polski od dziesięcioleci jest upokorzany, niszczony i rabowany za pomocą talmudycznego prawa przez żydowskich NIETYKALNYCH! sędziów i prokuratorów, brakuje tam również krzyża, orła białego i białoczerownej flagi….. A z prawa międzynarodowego wiemy że „czyja flaga tego prawo”.

 

Rządy żydowskie w Polsce szczególnie po 1989 roku zastosowały w stosunku do Polaków takie „prawa” gospodarcze które pozbawiały prawie całkowicie Naród Polski możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i możliwości rozwoju. Spowodowali oni w Polsce ogromne bezrobocie, biedę, wyzysk, krzywdę ludzką, wielomilionową emigracje, upadek moralny, duchowy i materialny Polaków.

 

Poprzez stosowane w Polsce normy żydowskiego talmudycznego prawa gospodarczego których celem jest BEZWZGLĘDNY ZYSK! Żydzi stworzyli w Polsce ukryty monopol na wszelkie gałęzie działalności gospodarczej. Zastosowali oni w Polsce najwyższy na świecie, niesłuszny i niesprawiedliwy LEGALNY HARACZ! za samo prowadzenie działalności gospodarczej w postaci obowiązkowej składki ZUSu, bez względu na to czy ktoś był w stanie zarobić na swoje utrzymanie i przeżycie po opłaceniu składki ZUSu! Bez względu na to czy w ogóle na tę składkę zarobił! Aktualnie składka ta wynosi około 1500 zł miesięcznie i ciągle wzrasta! Czegoś takiego nie ma nigdzie na świecie! Ja nie mam wątpliwości co do tego że jest to żydowska POKOJOWA metoda wypędzenia Polaków z ich rdzennych przynależnych Polakom ziem! Jak widać ta metoda cały czas jest skuteczna! Co roku w poszukiwaniu chleba opuszczają Polskę rzesze Polaków którzy zostali pozbawieni przez żydowskie „elity” rządowe w Polsce możliwości pracy i z powodu zusowskiego haraczu prawa do prowadzenia działalności gospodarczej! Możemy już liczyć w milionach liczbę wsyłanych Polaków przez Żydów w nowoczesny jasyr na emigrację!

 

Czy chcemy aby nadal tak było?

 

Co możemy w takiej dramatycznej sytuacji jeszcze zrobić? Tylko ośmieszana i zwalczana przez wielu INTRONIZACJA Chrystusa Na Króla Polski może nas uratować. A jeśli ktoś nie rozumie sensu tej intronizacji to ja powiem Wam że chodzi o przywrócenie w Polsce i BEZWZGLĘDNE EGZEKWOWANIE praw Dekalogu, miłości bliźniego i przynależnych nam zasad cywilizacji łacińskiej! Sprawiedliwość jest fundamentem państwa. Bez tego fundamentu, w wyniku spowodowanego bezprawiem chaosu państwo się rozpada i ginie.  Wszyscy wobec prawa muszą być równi. Koniec z immunitetami!

 

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego swoim Dekretem nr 10 z dnia 1 grudnia 2020r. dokonała potwierdzenia Statusu Cywilizacyjnego Państwa Polskiego. Teraz trzeba nam zorganizowanej męskiej siły która ten Dekret wprowadzi w praktykę. Polska potrzebuje prawdziwych bohaterów którzy się tego wielkiego zadania podejmą! Tu link do Dekretu nr 10 z dnia 1 grudnia 2020r.:

https://tymczasowaradastanu2019.files.wordpress.com/2021/08/d132-2020-12-04-dekret-nr-10-ws-statusu-cywilizacyjnego-panstwa-polskiego.pdf

 

Bóg dał Polakom wolną wolę. Czy Naród Polski podejmie kroki by się wyzwolić spod żydowskiego jarzma? Jeśli tak to potrzebna będzie nowa błękitna armia – tym razem Armia Maryjna. Co na to Wojsko Polskie i Policja?

 

Tersa Garland

opinia własna – moje przesłanie w dniu 13 sierpnia 2021r. zainspirowane 149 rocznicą urodzin Generała Józefa Hallera. .