„Prawdziwi ojcowie Europy to Truman i Stalin. Europa nie jest matką pokoju; jest jego córką.” Córką zimnej wojny. 12 marca 1947 r. Truman rzuca w Kongresie hasło „containment” (doktryna powstrzymywania).

 

STOP! QUO VADIS EUROPO?! Punkt decyzyjny!

 

Huber Verdine: „Prawdziwi ojcowie Europy to Truman i Stalin. Europa nie jest matką pokoju; jest jego córką.” Córką zimnej wojny. 12 marca 1947 r. Truman rzuca w Kongresie hasło „containment” (doktryna powstrzymywania). W ten sposób zrodzi się ambitny plan federalnej Europy, ściśle związanej z rynkiem amerykańskim, mającej służyć za bufor wobec sowieckich wpływów. (cyt. Z książki pt. „Kiedy opadły maski” Phipippe de Viliers)

 

Sięgając jednak do prawdziwych źródeł i korzeni powstania Uni Europejskiej i jej celów, dowiadujemy się że Unia Europejska jest projektem żydomasonerii i miała być częścią państwa światowego - regionalnym nadpaństwem w postaci Stanów Zjednoczonych Europy. To żydomasoneria miała być tą organizacją która zjednoczy wszystkie narody świata siłą lub dobrowolnie, a zarządzającymi mieli być we wszystkich krajach Żydzi. Państwo światowe miało być nacjonalistycznym państwem żydowskim. Cytat: „do jakiej syntezy przygotowywuje się dziś geniusz żydostwa? (…) jest nią myśl zbudowania z narodów Ziemi jednej społeczności. „Naród żydowski został powołany do pójścia drogą jej realizacji” (…) „Jednak w tym szerokim ujęciu uniwersalizmu (żydowskiego) znalazło się znamienne zastrzeżenie: ta zunifikowana i zamalgowana społeczność nie może objąć Żydów, gdyż dla wypełnienia swej misji muszą zachować narodową indywidualność” (…) chociaż uniwersalizm żydowski został zasadniczo skrojony na miarę ogólnoświatową, to jednak miał on i ma związek z politycznym zjednoczeniem Europy jako częściowym czy etapowym”. (cytaty Martin Buber „On Judaizm, Ed.by Nahum Glatzer N. york, 1967 str.25) „Rodowód Ideowy Unii europejskiej” Jerzy Chodorowski, str.63, wyd. Ostoja)

Rzecznicy żydowskich uniwersalizmów cytat: „wyłączają sposród narodów świata, które mają utworzyć jedną społeczność globalną, swój własny naród. Stop narodów, który ma powstać z ich integracji w jednym organiźmie światowym, nie będzie obejmować Żydów. (…) wcieleni w żydostwo będą Żydom służyć lub staną się ich podwładnymi. (…) PRAWO i prorocy pozostają nadal powołaniem narodu żydowskiego” (cytaty z ksiązki: „Rodowód Ideowy Unii Europejskiej str. 64)

Pierwsze wzmianki o utworzeniu jednego państwa światowego pojawiają się już w drugiej połowie XVIII w. jak wynika to z dokumentów zakonu illuminatów założonego przez Adama Weishaupta który oświadczył - cytat:„Czasem trzeba mówić w taki a czasem w inny sposób, by nasz rzeczywisty cel był dla naszych podwładnych niedostępny: by się nie dowiedzieli, że jest nim zdobycie siły i bogactwa i użycie ich do podkopania władzy świeckiej czy religijnej i do osiagnięcia panowania nad światem” cyt.Rivera D.A. Final warning. A history of the Nwe World Order.

 

Następnie w 1789 roku na trzecim Kongresie masońskim we Frankfurcie zostały sformułowane trzy cele masonerii, a trzeci cel przewidywał - cytat: „Zniszczenie Kościoła i wszystkich form chrześcijaństwa, usunięcie wszystkich ludzkich rządów celem utorowania drogi do republiki powszechnej, w której powinny zapanować utopijne idee pełnej wolności od więzów społecznych, moralnych i religijnych, absolutna równość i braterstwo społeczne.” cyt.Rivera D.A. Final warning. A history of the Nwe World Order.

 

„W roku 1913 na Konwencie masońskim Wielkiego Wschodu który stwierdził: „Nie możemy przyjąć Boga jako celu naszego – wybraliśmy ideał niezależny od Boga, to jest ludzkość”. Masoneria miała dwa cele: zjednoczenie całej ludzkości oraz utworzenie jednego państwa światowego.” Cyt. „Rodowód ideowy Unii Europejskiej”.

 

 

W celu realizacji państwa światowego, w wyniku działań masonerii powstały: Liga Narodów do zarządzania światem (1919r., Statut 1917 r. wejście w życie 1920r.)  i Paneuropa (przedstawiona w kręgach masonerii wiedeńskiej w 1922r. w loży Humanitas przez Richarda N. Coudenhove-Kalergiego a następnie opisana przez niego w książce pt. „Paneuropa” wydanej w 1923r.) z której to koncepcji między innymi wywodzi się dzisiejsza Unia Europejska.

 

Projekt Paneuropy zawierał likwidację państw narodowych w Europie i powstanie jednego superpaństwa czyli dzisiejszej Uniii Europejskiej. W celu wypracowania strategii realizacji tego projektu odbyły się w okresie międzywojennym kolejne Kongresy: w 1932r. w Bazylei, w 1935r. (16-19 maja) w Wiedniu, 1937r. w Wiedniu.

 

Wtedy realizatorem był Richard N. Coudenhove-Kalergy (ożeniony z Żydówką) który po II-giej wojnie światowej został odsunięty od idei gdyż w swoich pismach przedwojennych ujawnił prawdziwe plany masonerii na temat tego kto ma zarządzać unią, jakie mają być zastosowane metody i w związku z tym żydomasoneria obawiała się że projekt zostałby przez Europejczyków odrzucony. A jakież to tajemnice ujawnił on w swoich poglądach?:

1.Coudenhove był przeciwnikiem demokracji i uważał że rządy nad światem powinna objąć nowa arystokracja – arystokracja ducha – za którą uważał Żydów.

2.Coudenhove był zwolennikiem eugeniki pozytywnej czyli w skrócie selekcji, segregacji rasowej.

3.Coudenhove wskazał na Żydów jako na rasę wyróżniającą się swymi walorami wśród innych ras i predestynowaną do rządzenia zjednoczoną Europą (na podstawie książki: „Rodowód Ideowy Unii Europejskiej” str. 207)

 

Po II-giej wojnie światowej pod inną już nazwą - EWG – tj. Europejska Wpólnota Gospodarcza, projektem Unii Europejskiej zajmowali się inni realizatorzy (typy spod ciemnej gwiazdy masońskiej, socjaliści, i powiązani z żydostwem): Jean Monnet, Józef Hieronim Retinger (polski Żyd, mason, socjalista), Robert Shchuman, Konrad Adenauer, Alcido De Gasperii.

 

Celem cały czas była likwidacja państw narodowych i ich suwerenności. Aby sprostać temu zadaniu ideolodzy utopijnej idei wspólnego państwa europejskiego, mieli do rozwiązania pewien wielki problem… a mianowicie jak wydrzeć obywatelom Europy świadomość narodową własnych państw narodowych i przekształcić ją w świadomość europejską? Wzięli się więc za budowę NOWEGO CZŁOWIEKA…… EUROPEJCZYKA…. A w związku z tym, że unia miała się opierać na wartościach: demokracji, praworządności, laickości, neutralności światopoglądowej, wspólnym rynku oraz na zasadach niedyskryminacji narodowościowej i swobody przemieszczania się w granicach unii, to głównym rysem określajacym kim ten człowiek ma być, miało być jego przekonanie o względności wszelkich prawd i norm moralnych i miał on być lojalny wobec unii europejskiej jako państwa a nie lojalny wobec swojego państwa narodowego. 

 

Jan Paweł II-gi przemawiając w Rzymie do biskupów 25 I 1993 r tak mówił: „To tak zwane wchodzenie do Europy nie może się dokonać kosztem rezygnacji z praw zdrowego sumienia w imię opacznie rozumianej tolerancji i pluralizmu. Oznaczałoby to dobrowolne poddanie się owej formie totalitarnego zniewolenia – tym niebezpieczniejszej, że przyjętej dobrowolnie.” (cyt.: Str 70 Rodowód ideowy Unni Europejskiej”)

 

Po ponad 50 latach i wydaniu milionów na osiagnięcie tego celu tj. stworzenia nowego człowieka narodowości europejskiej, jak okazało się w przeprowadzonych badaniach, ludzie są zbyt przywiązani do swoich państw narodowych i zrobienie z nich Europejczyków jako członków nowego narodu jest nierealizowalne w praktyce. Utworzenie zatem dobrowolnie tj. za przyzwoleniem narodów, jednego państwa europejskiego jest więc niemożliwe z powodu braku wspólnej świadomości narodowej.

 

W takim wypadku realizatorzy będą chcieli zrobić państwo europejskie czyli superpaństwo – unię federalną, metodami dyktatorskimi, tworząc europejskie państwo totalitarne i opierając to państwo na dyktaturze, terrorze prawnym i siłowym, jednym słowem na przemocy! Witajcie w nowoczesnym gułagu, socjalistycznym, rasistowskim państwie europejskim kierowanym i sterowanym przez Żydomasonerię i Niemcy! I w tym monecie teraz właśnie jesteśmy. Unia Europejska przekształca się na naszych oczach w niemiecko-żydowskie superpaństwo nazistowsko-terrorystyczne. Niemcy przez dziesięciolecia wykorzystywały żydowsko-masońską ideę Uni Europejskiej do umacniania swojej pozycji w Europie by przejąć bez wojny wszystkie państwa europejskie pod swoje panowanie i by móc je eksploatować w imię własnych interesów.

 

Jeśli Europa chce przetrwać jako społeczność cywilizowana by się rozwijać, by zabezpieczać swoich obywateli przed złem, by zapewnić swoim obywatelom słuszne sprawiedliwe prawa, ochronę i bezpieczeństwo, to SUWERENNE narodowe państwa europejskie muszą się wyzwolić spod niemiecko-żydowskiej dominacji (UE), inaczej zginiemy gdyż oni nie cofną się przed niczym. Pamiętamy II-gą wojnę światową………. I efekty współdziałania Żydów z Niemcami…. Pamiętamy do czego to doprowadziło.  Oni wymordują wszystkich europejczyków bez wyjątku, a potem sprowadzą tutaj obce nacje  z innych kontynentów, by mogli bezoporowo nimi zarządzać, ich eksploatować i wreszcie poczuć się panami świata!

 

Superpaństwo europejskie tj. sfederelizowana Unia Europejska jest utopią, jest błędem. Gdyż niemożliwe jest by w jednym państwie mogły istnieć pokojowo różne cywilizacje, bez potęgowania się problemów, choćby w kwestiach prawnych. Polska przynależy do cywilizacji łacińskiej w której prawo musi być zgodne z moralnością. Tymczasem Niemcy przynależą do cywilizacji bizantyńskiej a Żydzi do cywilizacji żydowskiej w której to co zgodne z prawem jest wg nich moralne…… Mamy więc tutaj wielki rozłam prawny, a prawo jest przecież fundamentem funkcjonowania państwa, i ten wielki rozłam prawny właśnie teraz się ujawnił, w stosunkach prawnych pomiędzy państwem polskim a Unią Europejską. W Polsce mamy żydowską agenturę prawną Unii Europejskiej która łamie nasze prawa człowieka, rozwala nam suwerenne polskie państwo narodowe, w postaci sądów, gdyż w przeważającej większości, w Polsce, sędziowie, prokuratorzy i prawnicy są Żydami lub pochodzenia żydowskiego. Stosują oni niedpuszczalne na nas Polakach normy prawne, bo niezgodne z naszą cywilizacją łacińską. Dlatego ta nasza walka o wolność i suwerenność, jest tak trudna gdyż żołnierzami w tej wlace są nietykalne sądy które niszczą wszystkich Polaków dążących do wyzwolenia i zaprowadzenia w Polsce naszego polskiego prawa, prawa opartego na prawdzie obiektywnej, gdzie celem prawa jest dobro i sprawiedliwość. W Polsce agentura żydowska Unii Europejskij narzuca nam prawo nie przynależne naszej cywilizacji, jesteśmy de facto pod żydowską okupacją prawną w imieniu i w interesie samych Żydów jak i w imieniu i w interesie Uni Europejskiej czytaj Niemców.

Dlatego nadszedł czas uwolnienia się spod panowania złego żydowskiego prawa, spod panowania Uni Europejskiej jako sfederalizowanego europejskiego tworu państwowego.

 

Dlatego w trybie pilnym wszystkie państwa przynależące do Unii Europejskiej powinny zwołać konferencję w celu ustalenia dalszych działań mających za cel zastopowanie dalszej integracji w ramach UE, zastopowania powstawania jednego państwa europejskiego i wypracowania nowych, innych zasad pokojowego współżycia pomiędzy państwami narodowymi w Europie. Może wspólnota suwerennych państw?

 

CZAS PRZYWRÓCIĆ W EUROPIE SUWERENNE PAŃSTWA NARODOWE!

 

Teresa Garland

Opinia własna, 23 lipca 2021r.