APEL! Czwartej fali nie będzie jeśli Polacy się obudzą i w porę ją zablokują!

 

APEL! Czwartej fali nie będzie jeśli Polacy się obudzą i w porę ją zablokują!

 

Pliki do pobrania tu:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/06/17/apel-czwartej-fali-nie-bedzie-jesli-polacy-sie-obudza-i-w-pore-ja-zablokuja/

 

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu NP SKK

 

TERESA GARLAND

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

 

Adres Komitetu: Teresa Garland TRSNP SKK, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a, 32-050 SKAWINA,POLAND

 

D252 2021 06 17                                                                                          Kraków, dnia 17 czerwca 2021r.

 

APEL! Czwartej fali nie będzie jeśli Polacy się obudzą i w porę ją zablokują!

Od półtora roku na terenie Polski odbywa się ukryty masowy mord na Polakach. Naród Polski manipulowany i oszukiwany przez media i telewizję często nieświadomie to akceptuje i dlatego milczy. Jak długo jeszcze? Aż nas wszystkich po kolei wykończą?

Czas powstać z kolan i stawić czoła oprawcom!

 

Zapraszam wszystkie osoby do pilnego tworzenia Gminnych Rad Koordynacyjnych w celu pokojowego, demokratycznego sprawowania władzy BEZPOŚREDNIEJ przez Naród Polski na podstawie art.4 punkt 1 i 2 Konstytucji z 1997r., w celu przede wszystkim zastopowania masowych mordów odbywających się podstępnie na terenach Polski i w celu zablokowania nadchodzącej czwartej fałszywej fali covidowej. TERAZ albo NIGDY! Mamy na to czas maksymalnie do połowy września 2021r. by w pierwszej kolejności demokratycznie BEZPOŚREDNIO przegłosować zakończenie pandemii. Pliki do pobrania protokołów w celu tworzenia Gminnych Rad Koordynacyjnych tu: https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/kazdy-poslem/

 

Niezwłocznie po ukonstytuowaniu się Gminnych Rad Koordynacyjnych będziemy zbierać W LOKALACH GMINNYCH podpisy pod kolejnymi Aktami Woli Narodu dotyczącymi: zablokowania nadchodzącej fałszywej czwartej fali covidowej, zmiany Kodeksu Wyborczego dopuszczającego obywateli polskich do kandydowania w wyborach na posłów (takiego prawa do indywidualnego kandydowania na posłów Polacy teraz nie mają), wdrożenia nowego nowoczesnego Ustroju Prezydencko-Ludowego i nowej Konstytucji. Tych PRZEŁOMOWYCH i BEZWZGLĘDNIE KONIECZNYCH zmian, NIGDY nie dokonają żadne rządy! Tych zmian dokonać może TYLKO Naród w drodze działania BEZPOŚREDNIEGO!

 

Tylko przegłosowanie tych aktów pozwoli na wymianę zarządzających Polską elit, elit które realnie będą z nadania i z wyboru dokonanego przez Naród Polski, przez obywateli polskich, a nie z nadania tajnych konspiracyjnych ośrodków masońskich jak to jest teraz. Efekty zarządzania państwem polskim z tych tajnych ośrodków znamy: bieda, głód, ubóstwo, masowa emigracja obywateli polskich w poszukiwaniu chleba za granicę, upadek moralny i duchowy społeczeństwa, przestępstwa i zbrodnie w świetle prawa, okradanie państwa i Narodu Polskiego z zasobów naturalnych i majątku publicznego dzięki podpisywaniu przez tzw. polskie rządy, w ukryciu przed społeczeństwem polskim nieujawnionych tajnych umów.

 

Od przyszłego tygodnia planuję odwiedzać kolejne miasta w Polsce południowej i będę odbierać protokoły utworzenia Gminnych Rad Koordynacyjnych. Każda założona Rada otrzyma od Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego list uwierzytelniający do gminy by ta udzieliła BEZPŁATNIE! w każdą sobotę lokalu gminnego obywatelom w godzinach od 9.00 do 12.00. Każda nowo utworzona rada otrzyma również pakiet szkoleniowy do wykorzystania podczas co sobotnich posiedzeń. Będzie to przygotowanie do nowoczesnego zarządzania państwem polskim dla DOBRA obywateli, oparte na Prawie Naturalnym i BEZPOŚREDNIM udziale obywateli w zarządzaniu państwem polskim z poziomu gmin.

 

W momencie obecnego kryzysu jest TO WIELKA SZANSA KTÓRA PRZED NAMI STANĘŁA I NALEŻY JĄ BEZWZGLĘDNIE WYKORZYSTAĆ! ! CZY JĄ WYKORZYSTAMY? To zależy od KAŻDEGO Polaka.

 

Poniżej pakiet szkoleniowy na pierwsze dwa posiedzenia Gminnych Rad Koordynacyjnych. Na każdym kolejnym spotkaniu obywatele będą uczyć się o Prawie Naturalnym, państwie i demokracji. W związku z tym jest przygotowana lista krótkich lektur obowiązkowych, które będą musiały być odczytane na głos przez kolejne osoby uczestniczące w co sobotnich posiedzeniach Gminnych Rad Koordynacyjnych. Pakiet cały będzie zawierał jednoroczny STAŁY kurs szkoleniowy dla każdego obywatela który chce realnie i konstruktywnie działać na rzecz dobra wspólnego bo czuje się odpowiedzialny za losy swoje i państwa polskiego, jak i za losy przyszłych pokoleń Polaków. Opracowanie programu szkoleniowego na pierwsze trzy miesiące otrzymają ci którzy pozakładają i zgłoszą powstanie Gminnych Rad Koordynacyjnych.

 

PIERWSZA SOBOTA POSIEDZENIA - PROGRAM:

1.OTWARCIE POSIEDZENIA – wszyscy uczestnicy muszą pochodzić z terenu danej gminy i muszą się wpisać do dziennika obecności prowadzonego przez Gminną Radę Koordynacyjną. Należy wpisać godzinę przybycia i opuszczenia posiedzenia przez każdą uczestniczącą osobę.

2.ODCZYT LITERATURY: Odczytanie na głos po kawałku przez kolejne uczestniczące osoby całej Konstytucji z 1997 roku, bo na niej się opieramy w naszych działaniach i wykorzystujemy zapisane w tej Konstytucji nasze prawa i swobody obywatelskie. Ta Konstytucja daje nam szereg praw i wolności obywatelskich których nie gwarantuje nam Konstytucja z 1935 roku, a która z niewyjaśnionych powodów (prawdopodobnie celowo by szkodzić państwu polskiemu) nie została unieważniona, a którą zachwalają wszelkiej maści ludzie dążący do dyktatury. Konstytucja z 1997 roku jest ważna, wiążąca i legalna. To że nie jest reprezentatywna, nie skreśla jej jako wiążącej prawnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jest również uznawana na arenie międzynarodowej.

3.PRZYJĘCIE SKARG i WNIOSKÓW od obywateli: Gminna Rada Koordynacyjna będzie dokumentować na piśmie zgłaszane wnioski i skargi od obywateli danej gminy w kwestii łamania ich Naturalnych Praw Człowieka, praw konstytucyjnych i praw demokratycznych. Kopia SKARG i WNIOSKÓW z każdego posiedzenia będzie przekazywana Burmistrzowi, Wójtowi bądź Prezydentowi do rozwiązania W TRYBIE PILNYM przedstawionych problemów. Jeśli do 30 dni kwestie nie zostaną rozwiązane przez Burmistrza, Wójta, Prezydenta, to członkowie Gminnej Rady Koordynacyjnej w oparciu o art.4 Konstytucji załatwiają daną sprawę BEZPOŚREDNIO. W razie konieczności członkowie Gminnej Rady Koordynacyjnej powołują Sąd Ludowy w celu zgodnego z Prawem Naturalnym, z zasadami cywilizacji łacińskiej i Konstytucji, wyegzekwowania SPRAWIEDLIWOŚCI.

4.ZBIÓRKA PODPISÓW POD AKTAMI WOLI NARODU – taka zbiórka podpisów będzie odbywała się w oparciu o art.4 ustęp 1 a szczególnie ustęp 2 Konstytucji. W ten sposób obywatele będą mogli w sposób demokratyczny przegłosowywać BEZPOŚREDNIO, z ominięciem Sejmu i Senatu, ważne ustawy. Każdy przegłosowany większością demokratyczną Akt Woli Narodu (nowa ustawa) zostanie przekazany do podpisu Prezydentowi RP który taki akt podpisze i wdroży. Te kwestie (ważne ustawy) będą przekazywane do Gminnych Rad Koordynacyjnych przez Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny.

 

DRUGA SOBOTA POSIEDZENIA - PROGRAM:

1.OTWARCIE POSIEDZENIA – wszyscy uczestnicy muszą pochodzić z terenu danej gminy i muszą się wpisać do dziennika obecności prowadzonego przez Gminną Radę Koordynacyjną. Należy wpisać godzinę przybycia i opuszczenia posiedzenia przez każdą uczestniczącą osobę.

2.ODCZYT LITERATURY: Odczytanie na głos po kawałku przez kolejne uczestniczące osoby całej opinii prawnej Waldemara Sadowskiego ws zarządzania bezpośredniego państwem polskim na podstawie art. 4 Konstytucji. Plik w wesji pdf pt.”Opinia prawna Art.4 Konstytucji W.Sadowski o władzy BEZPOŚREDNIEJ Narodu” do pobrania i do wydrukowania, można znaleźć tu: https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/kazdy-poslem/

3.PRZYJĘCIE SKARG i WNIOSKÓW od obywateli: Gminna Rada Koordynacyjna będzie dokumentować na piśmie zgłaszane wnioski i skargi od obywateli danej gminy w kwestii łamania ich Naturalnych Praw Człowieka, praw konstytucyjnych i praw demokratycznych. Kopia SKARG i WNIOSKÓW z każdego posiedzenia będzie przekazywana Burmistrzowi, Wójtowi bądź Prezydentowi do rozwiązania W TRYBIE PILNYM przedstawionych problemów. Jeśli do 30 dni kwestie nie zostaną rozwiązane przez Burmistrza, Wójta, Prezydenta, to członkowie Gminnej Rady Koordynacyjnej w oparciu o art.4 Konstytucji załatwiają daną sprawę BEZPOŚREDNIO. W razie konieczności członkowie Gminnej Rady Koordynacyjnej powołują Sąd Ludowy w celu zgodnego z Prawem Naturalnym, z zasadami cywilizacji łacińskiej i Konstytucji, wyegzekwowania SPRAWIEDLIWOŚCI.

4.ZBIÓRKA PODPISÓW POD AKTAMI WOLI NARODU – taka zbiórka podpisów będzie odbywała się w oparciu o art.4 ustęp 1 a szczególnie ustęp 2 Konstytucji. W ten sposób obywatele będą mogli w sposób demokratyczny przegłosowywać BEZPOŚREDNIO, z ominięciem Sejmu i Senatu, ważne ustawy. Każdy przegłosowany większością demokratyczną Akt Woli Narodu (nowa ustawa) zostanie przekazany do podpisu Prezydentowi RP który taki akt podpisze i wdroży. Te kwestie (ważne ustawy) będą przekazywane do Gminnych Rad Koordynacyjnych przez Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny.

 

Liczymy na PILNE zaktywowanie się CAŁEGO NARODU POLSKIEGO!

 

JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA!

Teresa Garland

zaprzysiężony Prezydent Tymczasowej Rady Stanu NP SKK, tel. 697 357 009