W środę 16 czerwca 2021r. znowu idę na Policję. System opresji nie może żyć bez zżerania dobrej energii dobrym ludziom takim jak ja

 

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/06/15/teresa-garland-oswiadczenie-o-jurysdykcji-prawnej/

 

Adres:                                                                                                          data ……………………………..

……………………………………………………….

 

……………………………………………………….

 

OŚWIADCZENIE

o JURYSDYKCJI PRAWNEJ

 

...........................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko

 

...........................................................................................................................................................................

Korporacyjny Numer PESEL w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zgodnie z art.8 Konstytucji RP który mówi:

„1.Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2.Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.”

Zgodnie z art.30 Konstytucji który mówi:

„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.”

Zgodnie z art.53 pkt.1 Konstytucji który mówi:

„1.Każdemu zapewnia się wolność sumienia i wyznania.”

 

Oświadczam iż jestem człowiekiem żywym, bytem świadomym

Oświadczam iż jestem OSOBĄ - posiadam GODNOŚĆ -

wolną do czynienia dobra, istotą duchowo-materialną stworzoną na obraz i podobieństwo Boga. Posiadam rozum i wolną wolę. W wyniku czego, w pierwszej kolejności podlegam Prawu Objawionemu przez Boga (Dekalog i Prawo miłości bliźniego), potem Prawu Naturalnemu wyrytemu w sumieniu, a dopiero potem prawu stanowionemu przez ludzi o ile jest ono zgodne z Prawem Naturalnym, z Dekalogiem, z zasadą miłości bliźniego, o ile jest ono zgodne  z moralnością, z dobrem powszechnym i wiecznym, z prawdą i ze sprawiedliwością.

 

W związku z powyższym, prawa ustanowiane przez ludzi, które nie mają na celu: dobra powszechnego i szczęścia wiecznego, prawa które są niezgodne z Dekalogiem, niezgodne z Prawem Naturalnym, niezgodne z zasadą miłości bliźniego, prawa które nie mają uzasadnienia w prawdzie, prawa które są niezgodne z moralnością, prawa które są niezgodne ze sprawiedliwością,

nie mają do mnie zastosowania.

 

Wszelkie próby egzekwowania takich praw stanowionych, na mojej osobie, są pogwałceniem moich praw człowieka i przez sprawiedliwy sąd, takie czyny będą na Ziemi, bądź po śmierci osądzone a sprawcy ukarani.

 

„Duch bojących się Pana żyć będzie, albowiem ich nadzieja jest w tym, który ich zbawia” Pismo święte „Mądrość Syracha” 34.13

 

 

 

 

 

…………………………………………….

podpis