Wezwana bez wezwania

 Jadę na przesłuchanie... Wezwana bez wezwania... Zaraz przyjeżdża po mnie Policja. Kraków ul królewska 4 komisariat policji nr 4 g.9.00