Nie jesteście Państwo extraterytorialni choć może się Wam tak wydawać.

 

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

 

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu NP SKK

 

TERESA GARLAND

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

 

Adres Komitetu: Teresa Garland TRSNP SKK, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a, 32-050 SKAWINA,POLAND

 

D225 2021 04 23                                                                                         Kraków, dnia 23 kwietnia 2021r.

 

Do Generała Wielonarodowej Dywizji NATO w Polsce

Pana Sławomira Wojciechowskiego

 

List otwarty

 

Szanowny Panie Generale piszę list otwarty gdyż dziś rano tj. 23 kwietnia 2021 roku dzwoniłam do Pana jednostki na nr tel 71 91 444 58 58 by u źródła podano mi adres mailowy do Pana. Niestety Pani która odpowiedziała na telefon, nie udzieliła mi informacji wysyłając mnie na stronę internetową, ponadto odmówiła mi odpowiedzi na moje pytanie jak się nazywa. Kogo Pan tam zatrudnia że osoby zatrudnione na polskim terytorium i pod polską jurysdykcją, sprawujące funkcję publiczną za publiczne pieniądze  boją się wyjawić swojego imienia i nazwska? Coś tu chyba jest nie tak z Pana personelem. Nie jesteście Państwo extraterytorialni choć może się Wam tak wydawać.

 

Jako zaprzysiężony Prezydent Obywatelski, Reprezentując Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego - Społeczny Komitet Konstytucyjny, na podstawie Racji Stanu Postanowień Konstytucji Rzeczpospolitej Polski (art.4) o Konstytucyjnym Obywatelskim Obowiązku troski o dobro wspólne (art.82) oraz o obywatelskim obowiązku obrony Ojczyzny (art.85p.1) działając BEZPOŚREDNIO jako Suweren, w interesie Suwerena i dla dobra Suwerena.

 

OŚWIADCZAM PANU

 

iż nie popieramy działań korporacyjnego rządu Morawieckiego ani działań korporacynego Prezydenta RP Andrzeja Dudy dążących do eskalacji napięcia pomiędzy Polską a Rosją, i pomiędzy Polską a Białorusią w celu wywołania wojny. Będziemy dążyć do tego by Polska była państwem neutralnym i przyjaźnie nastawionym do wszystkich narodów i państw świata. Nie wyrażamy zgody na to, żeby Wojsko Polskie ani jakiekolwiek inne wojsko stacjonujące na terenie Polski, atakowało inne kraje z naszego terytorium, bo nie ma na to zgody SUWERENA czyli Narodu Polskiego. Nie wyrażamy zgody na to, żeby Wojsko Polskie było wysłane na front wschodni na Ukrainę. Będziemy dążyć do tego, by w Polsce władzę objęli Polacy – Reprezentanci Narodu Polskiego. Tak nam dopomóż Bóg!

 

Proszę pamiętać, że na terenie Polski najwyższym prawem jest Konstytucja (art.8 pkt.1), a Suwerenem i właścielem naszych polskich ziem jest Naród Polski - art.1 i art.4 Konstytucji.

 

Dlatego wszelkie decyzje jakie Pan podejmuje i jakie zamierza Pan podejmować, muszą być w pierwszej kolejności konsultowane z gospodarzami tych ziem czyli z Narodem Polskim a potem dopiero z Pana zagranicznymi „szefami”. Korporacyjny Rząd Morwieckiego ani korporacyjny Prezydent Andrzej Duda nie są właścicielami ani gospodarzami naszych polskich ziem, ani nie są też reprezentantami Narod Polskiego. Proszę to brać pod uwagę.

 

Art. 26 ustęp 2 Konstytucji mówi że: „Siły zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli.”

W związku z powyższym Pana działania będą przez naszą Tymczasową Radę Stanu Narodu Polskiego Społeczny Komitet Konstytuycjny monitorowane i oceniane. Proszę podejmować swoje decyzje z wizją neutralności Polski.

 

Z żołnierskim pozdrowieniem

Teresa Garland - Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, tel.697357009