Pobierz wniosek do gminy o wydanie rdzennych dokumentów! Zabezpiecz swoje prawo do życia w Polsce!

 

Pobierz wniosek do gminy o wydanie rdzennych dokumentów! Zabezpiecz swoje prawo do życia w Polsce!   

 

Wniosek do wypełnienia i wysłania do gmin można pobrać w wersji doc oraz pdf tu:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/04/21/pobierz-wniosek-do-gminy-o-wydanie-rdzennych-dokumentow-zabezpiecz-swoje-prawo-do-zycia-w-polsce/

 

Więcej informacji o co w tym wszystkim chodzi tu:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/04/21/czy-zydzi-spalili-juz-gminne-rejestry-usc-polakow-by-zatrzec-slady-istnienia-narodu-polskiego/

 

Poniżej zawartość wniosku:                                                                                              

 

 

data ………………………….

Imię i nazwisko ……………………………...................................

 

Adres ………………………………………………………….......

 

……..………………………………………………………….......

 

Nr PESEL ………………………………………………………..

                                                                                                   Urząd gminy:

 

………………………………………………………

 

………………………………………………………

 

………………………………………………………

                                                                                                          

WNIOSEK O WYDANIE POŚWIADCZONYCH KSEROKOPII

Z ORYGINALNYCH KSIĄG REJESTROWYCH

 

Szanowny Panie Burmistrzu

Szanowni Urzędnicy Urzędu Stanu Cywilnego

 

Piszę jako WSPÓŁWŁAŚCICIEL państwa Polskiego – SUWEREN - działając BEZPOŚREDNIO, na podstawie art.4 Konstytucji ustęp 2 i ustęp 1 oraz na podstawie Prawa Naturalnego wynikającego z art.30 Konstytucji, co wiąże się z obowiązkiem przestrzegania przez wszystkich obywateli oraz urzędników: prawa do życia, prawa do wolności i prawa do własności oraz z wypełnianiem zasady: „Czyń dobro, unikaj zła”

 

Wnioskuję o BARDZO PILNE wydanie mi i przesłanie następujących wymienionych poniżej dokumentów – wszystkie w formie kserokopii z ORYGINALNYCH ksiąg rejestrowych – (nie z tych zdygitalizowanych, cyfrowych) poświadczonych ze zgodnością z oryginałami:

 

1.kserokopii zapisu mojego aktu urodzenia z ORYGINALNEJ (czyli nie z cyfrowej, nie z tej zdygitalizowanej) KSIĘGI URODZEŃ, poświadczonej ze zgodnością z oryginałem.

2.Kserokopii WNIOSKU (ZGŁOSZENIA) mojego urodzenia, poświadczonej ze zgodnością z oryginałem.

3.kserokopii oryginalnego AKTU URODZENIA ze szpitala, na podstawie którego wpisano mnie do Księgi Rejestru Urodzeń, poświadczonej ze zgodnością z oryginałem.

4.kserokopie wszystkich innych wpisów i dokumentów w ORYGINALNYCH Aktach Zbiorowych Ksiąg Rejestrowych w gminie w związku moją osobą, poświadczone ze zgodnością z oryginałami.

 

Celem dodatkowego zabezpieczenia ich przed wrogim przejęciem, spaleniem bądź zniszczeniem wszelkich dokumentów i dowodów świadczących o tym, że tu na tym terenie mieszkali Polacy. Nadchodzi wojna.

 

Wg dochodzących z internetu informacji od dnia 1 maja 2021 roku, Polska przechodzi pod jurysdykcję izraelską, co będzie się wiązało z koniecznością wymordowania nas Polaków, co zresztą już się dzieje poprzez mordy w szpitalach jednoimiennych i poprzez szczepienia.

 

Podczas wojen wróg zawsze palił i niszczył wszelkie dowody pobytu rdzennej ludności, w tym niszczyli dokumenty i dowody. Niedawny pożar archiwum w Krakowie może być już odsłoną tej wojny.

 

Wg moich informacji od 2015 roku akta USC Narodu Polskiego zostały zdigitalizowane i nasze dane, bez wiedzy i zgody Polaków zostały przeniesione do zdygitalizowanego cyfrowego rejestru międzynarodowego, w którym podobno zostały poprzekręcane nazwiska, podobno nie używa się znaków polskich, oraz imiona i nazwiska są pisane dużymi literami. Jest to więc masowe fałszerstwo na wielką skalę.

 

Na podstawie rozporządzenia z 2015 roku, istnieje możliwość wynoszenia rejestrów fizycznych USC z Gmin…… nie tylko tych zdygitalizowanych ale i nie zdygitalizowanych….. Mówi o tym: Rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, Warszawa, dnia 18 lutego 2015 r. Poz. 225, podpisane przez Minister Spraw Wewnętrznych wz P.Stachańczyk, weszło w życie 1 marca 2015r.

 

Wygląda więc na to, że likwiduje się fizyczne dowody czyli ślady pobytu na naszych terenach, Narodu Polskiego, robi się podmiankę narodową….. Unicestwiają nas więc całkowicie, nawet w papierach. W związku z powyższym mój wniosek o wydanie w/w dokumentów w celu zabezpieczenia mojego PRAWA DO ŻYCIA na tym terenie jako osoba rdzenna w przypadku gdyby przechowywane przez Państwa akta, KTOŚ z gminy wywiózł, spalił, lub zabronił Polakom do nich dostępu.

 

Jeśli całkowicie i nieodwracalnie padnie system komputerowy (a o takich wrogich planach już można na internecie poczytać) to w takim przypadku jeśli księgi rejestry zostaną już spalone lub zniszczone lub przekazane do miejsc, gdzie dla Polaków wstęp będzie zabroniony (co już się dzieje), to nie będziemy mieli żadnych dowodów na to że jesteśmy rdzenni, że tu się urodziliśmy, że mamy prawo tutaj do pobytu, że mamy tu prawo do życia. Gdy nie będziemy mieli żadnych dowodów na to, że się tutaj urodziliśmy, że jesteśmy rdzennymi mieszkańcami, to wtedy ci OBCY którzy JUŻ PRZEJMUJĄ nasze tereny, i będą nimi zarządzać, będą mogli zapytać: kim Ty jesteś? Ciebie i Twoich przodków tutaj nie było. Nie masz na to żadnych dowodów że byli! Tu nie było państwa polskiego! Ty jesteś nielegalnym imigrantem, musimy Cię stąd wywieźć na wyspę dla nielegalnych imigrantów.

 

Wszelkie ewentualne uchylanie się Państwa od wydania w/w dokumentów będzie świadczyło że jesteście już w zmowie z tymi, którzy są naszymi wrogami i którzy chcą nas wymordować bądź stąd wypędzić, by przejąć nasze ziemie i nasze największe na świecie zasoby naturalne, w tym największe na świecie pokłady ropy.

 

Ps.Przytaczam komentarz z internetu dotyczący rejestrów:

„Starocerkiewno słowianski. Był taki język, była jakaś wspólnota, może nawet "naród" a nawet Naród.
Ich dzieła przepisywano w grece, potem modyfikowano zapisy, tworzono warianty. Dziś tak naprawdę nikt nie wie jak brzmiał. Jak czytać znaki pomocnicze. A co będzie za 200 lat z jęz.polskim? Zanglicyzowany? Pozbawiony diakrytyzacji, zubożony gramatycznie? Europidżin? Ale są papierowe zapisy sprzed setek lat pokazujące inne brzmienie języka polskiego. Tak samo z angielskim o którym wspomniałem. I ze wszystkimi innymi. Nawet w wypadku jęz. hebrajskiego brak gwarancji czy studiujący i przepisujący odczytują właściwe brzmienie a czasem czy nie skutkuje to przekręcaniem treści. To samo z kalectwem zwanym jako Jydysz. Ale są jakieś źródła pisane. Jeśli wszystko zostanie zdigitalizowane to nie tylko nasza Pamięć ale i pamięć Świata może zostać zniszczona. Wybuch Supernovej, wojna z masowym użyciem EMP, celowa "awaria". I... jako skutek, Trzy dni Ciemności, reset, cofnięcie do ery przedcyfrowej wszystkich niemilitarnych (bez ekranowania) technik. I idealna do rządzenia ciemna dosłownie, masa przerażonych ludzkich zwierząt. Czy tak może lub musi być?”

  

Z poważaniem

 

 

 

……………………………………………………..

                                podpis