Wszelkie próby ograniczania komukolwiek oddychania, np. żądania od kogoś noszenia maski jest niezgodne z Prawem Naturalnym i jest próbą zabójstwa bądź uszkodzenia ciała i zdrowia danej osoby.

 

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/04/11/zaswiadczenie-ws-maski/

 

TYMCZASOWA RADA STANU NARODU POLSKIEGO

SPOŁECZNY KOMITET KONSTYTUCYJNY

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu NP SKK

 

TERESA GARLAND

 

Aktywnie działamy na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji

 

Adres Komitetu: Tymczasowa Rada Stanu NP SKK, skr.Poczt.88, ul. Żwirki i Wigury 13a, 32-050 SKAWINA

www.tymczasowaradastanu2019.wordpress.com

ZAŚWIADCZENIE ws MASKI

 

D214 2021 04 11                                                                                                                     Kraków, dnia 11 kwietnia 2021r.

 

Zasada Prawa Naturalnego mówi: „Czyń dobro unikaj zła”. Respektowanie i egzekwowanie Prawa Naturalnego obowiązuje każdego człowieka, w wyniku poczęcia się / urodzenia się tu na Ziemi i z racji bycia człowiekiem-osobą. Prawo Naturalne to przede wszystkim podstawowe prawa każdego człowieka, takie jak: prawo do życia, prawo do wolności, prawo do własności. Prawo do oddychania jest podstawowym prawem, bo prawem do życia, jest podstawową koniecznością fizjologiczną organizmu, taką samą jak jedzenie, sikanie czy wypróżnianie się, w celu utrzymania się organizmu ludzkiego przy życiu.

Wszelkie próby ograniczania komukolwiek oddychania, np. żądania od kogoś noszenia maski jest niezgodne z Prawem Naturalnym i jest próbą zabójstwa bądź uszkodzenia ciała i zdrowia danej osoby. Jest to więc przestępstwo, a ponadto zbrodnia przeciwko ludzkości, bo stosowana na większej populacji ludności. Takie zbrodnie się nie przedawniają i egzekutorzy do końca swoich dni mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za swoje czyny.Niewiedza nie zwalnia ich od odpowiedzialności. Przykładem sąd w Norymberdze po II-wojnie świat.

Art. 30 polskiej Konstytucji zapewnia wszystkim obywatelom polskim SZACUNEK i pełne korzystanie z Prawa Naturalnego. Art.30 mówi: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.”Jeśli uznajemy „godność” jako źródło wolności i praw człowieka, to uznajemy że człowiek jest OSOBĄ, czyli bytem rozumnym (w odróżnieniu od zwierząt) i wolnym, więc Prawo Naturalne mu się należy i go obowiązuje.

 

Każda osoba bez maski nie narusza katalogu Naturalnych Praw Człowieka i nie narusza polskiego prawa, bo prawo do oddechu jest podstawowym fizjologicznym, Naturalnym Prawem człowieka. Nawet jeśli człowiek byłby chory to nie można mu negować czy ograniczać podstawowego prawa jakim jest prawo do oddychania i nie można go zatem zmuszać do zakładania maski.

Wszystkie akty prawne ustanawiane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezgodne z Prawem Naturalnym, wynikającym zresztą z art.30 Konstytucji są nieważne i nie należy ich stosować.

 

Wszystkie osoby mające w swojej pracy kontakt z ludźmi czyli przede wszystkim urzędnicy, sprzedawcy, kierowcy, konduktorzy, policjanci, personel medyczny itd. które próbują wymuszać na ludziach noszenie masek, są przestępcami i tak należy ich oceniać. Gdyż takie osoby, nie mające podstawowej wiedzy o człowieku i jego podstawowych prawach, nie kwalifikują się do zajmowanych stanowisk i powinni zostać z tych stanowisk w trybie dyscypilnarnym natychmiastowo zwolnieni, bo działają na szkodę dobra wspólnego obywateli. Za łamanie praw człowieka należy ich sądzić w sądach. Również i tutaj okaże się, ilu sędziów uzna Naturalne Prawa Człowieka a ilu nadal będzie trzymało się bezprawnych aktów prawnych i będzie traktowało człowieka jako rzecz, jako bezrozumne zwierzę do tresowania, do eksploatowania, do wykorzystywania całych społeczeństw w interesie wąskich klik, stosując podczas osądzania bezrozumne, krzywdzące ludzi, niesłuszne i niesprawiedliwe prawa. Więc i tutaj nastąpi oddzielenie ziarna od plew i ci sędziowie którzy nie uznają Naturalnych Praw Człowieka nie będą mogli więcej osądzać obywateli polskich.

Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny

domaga się uznawania i respektowania Naturalnych Praw Człowieka opisanych w powyższym zaświadczeniu przysługujących każdemu człowiekowi z racji bycia człowiekiem


Teresa Garland

Zaprzysiężony Prezydent Obywatelski Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego  

Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, tel.697357009

Pliki zaświadczenia w pdf i jpg można pobrać tu:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/04/11/zaswiadczenie-ws-maski/