Skarga ws masek do Prezesa Banku Santander Pana Michała Gajewskiego

 

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2021/01/03/skarga-ws-masek-do-prezesa-banku-santander-pana-michala-gajewskiego/

 

Skarga ws masek do Prezesa Banku Santander Pana Michała Gajewskiego

 

 

Ref. D158 2021 01 03                                                                                                   Polska dnia 3 I 2021r.                                                                                                                           

Sz.P. Michał Gajewski

Prezes Banku SANTANDER

 

odnośnie filli Banku Santander w Skawinie

ws masek

 

Do Prezesa Banku Santander ws wymuszania zakładania masek w filii w Skawinie. Piszę w swojej kwestii prywatnej ale ważnej również w interesie ogółu szerszej społeczności i dlatego upubliczniam korespondencję.

 

Szanowny Panie Prezesie

 

W dniu 16 grudnia 2020r. udałam się do Banku Santander filia w Skawinie w celu:

1)Pobrania za cały rok 2020 (i do teraz) wyciągu bankowego z subkonta nr: 77 1090 2590 0000 0001 4451 2509 gdyż z powodu tego że zapomniałam hasła bo nie logowałam się na to konto przynajmniej od maja 2020r. nie mogłam tego CAŁEGO wyciągu pobrać online. Nie mam jak zobaczyć czy są tam jakieś pieniądze i ile.

2)przetransferowania środków znajdujących się na w/w subkoncie na konto główne.

3)Zamknięcia subkonta nr 77 1090 2590 0000 0001 4451 2509

4)zmiana hasła do konta głównego bo zapomniałam

 

Niestety, z powodu odmowy zalożenia przeze mnie maski nie zostałam przez urzędniczki Banku pracujące w tej filii obsłużona. Świadkiem Policja. W związku z powyższym wnoszę o:

1)Zwolnienie w trybie natychmiastowym pracujące przy obsłudze klienta urzędniczki w skawińskiej filii Santander albo zrobienie im szkolenia z przestrzegania NIEZBYWALNYCH Naturalnych Praw Człowieka zawartych między innymi w Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1948r.

2)Wyznaczenie terminu kiedy będę mogła przyjść do Waszej Filii Banku w Skawinie i będę obsłużona bez maski. Załatwienie moich spraw z bankiem telefonicznie jest z mojej pozycji nierealizowalne. Podaję tel. 697357009. adres do korespondencji: Teresa Garland, skr.poczt.88, 32-050 Skawina.

 

Informuję iż:

Wymuszanie na ludziach zakładania masek jest zbrodnią przeciwko ludzkości oraz znęcaniem się psychicznym nad bliźnim, naruszaniem jego ludzkiej GODNOŚCI i łamaniem jego podstawowego Naturalnego Prawa do życia poprzez ograniczenie człowiekowi oddechu czyli prawidłowego dostępu powietrza do organizmu. A to jest związane z prawidłowym biologicznym funkcjonowaniem fizycznego organizmu – jest to podstawowa ludzka potrzeba fizjologiczna, taka sama jak sikanie czy wypróżnianie się. Więc żądanie od ludzi nakładania masek, ograniczając im tym dopływ powietrza jest tym samym czym byłoby ograniczanie ludziom sikania czy wypróżniania się. Ciekawe co powiedziałyby urzędniczki Banku Santander w Skawinie zachowujące się w mojej opinii jak KAPO niemieckich obozów koncentracyjnych podczas wojny (skąd Wy takie bierzecie?), gdybym włożyła każdej z nich kołek w odbyt i zabroniłabym im wypróżniać się. Z powietrzem jest tak samo. Nikt nie ma prawa do negowania ludziom ich podstawowych Naturalnych Praw Człowieka, w tym do ograniczania komukolwiek załatwiania swoich fizjologicznych potrzeb! Żądanie nakładania masek jest więc przestępstwem, przede wszystkim w świetle Prawa Naturalnego a w świetle prawa międzynarodowego jest to przyczynek do zbrodni ludobójstwa.

 

Na sądzie w Norymberdze gdzie sądzono za zbrodnie wojenne niemieckich zbrodniarzy, osądzano ich wedle Prawa Naturalnego, pomimo że oni tłumaczyli się że działali zgodnie z prawem i tylko wykonywali rozkazy….. Ale prawo które oni egzekwowali nie było zgodne z Prawem Naturalnym i dlatego nie było ono ważne ani wiążące. Oni nie mieli obowiązku takiego prawa egzekwować! Powinni się byli mu sprzeciwić! Ale tego nie zrobili. Dlatego zostali oni za swoje zbrodnie osądzeni, skazani i ukarani na mocy Prawa Naturalnego.

 

Prawo które urzędniczki Banku Santander w Skawinie egzekwują, wymuszając SZANTAŻEM od ludzi nakładanie masek, jest takim właśnie prawem, niezgodnym z Prawem Naturalnym i te urzędniczki nie mają obowiązku takiego prawa egzekwować. A Pan jako Prezes nie ma prawa egzekwowania takiego prawa im narzucać. Gdyż jest to bezprawie przebrane w szaty prawa. Takiemu prawu trzeba się sprzeciwić. Jeśli Pan i podległy Panu personel Banku Santander tego nie robicie, to znaczy że mentalnie stoczyliście się Państwo już na poziom bezmyślnego działania niemieckich hitlerowskich zbrodniarzy wojennych. I to 75 lat po wojnie! SKANDAL!

 

Proszę przekazać swojemu personelowi banków że urzędnik czy sprzedawca są osobami publicznie znanymi szerszej społeczności. Ich postawy szczególnie takie KAPOwskie czy KAPUSiowskie z pewnością zostaną przez ludzi zapamiętane, a być może w przyszłości i rozliczone.

 

W żadnym wypadku nie macie Państwo prawa szantażować ludzi nie obsługiwaniem ich jeśli nie założą maski (nawet gdyby byli chorzy bo ludzie są wszyscy wobec Prawa Naturalnego równi i nie można stosować dyskryminacji) oraz nie macie Państwo prawa ograniczania ludziom ich podstawowego prawa do życia czyli prawa do oddechu poprzez żądanie nakładania maski. Nie wspomnę że naruszacie Państwo ludzką GODNOŚĆ a to jest już łamaniem prawa z Deklaracji Praw Człowieka ONZ z 1948 roku. Ktoś kto łamie podstawowe Naturalne Prawa Człowieka jest przestępcą! I takie firmy, takie przedsiębiorstwa które łamią prawa człowieka powinny zostać automatycznie decyzją administracyjną Policji, w trybie natychmiastowym zamknięte a ich majątek przejęty nieodpłatnie na rzecz gminy na terenie której dana firma działa! Tłumaczenie że takie jest rządowe prawo i Wy je TYLKO egzekwujecie nie zwalnia Was z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie podstawowych Naturalnych Praw Człowieka! W kategorii praw zbrodni przeciwko ludzkości nie ma przedawnień i każdy kto się takich czynów dopuszcza, do końca swoich dni może być za to osądzony.

 

Liczę na pilne załatwienie mojej kwestii.

 

Z poważaniem

 

Teresa Garland

Ps. Informuję, iż jestem Zaprzysiężonym Prezydentem Obywatelskim Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. Celem naszego Komitetu jest aktywne działanie na rzecz respektowania i egzekwowania Naturalnych Praw Człowieka, Konstytucji i Demokracji w Polsce. Dlatego nie mogę przejść obojętnie wobec takich bankowych nadużyć względem zwykłego, szarego obywatela któremu neguje się podstawowe FIZJOLOGICZNE prawa człowieka i narusza się mu jego GODNOŚĆ CZŁOWIEKA.