Zaczipowali ludzi w USA a potem ich torturowali!

 

Zaczipowali ludzi w USA a potem ich torturowali!

 

Proszę o masową kolportację! Poniższy filmik z kanału YouTube „Elektromagnetyczny Świat Nowotworów”: „W USA zaczipowali ludzi. Zaczęto ich potem przez czipy brutalnie torturować! To załatwi Wam Gates!” a ja dodam i „polski” rząd! Ps. W Krakowie 26 IX 2020r. na Rynku Głównym od 15.00 ma się odbyć manifestacja z pochodem przeciwko skażeniom elektromagnetycznym.

">

Filmik również do pobrania i masowej kolportacji tu:

https://mega.nz/file/U0RCSQBb#LIFu9phGy_xpSQb66xBxPAf1TcgxTPl21yjOMW7Ct-s

 

Powyższy filmik zamieściłam również na moim Facebooku:

https://www.facebook.com/100010918327757/videos/1175797666127500/

Nie możemy dać się zaczipować! Nie możemy pozwolić aby to się w Polsce stało! Dlatego konieczne jest PILNE usunięcie obecnych rządów które prą do przodu w celu zaczipowania ludności polskiej! Podobno czipy mają być lub już są produkowane w Polsce!

19 X 2020r wszyscy do Warszawy usunąć rząd! Jeśli ich nie usuniemy to oni usuną nas! DEFITNITYWNIE! TO JEST PLAN DEPOPULACJI I ZNIEWOLENIA Polaków!

Trzeba by do Warszawy przybyło 10 milionów osób! Bez poparcia społecznego w celu usunięcia rządu, nie będziemy w stanie odsunąć ich od władzy, ich program depopoluacji pójdzie dalej i wkrótce wszyscy Polacy zostaną w ten czy inny sposób zaczipowani!

Poinformuj rodzinę, znajomych i przyjaciół że trzeba przyjechać 19 X 2020r. do Warszawy!

Tu więcej info:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2020/09/01/19x2020r-warszawa-manifestacja-odsunac-oszustow-od-wladzy-zgloszenie-wydarzenia/

D066 2020 09 01 Polska

Sz.P. Rafał Trzaskowski – Prezydent Miasta Warszawy

Załącznik informacyjny w sprawie imprezy 19X2020r.

PROGRAM MANIFESTACJI w dniu 19X2020r. w Warszawie „ODSUNĄĆ OSZUSTÓW OD WŁADZY!”

Art. 57 Konstytucji. Zasada wolności zgromadzeń: Dz.U.1997.78.483 – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. „Każdemu zapewnia się wolność organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Ograniczenie tej wolności może określać ustawa.” (mój przypis: ustawa nie może ograniczać podstawowych naturalnych praw i wolności człowieka, w tym: nie może ograniczać wolności pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich)

10.00 – 11.00 Pałac prezydencki – Zaproszenie Prezydenta Polski do uczestnictwa i do objęcia przywództwa nad zgromadzeniem. W przypadku nieobecności Prezydenta lub odmówienia Narodowi Polskiemu przywództwa w tej BEZPOŚREDNIEJ inicjatywie, Narodowe Wojsko Polskie zostanie poproszone o odsunięcie Prezydenta „belwederskiego” od władzy. Będę wtedy zmuszona jako obywatelski Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego,  TYMCZASOWO przejąć stery władzy Prezydenckiej i opieki nad Narodem Polskim.

11.00 – 13.00  Przemarsz spod Pałacu Prezydenckiego w kierunku Sejmu ulicami: Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży, ul. Wiejska Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

Od godziny 13.00 do skutku odbędzie się Manifestacja przed Sejmem w celu wymuszenia podania się do dymisji Rządu, Sejmu i Senatu! Po ustąpieniu Rządu, Sejmu i Senatu, władzę tymczasowo przejmie Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny który zaprasza do współpracy najzacniejszych, mądrych i odważnych Polaków. Zapraszam do kontaktu i również sugerowania mi takich zacnych osób (tylko tych które ZGODZĄ się wejść do Rady i do uczestnictwa w w/w wydarzeniu przejęcia sterów władzy BEZPOŚREDNIO przez Naród Polski) wraz z podaniem do nich kontaktu telefonicznego i mailowego. Mój nr tel. 697357009.

Wdrożone zostanie zarządzanie bezpośrednie państwem polskim przez Naród Polski na podstawie art.4 Konstytucji pod przywództwem Prezydenta.

W terenie sytuację będą monitorowali członkowie Rady Koordynacyjnej Tymczasowej Rady Stanu. Będą oni nadzorowali zbiórkę podpisów poparcia pod konkretnymi Aktami Woli Narodu Narodu Polskiego oraz będą nadzorowali wdrażanie nowych projektów ustaw zatwierdzonych Aktami Woli Narodu BEZPOŚREDNIO przez Naród Polski i podpisanymi przez Prezydenta. Docelowo w każdej gminie powstanie stały obywatelski komitet wyborczy składający się z wolontariuszy oraz tych którzy aspirują do polityki. Taki komitet będzie się zbierał na obrady w każdą sobotę w lokalu użyczonym przez gminę. Do tego lokalu będzie mógł przyjść każdy obywatel i złożyć swój podpis pod konkretnym Aktem Woli Narodu. Po zakończeniu obrad w każdą sobotę, na koniec dnia komisyjnie i publicznie tj. przy udziale zainteresowanych obywateli zostanie policzona ilość podpisów poparcia pod każdym Aktem Woli Narodu i podpisany zostanie protokół. Dane będą przekazywane cotygodniowo do centrali Tymczasowej Rady Stanu SKK. Następnie te podpisane Akty Woli Narodu zostaną zdepozytowane w archiwum gminnym na okres nie krótszy niż 5 lat. W takiej sytuacji być może wystarczyłoby żeby do Prezydenta Polski  w celu podpisania i wdrożenia przez niego konkretnego Aktu Woli Narodu, zaniesione zostały same protokoły zbiorcze podsumowywujące ilość zebranych podpisów poparcia pod konkretnymi Aktami Woli Narodu.

NIE ZMARNUJMY TEJ POJAWIAJĄCEJ SIĘ DLA NARODU POLSKIEGO SZANSY! Zapraszam do uczestnictwa w dniu 19X2020r. przynajmniej 10 milionów Polaków w celu POKOJOWEGO odsunięcia oszustów od władzy i przejęcia władzy przez Naród Polski BEZPOŚREDNIO na podstawie art.4 Konstytucji z 1997r.  Brak uczestnictwa obywateli polskich w w/w wydarzeniu oznaczać będzie tylko jedno: że Polacy definitywnie przegrali swoją wolność, suwerenność i swoje państwo, akceptując jednocześnie opresyjne państwo niewolnicze i rządy bezprawia!

APEL do wojska, policji i służb! Proszę o zapewnienie bezpieczeństwa w/w inicjatywie i pokojowemu przejęciu władzy w Polsce przez Naród Polski.

Wszystkich Polaków proszę o zmasowaną akcję informacyjną o tym wydarzeniu

Dołącz do Rady Koorydynacyjnej:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2020/08/28/rada-koordynacyjna-plan-dzialania/

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2020/08/24/zostan-czlonkiem-rady-koordynacyjnej-tymczasowej-rady-stanu-skk/

Zapoznaj się z dotychczas opracowanymi Aktami Woli Narodu: https://aktywolinarodu.wordpress.com/

z pozdrowieniami

Teresa Garland,

Tel. 697357009

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/