Czy mierzymy się z szatańskimi rządami żydowskich Gadów?

 

Teresa Garland ORĘDZIE nr 2 z dnia 18VIII2020r 

Link do pobrania nagrania i masowej dystrybucji tu:

https://mega.nz/file/EkZVTKzQ#xFTilkxREt8dudCavSZaQjSui3QVq6wbiOE8x4umcnU

Linki do odsłuchania tu:

https://www.facebook.com/100010918327757/videos/1160965894277344/

Proszę o masową kolportację i zamieszczanie moich filmików gdzie się da.

Dla znających język angielski polecam również WSTRZĄSAJĄCY FILM DOKUMENTARNY o tych którzy naprawdę zarządzają Ameryką:

https://www.infowars.com/viral-shadowgate-documentary-deleted-by-facebook-and-youtube-after-film-makers-arrest/

 

Czy mierzymy się z szatańskimi rządami żydowskich Gadów?

 

 

Szanowni Państwo,

 

Zacząć należy od tego że od zarania Świata na Ziemi toczy się wojna pomiędzy Bogiem a Szatanem, pomiędzy dobrem a złem. W tej chwili rządzą nami siły zła.

 

Stawiam poniżej bardzo prawdopodobną hipotezę że rządzi nami Szatan za pośrednictwem ludzi podległych najprawodpodobniej żydowskiemu plemieniu GADÓW i przez nich nadzorowanych. Z pewnością wielu z Was słyszało o okultystycznych spotkaniach światowych elit z Szatanem, przede wszystkim w Nowym Jorku. Skoro Szatan rządzi Światem, zatem ktoś bardzo istotny i ważny, ktoś mający możliwości, musiał oddać się Szatanowi we władanie by umożliwić Szatanowi realizację jego ziemskich celów. Z pewnością ten, który realizuje szatańskie plany otrzymal do Sztanan dodatkową MOC..... Ze źródeł internetowych na temat tego że zarządzają nami Gady, możemy wysnuć wniosek że może chodzić o żydowskie plemię Gadów. Ja przynajmniej taki wniosek wysnułam.

 

Kim są Gady?

 

Jest to jedno z dziesięciu zaginionych plemon żydowskich. Gady czyli plemię Żydowskie pochodzące z miasta przestępcow Gilead z krainy znajdującej się po wschodniej stronie Jordanu. Można znaleźć informacje że byli to wojownicy i byli rządzeni również najprawdopodobniej przez Sędziów! Jeśliby tak było, to tłumaczyło by to dzisiejszy sposób zarządzania światem poprzez wojny i nieprawiedliwe prawa. Dodatkowo teraz poprzez MEDIA.

 

W X wieku przed naszą erą, żydowskie plemię Gadów nie uznało władztwa Rehoboama syna Króla Solomona po jego śmierci i odeszli z Jeroboamem tworząc państwo pólnocne na wzgórzu Betel gdzie schizmatycy ci praktykowali przed ołtarzem ofiarnym kult złotego cielca.  O kulcie tym możemy poczytać w książce Feliksa Koneczngo pt. „Cywilizacja żydowska T.1”. Cyt.: „Cóż za upadek skoro aż takie przyjmowano obyczaje. W latach 740-720 przed narodzeniem Chrystusa, za proroka Ozeasza w Betel czci się cielca, w Gildach, na Toborze i Micpa „dzieją się straszne rzeczy” wszędzie pełno ołtarzy, „przy każdym boisku, przy każdej kufie i tłoczni wina, pod każdym drzewem zielonym”, a obok „szałasy, gdzie nierządnice i publiczni młodzieńcy” ... „nawet kapłani jawnie sprzyjają demoralizacji, ciągnąc z tego zyski grzeszne” ... „szajka kapłanów rozbija po drodzee do Sychen..... wszędzie krzywoprzysięstwo, kłamstwo, rozbój, rabunek, włamywanie się do domów i rozlew krwi niewinnej.” (...) Zwyczaj zakopywania żywcem dzieci”. Koniec cytatu.

 

Jak wiemy z historii, 10 plemion żydowskich rzekomo znikło, zaginęło. Ale czy tak jest naprawdę? Ja nie sądzę aby one znikły, ja uważam że one rządzą z ukrycia światem, mutując poprzez kolejne organizacje w wykonywaniu tej władzy.

 

Poszlaki wskazują na to, że pod koniec XIX wieku masoneria spowodowała zaistnienie zalążka dzisiejszej sekty Świadków Jehowy. Gdyż wygląda na to że w planach ukrytej światowej władzy, Świadkowie Jehowy mieli za zadanie działania na polu IDEOLOGICZNYM czyli tym najważniejszym gdyż to IDEE i INFORMACJA rządzą światem. KULTURA! Natomiast masoneria miała się zająć dobieraniem elit politycznych i życiem społeczno-polityczno-gospodarczym. Zatem to oni masoni dobierają elity polityczne i wszystkie osoby które piastują najwyższe stanowiska w każdym państwe (poza jakimiś wyjątkami).

 

Wychodzi na to że to żydowskie Gadzie plemię zarządza światem w sposób teokratyczny. Jest to religijny system zarządzania światem , to znaczy że każde stanowisko w państwie jest obstawiane za pomocą NOMINACJI, tu nie ma żadnej demokracji. Zatem jeśli tak jest, to wszystkie wybory tzw. demokratyczne na świecie są jedną wielką ściemą i wielkim oszustwem, możliwym do realizacji gdyż istnieje .... TELEWIZJA! Telewizja która jest zarządzana globalistycznie przez Gadów!

 

Skąd wziął się teokratyczny system zarządzania Światem przez Gadów?

 

Otóż cywilizacja żydowska jest cywilizacją sakralną czyli stosująca taką metodę ustroju życia społecznego w której w całokształcie życia polityczno-społeczno-gospodarczego używa się bezpośrednio przepisów religijnych. Głównym problemem takich rządów żydowskich jest to, że oni odeszli od MONOTEIZMU czyli od kultu Boga uniwersalnego na rzecz MONOLATRI czyli kultu Boga plemiennego, który służy tylko plemieniu żydowskiemu, tylko do tworzenia dobrobytu Żydom, kosztem straty innych narodów. Jest to religia rasistowska.

 

Żeby to zrozumieć trzeba się cofnąć do Starego Testamentu. Otóż Żydzi dostali od Boga Dekalog czyli 10 Przykazań Bożych do tego by opierali swoje życie na duchowej religii monoteistycznej, pojętej ponadnarodowo, religii złączonej z etyką, religii polegającej na pielęgnowaniu miłości ku Bogu i zachowaniu miłości i sprawiedliwości dla innych. Niestey tego jeszcze do tej pory naród żydowski nie zrozumiał. (źródło: Koneczny: Cywilizacja żydowska t.I)  

Mojżesz zawarł Przymierze z Bogiem monoteistcznym uniwersalnym, ale Żydzi w następnych pokoleniach zdradzili Boga i zgrzeszyli, oddalając się od uniwersalnej religii monoteistcznej i skierowali się do bałwochwalstwa, okultyzmu i monolatrii w której trwają do dziś.

 

Co to jest monolatria?

Jest to religia plemienna w której uznaje się jednego Boga ale jest to Bóg tylko tego jednego plemienia. Jest to religia kontraktowa pomiędzy Bogiem i konkretnym plemieniem. Ta religia nie jest całkowicie zgodna z objawieniem, gdyż wyznawana w imię własnych interesów, wyłącznie plemiennych czyli np. wyłącznie żydowskich. W monolatrii mamy do czynienia z Bogiem etnograficznym, plemiennym, Bogiem popierającym tylko swoich czcicieli na niekorzyść całej reszty ludzkości. Ten ich Bóg jest nieprzyjacielem wszystkich nieżydów..

 

Poniżej kilka fragmentów ze świętych pism, cytowanych w książce pt. „Cywilizacja żydowska t.I.” Autor Feliks Koneczny, str. 58-59: „Naród ten i królestwo, któreby nie służyło, zginie; narody takie do szczętu spustoszone będą” ... „Bo ssać będziesz mleko narodów i piersiami królów karmiona będziesz” ... „Najmniejszy rozmnoży się na tysiące, a maluczki poczet w naród niezliczony.” ... „Stawią się cudzoziemcy, a paść  będą stada wasze, a synowię cudzoziemców oraczami Waszymi i winiarzami waszymi będą” ... „majętność pogan używać będziecie” ... „z działu ich i w ziemi ich dwojakie (tj.podwójne) dziedzictwo posiądziecie” Koniec cytatów.

 

Po zawarciu Przymierza z Bogiem, Bóg wysyłał wielokrotnie do narodu żydowskiego swoich wysłanników-proroków, by przywrócić Żydów do monoteizmu, niestety bezskutecznie. Podobno wszyscy wysłani przez Boga prorocy zostali przez Żydów zabici, łącznie z Chrystusem. 

 

Teraz wygląda na to, że przynajmniej jedno z żydowskich plemon tj. plemię Gadów, sprzęgło się z Szatanem i zajmuje się niszczeniem człowieka na ZIEMI,  zniewoleniem człowieka i podporządkowaniem ludzkości Szatanowi. Prawdobodobnie dobili oni targu z Szatanem, że oni Żydzi będą w imieniu i w interesie Szatana sprawowali władzę tu na Ziemi, i będą realizowali szatańskie cele. A celem głównym Szatana jest przejęcie ludzkich dusz. Gdyż zło żeby nadal istnieć musi mieć „paliwo” a tym paliwem dla Szatana są negatywne ludzkie uczucia, przede wszystkim STRACH i NIENAWIŚĆ.

 

Więc tutaj w celu wygenerowania u ludzi strachu i nienawiści jest realizowany terror prawny, siłowy i medialny. Wszystkie te trzy rodzaje terroru są w tej chwili na szeroką skalę realizowane. O ile terrorowi prawnemu czy siłowemu, przy szerokim uświadomieniu państwowych służb, sądów, administracji, wojska i policji, możemy w jakiś sposób stawić czoła, to największym problemem będą do neutralizacji MEDIA, szczególnie telewizyjne.

 

Trzeba będzie przynajmniej na jakiś czas odciąć ludziom telewizję! Gdyż telewizja stała się szatańskim medium terrorystycznym które za pomocą przekazywanych obrazów i kłamstw, powoduje powstanie u ludzi paniki, strachu i nienawiści, czyli tych uczuć które służą Szatanowi za paliwo do jego dalszych działań i sprawowania przez niego nadal niesprawiedliwych i niszczących ludzkość rządów.

 

Tu już do walki z mediami muszą wejść patriotyczni eksperci znający się na wysokich technologiach przesyłania sygnału telewizyjnego, którzy będą mieli na tyle odwagi by po prostu odciąć ludziom przynajmniej na jakiś czas telewizję. Na jak długi czas? Otóż na czas kiedy Wojsko i Policja, usunie definitywnie ze stanowisk publicznych wszystkich Gadów i ich wspólników!

 

Przy włączonej telewizji, takie czystki byłyby niemożliwe, gdyż telewizja poprzez swoje przekazy informacyjne wyprowadziłaby ludzi na ulicę i spowodowałaby powstanie rewolucyjnego chaosu, a Gady tylko na to czekają żeby wprowadzić wtedy bardzo szybko, totalitarne, rasitowskie, policyjne państwo kastowe, w którym istniałyby tylko dwie kasty: kasta Żydów-Panów oraz kasta niewolników bez żadnych Naturalnych Praw Człowieka, skladająca się ze wszystkich pozostałych obywateli..

 

Z pogłosek które pojawiają się na internecie, że w tej chwili na arenie światowej walczą ze sobą żydowskie klany, wydaje się że światowe żydostwo a być może jego część, może mieć już dość dominacji plemiona GADÓW którzy przekroczyli już wszelkie granice przywoitości, absurdu i rozsądku.

 

Być może taką emanacją tej ich walki jest między innymi wypowiedź pewnej pani egzorcystki (nie wiem czy to Żydówka) w jednym z jej filmików na Youtube w którym nawołuje ona do definitywnego usunięcia Gadów! Jednocześnie jednak pani ta nawołuje również do usunięcia księży i zakonnic, co jest całkowitym IDIOTYZMEM! Bo jeśli usuniemy tych, których zadaniem jest głosić BOGA UNIWERSALNEGO oraz zasady duchowej religii rzymsko-katolickiej, MONOTEISTYCZNEJ, pojętej ponadnarodowo, religii złączonej z etyką, religii polegającej na pielegnowaniu miłości ku Bogu i zachowaniu miłości i sprawiedliwości dla innych, to co nam wtedy pozostanie?

 

Otóż pozostanie nam wtedy ŚWIATOWA PLEMIENNA religia żydowska!

 

Nie ma wątpliwości że na wskutek działań masonerii w Kościele i w seminariach duchownych program nauczania dla księży został zmanipulowany, i mamy księży i biskupów takich jakich mamy. Kościół wymaga oczyszczenia swoich szeregów ze wszelkiej maści masonów i agentów. Ale to nie jest powód abyśmy wszystkich księży i zakonnice definitywnie unicestwiali a siebie poddali żydowskiemu panowaniu i ich pojmowaniu Boga jako plemienngo czyli służącego tyko Żydom, kosztem wszystkich innych narodów świata i abyśmy zrezygnowali z naszej GODNOŚCI człowieka i naszych WOLNOŚCI, zagwarantowanych nam w normach cywilizacji łacińskiej opartej o MONOTEISTYCZNĄ religię rzymsko-katolicką w której Bóg jest UNIWERSALNY i kocha wszystkie narody świata bez wyjątku, bez wywyższania jednych narodów nad drugimi.

 

Jeśli ktoś z Państwa posiada lepsze odemnie rozezanie w kwestii światowych rządów i pomysłów na to jak tej hydrze urwać łeb to zachęcam do dzielenia się informacjmi na forum publicznym.

 

Pozdrawiam serdecznie

Teresa Garland,  

dnia 18 VIII 2020r.

Tel. 697357009

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/

Akty Woli Narodu do pobrania tu:

https://aktywolinarodu.wordpress.com/