Powstał Społeczny Trybunał Prawa Naturalnego

 

Materiały i dokumenty są dostępne na stronie:

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2020/07/26/powstal-spoleczny-trybunal-prawa-naturalnego/

 

 

Powstał Społeczny Trybunał Prawa Naturalnego

 

Szanowni Państwo

 

W związku z nasilającymi się prześladowaniami obywateli poprzez MEDIA i system sądowniczy w Polsce oraz w związku z reperkusjami organów państwa polskiego w celu depopulacji i niszczenia obywateli poprzez łamanie podstawowych Naturalnych Praw Człowieka w Polsce, byłam zmuszona ustanowić Społeczny Trybunał Prawa Naturalnego. Prezesem Społecznego Trybunału Prawa Naturalnego został mianowany pan Janusz Górzyński.

 

Zapraszam wszystkie osoby chętne do współdziałania w celu przywrócenia w Polsce SPRAWIEDLIWOŚCI. Słowa klucze: SAMOORGANIZACJA i WSPÓŁDZIAŁANIE. Mój tel. 697357009

 

Jesteśmy w trakcie trwania III-ciej wojny światowej – niewidzialnej nowoczesnej wojny prawnej i medialnej przeciwko społeczeństwom. W tej wojnie łamane są podstawowe ludzkie prawa a SPRAWIEDLIWOŚĆ i PRAWDA czyli podstawy ładu, porządku i dobrostanu obywateli w państwie umarły.

 

Jest to wojna państwa polskiego wraz z jego instytucjami przeciwko Narodowi Polskiemu. Władze państwa polskiego, sterowanie i zarządzanie państwem polskim zostały przejęte przez ludzi bankierów i korporacji. Główną bronią tej wojny są: NIESPRAWIEDLIWE i NIELUDZKIE PRAWO ustanawiane wg życzeń dla zysków bankierów i korporacji, prawo które łamie podstawowe Naturalne Prawa Człowieka oraz MEDIA które manipulują ludzką świadomością, przekazując kłamstwa i oszukując obywateli.

 

Żołnierzami w tej nowoczesnej wojnie niewidzialnej – czyli wrogami Narodu Polskiego i obywateli polskich są przede wszystkim (poza wyjątkami): dziennikarze systemowi, prokuratorzy, sędziowie i prawnicy. Dlatego musimy z całą mocą tym ludziom się przeciwstawić, gdyż oni nie działają w ochronie i obronie obywatela i jego praw, lecz działają przeciwko obywatelom w ochronie interesów bankierów i zysków korporacji.

 

Naród Polski został pozbawiony ochrony ze strony państwa i jego instytucji. Państwo przestało spełniać swój główny cel do jakiego zostało powołane tj. ochrony obywatela i jego majątku. Dlatego to my zwykli obywatele musimy stać się dziennikarzami, sędziami, prawnikami, prokuratorami i interpretatorami prawa w oparciu o Prawo Naturalne.

 

Poniżej przedstawiam treść Dekretu nr 8 z dnia 26 VII 2020r. ustanawiajacego Społeczny Trybunał Prawa Naturalnego.

 

z pozdrowieniami, Teresa Garland, Tel. 697357009, Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/

D044 2020 07 26                                                                                                       Polska 26 VII 2020r.

 

Dekret nr 8 z dnia 26 VII 2020r. - dotyczy ustanowienia

Spolecznego Trybunału Prawa Naturalnego

 

P. Teresa Garland  Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, w oparciu o posiadaną władzę i uprawnienia, działając na podstawie POLSKIEJ RACJI STANU oraz treści postanowień KONSTYTUCJI Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r.: Art.4 par.1: „Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.”, Art.4 par.2: „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”, Art.82: „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne”,

 

wydaje w dniu 26 VII 2020r. obowiązujący na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej

DEKRET ustanawiający SPOŁECZNY TRYBUNAŁ PRAWA NATURALNEGO

 

W związku z notorycznym łamaniem podstawowych Naturalnych Praw Człowieka w Polsce

 

ustanawiam

 

SPOŁECZNY TRYBUNAŁ PRAWA NATURALNEGO

 

w celu przywrócenia w Polsce SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Glównymi celami Społecznego Trybunału Prawa Naturalnego jest obrona obywateli polskich przed:

 

1.    przestępczą działalnością państwa w stosunku do obywateli

2.    przestępczą działalnością sądów w stosunku do obywateli

3.    przestępczą działalnością firm, korporacji i innych instytucji czy organizacji łamiących nasze podstawowe Naturalne Prawa Człowieka

4.    przestępczą działalnością mediów w stosunku do obywateli

 

Dekretujący: Teresa Garland


 

Teresa Garland

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego - SKK

tel. +48 697357009, teresagarland@fidespolska.pl,