Narodzie Polski! Ostatni moment chwycić za stery władzy!

 

Narodzie Polski! Ostatni moment chwycić za stery władzy!

 

Państwo polskie zostało przejęte przez bankierów i kupców. To dla nich i dla ich korzyści pracują obecne rządy tzw. polskie oraz wszystkie instytucje państwa polskiego. Oni nie wykonują swoich obowiązków w stosunku do Narodu Polskiego. Polska została zarejestrowana jako spólka-korporacja. Rzeczpospolita POLSKA po REWOLCIE 1989 roku , przekształcona została w spółkę z o.o. zarejestrowaną pod Nr 0 0 0 7 9 3 1 2 w Waszyngtonie, w centralnym rejestrze spółek i firm jako usługi. Tu dowód: https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000079312 „najnowszy dokument z 2018 roku mówi o tym, że spółka ma prawo sprzedawać zadłużenie Polski do wysokości 400 miliardów dolarów.” https://www.odkrywamyzakryte.com/iiirp/   https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polska-jako-firma-w-usa-rpo-pyta-msz ...... Tu więcej nt. „Handel ludźmi poprzez nr PESEL i firmę „Poland Republic of” https://teresagarland.neon24.pl/post/155588,handel-ludzmi-poprzez-nr-pesel-i-firme-poland-republic-of

 

My Polacy zostaliśmy przekonwertowani z osób żyjących w produkty tej firmy, bez przyzwolenia na to i bez naszej wiedzy. JEST TO NIEDOPUSZCZALNE I BEZPRAWNE! I w tej spółce korporacji zostaliśmy zakwalifikowani jako produkty i podlegamy prawu morskiemu, to jest to prawo którym posługują się obecnie wszystkie polskie sądy i do używania którego nas rdzennych obywateli polskich przymuszają. Dlatego też oni (sędziowie) nie respektują naszej Konstytucji i naszych naturalnych praw człowieka gdyż z punktu widzenia prawnego ze statusu żywej istoty duchowo-cielesnej zostalismy na papierze przekonwertowani na przedmioty martwe tj. na produkty. Jakiś czas temu zaproponowałam reformę sądownictwa właśnie w tej kwestii: http://teresagarland.neon24.pl/post/153183,teresa-garland-zapraszam-do-kw-reforma-sadownictwa-v2

 

Strategicznym istnieniem każdego państwa jest:

1.Powszechna ochrona obywateli i ich majątków

2.Zapewnienie spokoju i bezpieczeństwa w kraju oraz w układzie międzynarodowym

3.Ustanowienie sprawiedliwości i gwarantowanie każdemu obywatelowi respektowania niezbywalnych naturalnych praw człowieka

4.Zapewnienie wolności osobistej i gospodarczej generujących dobrobyt całego społeczeństwa.

 

W związku z tym iż Polacy jako naród nie mają własnego rządu, gdyż obenie zasiadający w Warszawie rząd jest rządem korporacyjnym tj. z nadania korporacji (czyli kupców i bankierów) trzeba stworzyć rząd narodowy który działał bedzie dla Narodu Polskiego. Możemy to zrobić między innymi na podstawie Deklaracji Praw Ludów Tubylczych przyjętej przez ONZ 13 września 2007 roku.

Deklaracja praw tubylczych info tu:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Deklaracja_praw_lud%C3%B3w_tubylczych

Deklaracja praw tubylczych w pdf do pobrania tu: https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_Polish.pdf

 

Trzeba zorganizować struktury terenowe (ja proponuję powrót do 49 województw), zorganizować nasze sądy narodowe oparte na Prawie Naturalnym (moja propozycja wciąż aktualna tu: https://teresagarland.neon24.pl/post/156250,czas-na-dzialanie-trybunalu-prawa-naturalnego-zapraszam ) , powołać ławników z ludu, sędziów pokoju oraz siły porządkowe i ochronne. Wszystko to musi się odbyć spłecznie, bezpłatnie i pokojowo. Podaję do siebie kontakt tel. 697357009

 

Wszystkie umowy podpisywane przez rządy korpracyjne a w szczególności te związane z zasobami naturlanymi są nieważne.

 

Ps. Właśnie otrzymałam informację że jeśli Kaczyński zorientuje się że Duda nie wygra to już wkrótce wojsko może być użyte do walki z Narodem Polskim. Jest możliwe zrzucenie bomby przez Niemcy na Polskę (płonacy budynek w Polsce lub w Uni) co spowoduje rozpoczęcie wojny elektroniczno-biologicznej z Narodem Polskim. Możliwa wojna domowa w okolicach Warszawy zainicjowana przez środowiska tzw. „demokratyczne” proniemieckie. Może zostać wyłączona satelita która spowoduje całkowitą utratę łączności pomiędzy ludźmi. Rodziny mają być odseparowane od siebie. To ma być wojna elektroniczno-biologiczna. Będą niszczone ośrodki informacji oraz będzie mutacja wirusa i zostanie wprowadzony podwyższony stopień epidemii, przymus szczepień wprew ludzkiej woli i ludzie będą umierać z nerwów i ze stresu.

 

z pozdrowieniami

Teresa Garland,

Tel. 697357009

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/

Akty Woli Narodu do pobrania tu:

https://aktywolinarodu.wordpress.com/