Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
192 posty 165 komentarzy

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

PKW - TERESA GARLAND ponowne zgłoszenie kandydatury

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

PKW - TERESA GARLAND PONOWNE Zgłoszenie indywidualnej kandydatury na Prezydenta Polski 2020r.

 

20 III 2020r. - PKW - TERESA GARLAND PONOWNE Zgłoszenie indywidualnej kandydatury na Prezydenta Polski 2020r.


biuro@kbw.gov.pl, biuroprasowe@pkw.gov.pl,

Magdalena Pietrzak

Szef Krajowego Biura Wyborczego

ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

 

Szanowni Państwo, po raz drugi przesyłam moje zgłoszenie INDYWIDUALNEJ kandydatury do wyborów na Prezydenta Polski 2020r. Będę wdzięczna za jak najszybsze zarejestrowanie mnie jako kandydata zgłoszonego INDYWIDUALNIE. Uważam iż w zaistniałej sytuacji wybory w dniu 10 V 2020 roku powinny się odbyć, ale ci kandydaci którzy nie zebrali 100 tys. głosów poparcia powinni mieć możliwość zebrania ich. By to mogli zrobić, to TVP powinna umożliwić codziennie po dzienniku wieczornym kilkuminutowe prezentowanie się kandydatów, by mogli poinformować społeczeństwo że zbierają głosy poparcia by kandydować w dodatkowych wyborach które uważam że powinny się odbyć w ciągu kilku miesięcy. Zbiórka głosów poparcia powinna odbywać się nie tylko metodą tradycyjną (podpis na kartce) lecz powinny być dopuszczone również i inne skuteczne i pewne sposoby. W tych kolejnych wyborach ci kandydaci którzy kandydowali w dniu 10 V 2020r., nie będą mogli już kandydować. Ponadto w tych nowych dodatkowych wyborach, obywatele będą mogli oddać swe głosy na więcej niż jednego kandydata, gdyż chodzi o to żeby wygrał najlepszy i najbardziej akceptowany przez społeczeństwo kandydat. To jest bardzo dobra metoda. Jeśli któryś z kandydatów w wyborach dodatkowych zdobędzie większą ilość głosów od kandydata który wygrał wybory w dniu 10 maja 2020r. to wtedy ten kandydat zostaje Prezydentem, a ten wybrany w dniu 10 V 2020r. zrzeka się swej funkcji i przekazuje prezydenturę.

  

 

TERESA GARLAND Zgłoszenie indywidualnej kandydatury na Prezydenta Polski 2020r.

 

Szanowni Państwo

Zgłaszam swoją kandydaturę na Prezydenta Polski i uprzejmie proszę o zamieszczenie mnie na oficjalnej liście zarejestrowanych kandydatów do wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku, z ominięciem procedur które są zawarte w Kodeksie Wyborczym, gdyż Kodeks Wyborczy z powodu jego niezgodności z Konstytucją łamie podstawowe demokratyczne prawa wyborcze obywateli.

 

Obecny Kodeks Wyborczy nie urzeczywistnia zasad sprawiedliwości społecznej zapisanych w art.2 Konstytucji, dyskryminuje kandydatów co jest sprzeczne z art.32 p.2 Konstytucji, nie zapewnia obywatelom prawa dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach, co jest sprzeczne z art.60 Konstytucji, polski Kodeks Wyborczy nie umożliwia obywatelom powszechnych równych i bezpośrednich wyborów na Prezydenta, co jest sprzeczne z art.127 Konstytucji. Wreszcie polski Kodeks Wyborczy nie daje możliwości obywatelom indywidualnego kandydowania „jest to sprzeczne z § 7.5 dokumentu kopenhaskiego OBWE z 1990 r., który stanowi, że państwa członkowskie będą przestrzegać prawa obywateli do ubiegania się, bez dyskryminacji, o urząd polityczny lub publiczny INDYWIDUALNIE lub jako przedstawiciele partii politycznych lub organizacji.” (z opinii prawnej Krzysztofa Skotnickiego „Strony_od_ZP_2_2017-4_Krzysztof Skotnicki.pdf”).

 

Przeprowadzone na podstawie istniejącego Kodeksu Wyborczego wybory na Prezydenta będą nieważne. Nie mogą być bowiem ważne wybory na Prezydenta, przeprowadzone według Kodeksu Wyborczego który narusza Konstytucję. Wyłoniony na podstawie obecnego Kodeksu Wyborczego Prezydent będzie Prezydentem nielegalnym.

 

Art.2 Konstytucji brzmi: „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej”. Kodeks Wyborczy tych zasad sprawiedliwości społecznej nie urzeczywistnia gdyż w praktyce prawo kandydowania do władzy mają nieliczni obywatele, jest to około 0,3 procenta społeczeństwa polskiego. Reszta obywateli czyli pozostałe 99,7 procent społeczeństwa, w praktyce nie ma prawa do kandydowania. Istniejący Kodeks Wyborczy faworyzuje partie i nie uwzględnia w praktyce zasad sprawiedliwości społecznej, gdyż między innymi uniemożliwia obywatelom indywidualnego kandydowania na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a wyborcom nie daje możliwości ich wybierania. 

 

Art.32.2 Brzmi: „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu publicznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.” W Polsce członkowie partii, stanowiący 0,3 proc. wszystkich wyborców, mają znacznie większe szanse na ubieganie się o urząd polityczny lub publiczny, niż pozostałe 99,7 proc. wyborców. Oznacza to uprzywilejowanie zdecydowanej mniejszości, a jednocześnie dyskryminację ogromnej większości Polaków. Ponadto obywatele którzy chcą kandydować na Prezydenta są dykryminowani gdyż by móc to zrobić muszą zebrać najpierw 1000 a potem 99 tysięcy podpisów poparcia (co jest całkowitym absurdem demokratycznym na skalę światową! Np. w Wielkiej Brytani wystarczy 8 podpisów!), co w praktyce powoduje to jawną dyskryminację, gdyż dla zwykłego obywatela zebranie takiej ilości podpisów i to na dodatek w tak krótkim czasie, jest po prostu niemożliwe, choćby z tego powodu że zwykli obywatele nie mają oni żadnego dostępu do mediów publicznych jakie mają kandydaci partyjni. Jest to więc jawna i oczywista dyskryminacja w dostępie do ubiegania się o mandat publiczny do sprawowania władzy.

 

Art.60 brzmi: „Obywatele polscy korzystający z pełni praw publicznych maja prawo dostępu do służby publicznej na jednakowych zasadach.” Polski Kodeks Wyborczy neguje Polakom prawo do służby publicznej na jednakowych zasadach, gdyż oprócz tego że neguje Polakom możliwość indywidualnego kandydowania na Prezydenta, to w praktyce to tylko ci którzy są finansowani przez partie i stać ich na reklamowanie się mogą swoje prawo do służby publicznej realizować.  Jest to osetek 0,3 proc. Polskich obywateli którzy mogą realizować swoje prawo dostępu do służby publicznej, reszta obywateli polskich tj. 99,7 procent społeczeństwa polskiego, w praktyce prawa do realizowania swojego prawa dostępu do służby publicznej nie ma.

 

Art.127 punkt1 Konstytucji brzmi: „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.” Polski Kodeks Wyborczy narusza artykuł 127 p.1 Konstytucji gdyż narusza „równość” procesu wyborczego, „powszechność” oraz „bezpośredniość”, bo kandydować mogą tylko ci kandydaci którzy są wystawiani przez komitety wyborcze, nie ma możliwości INDWIDUALNEGO kandydowania na Prezydenta. Zatem nie może być tutaj mowy o „bezpośredniości”, „powszechności” i „równości” wyborów na Prezydenta, gdyż zostały naruszone warunki jakim mają odpowiadać demokratyczne wybory.

 

W związku z powyższym wnoszę o uwzgędnienie powyższych przesłanek co do sprzeczności Kodeksu Wyborczego z Konstytucją, następnie oparcie się bezpośrednio na Konstytucji i wpisanie mnie na listę zarejestrowanych kandydatów na Prezydenta. Co do konstytucyjnego wymogu 100 tys. podpisów poparcia od obywateli by móc kandydować na Prezydenta, to dostarczę je w chwili kiedy będą one uzbierane. Konstytucja nie precyzuje w jakim okresie mają być te podpisy poparcia zebrane.

 

Nie było możliwe zgłoszenie mojej kandydatury do dnia 16 III 2020r. gdyż próbowałam dostosować się do wymogów obecnego Kodeksu Wyborczego i do ostatniego momentu próbowałam zebrać 1000 koniecznych podpisów, co w tak krótkim czasie okazuje się niemożliwe, biorąc pod uwagę jeszcze na dodatek Koronowirusa. Stąd moje zgłoszenie z dniem dzisiejszym.

 

W przypadku Państwa odpowiedzi odmownej, wydanej w oparciu o sprzeczny z Konstytucją Kodeks Wyborczy narażacie mnie Państwo na utratę możliwości egzekwowania w praktyce mojego biernego prawa wyborczego, w tym przypadku prawa do kandydowania na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W takiej sytuacji nie będę mogła pozostać bezczynna i będę zmuszona poszukać innych dróg wyegzekwowania mojego prawa do kandydowania na Prezydenta. 

 

Oczekuję pozytywnej decyzji i jak najszybszego poinformowania mnie drogą mailową o zarejestrowaniu mnie na listę kandydatów na Prezydenta. Podaję moje dane: Teresa Garland, adres do korespondencji: Skrytka pocztowa 88, 32-050 Skawina, tel. 697357009

Email: teresagarland1@gmail.com, teresagarland@fidespolska.pl,

 

Z poważaniem

Teresa Garland

 

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • autorka
  Jak tak dalej pójdzie to z Panią będzie tak jak z moim sąsiadem, który startował na radnego. Miał jeden głos, a żona i córka byli na wyborach razem z nim. Najpierw miesiąc pił, później się rozwiódł. Ale niesmak pozostał.
 • @Jozio z Londynu 18:29:24
  Niesmak pozostał, bo wybory były tajne. A przecież nie muszą być tajne. Wręcz nawet dla bezpieczeństwa, przed fałszowaniem, powinny być jawne!
  No i z wydanym potwierdzeniem, na kogo się głosowało.
  Jaki jest motyw, potrzeba, że się utajnia wybory? Czyżby po to by się nie wstydzić własnej głupoty w przyszłości przed innymi ludźmi?
  Żeby władza tyrana nie robiła represji?
  Pani Prezydentka w swoim projekcie kodeksu wyborczego właśnie stawia na jawność wyborów, aby każdy mógł sobie sprawdzić w systemie wyborczym, czy nie dokonano fałszerstwa. Wybory więc byłyby odbiciem rzeczywistości i koszty wyborów znacznie mniejsze. Proszę sobie o tym projekcie poczytać na jej wcześniejszych wpisach. Ten projekt jest rewelacyjny.
  Dlaczego więc nie próbować zmieniać fatalną rzeczywistość obecnego kodeksu wyborczego i tego jak jest on dodatkowo nawet nie przestrzegany? Przeobrażono go we farsę. Stał się śmieszny. Nie można więc go obecnie traktować poważnie. Jego należy wyśmiać, a swoje robić, by pokonywać tyrańską władzę.
 • @Mufinek Sposypkom 20:19:01
  Kto na to pozwoli , tacy gamonie ?. https://www.wykop.pl/cdn/c3201142/comment_XvVl7JpLg42NeLYMcoVK5aWrr2RaavuK.jpg
 • podpisy poparcia na pocztówkach
  z dołączonym telefonem od osoby zbierającej podpisy...
  po odebraniu dzwoni się do niej nagrywa się "zeznanie" że dana osoba zebrała podpisy i że to nie jest żart

  głos to dane osobowe nr tel też w sumie xdd jest przypisany.... szybko i dobrze. I nawet Pkw nie powinna podskakiwać pewnie chociaż to towarzystwo na pewno prawem się nie przejmuje ta cała sejmowa i rządowa menażeria niestety xd
 • @Repsol 21:44:10
  Gamonie nie mają mocy, by nie pozwolić głosować inteligentnie, dokonując w ten sposób zarazem bojkotu wyborów i zgłaszać kandydaturę na prezydenta w trybie INDYWIDUALNYM, by tym sposobem legalnie na podstawie prawa które stworzył okupant, przejąć władzę bezpośrednio.
  Okupant nie ma więc mocy blokować nam myślenie. Na tym to polega. Możemy jeszcze myśleć i porozumiewać się ze sobą. Jeszcze to mamy na szczęście. To jest nam trudno odebrać i zablokować na amen.

  Inteligentne głosowanie w wyborach polega na wskazaniu:
  1. kogo nie chcemy na prezydenta,
  2. kogo chcielibyśmy by został prezydentem,

  lub dodatkowo jeszcze;
  3. kto jest nam obojętny, bo go np nie znamy dokładnie.

  Taki głos będzie przez okupanta zaliczony jako nieważny, bo jego system zliczania głosów w komisjach wyborczych jest ułomny, bo z góry zaprogramowany z opcjami do oszustw. A dla nas inteligentne głosowanie dostarcza dodatkowych informacji sondażowych. Informacje te pozyska nasza Prezydentka i nam o nich może np napisać.

  Jak głosujemy?

  Tych co nie chcemy na prezydenta, przekreślamy linią, Tych których chcemy, zaznaczamy iksem w kwadraciku. Pozostałe kwadraciki możemy zostawić puste.

  Polak który chciałby regulaminowo zagłosować, tak jak poleca okupant, to oczywiście może to zrobić w tej zabawie, traktując to jako jego pierwszą opcję głosowania. Może też dodatkowo obstawić druga opcję głosowania, czyli prawdziwe wybory na podstawie 4 Art. konstytucji.
  Druga opcja głosowania polega na wypełnieniu akt woli narodu, na przejęcie władzy bezpośrednio i przesłanie aktu woli za potwierdzeniem odbioru, na wskazany przez Prezydentkę adres.

  Szanowny Panie Repsol. Już o tym wspomniałem w komentarzu poprzedniego wpisu Prezydentki.

  Fajne są jej edukacyjne podcasty - 10 części, linkowane do ściągnięcia, jako audycje radiowe. Odczytane są wyraźnie wspaniałą intonacją i dykcją. Bardzo dobrze nagrane i bez pogłosu. Słuchał Pan ich, Panie Repsol? Jest to Super Wiedza! Polecam wszystkim Polakom. Młodym i dorosłym.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30