Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
37 postów 67 komentarzy

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

Plan REFORMY SĄDOWNICTWA – krok po kroku

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Reforma systemu sądowego w Polsce i przywrócenie w Polsce sprawiedliwoścci jest sprawą dla rządzących bardzo prostą ale pod warunkiem...... PIS gdyby chciał, to w każdej chwili może taką ustawę zrobić i ...... przeforsować ją w jednym dniu!

 Reforma systemu sądowego w Polsce i przywrócenie w Polsce sprawiedliwoścci jest sprawą dla rządzących bardzo prostą ale pod warunkiem iż zechcą oni UZNAĆ prawdę, Prawo Naturalne, Dekalog, dobro, sprawiedliwość, słuszność i zasadę miłości bliźniego za najwyższe wartości które mają przyświecać orzekającym w sądownictwie. To UZNANIE można zrobić za pomocą ustawy i PIS gdyby chciał, to w każdej chwili może taką ustawę zrobić i ...... przeforsować ją w jednym dniu!

 

Spróbujcie zadać prawnikom i sędziom proste pytanie: Co jest celem prawa? Poza wyjątkami nikt Wam prawidłowo na to pytanie nie odpowie bo oni tego nie wiedzą. I to jest największy problem polskiego sądownictwa.

 

Tymczasem CELEM prawa jest DOBRO człowieka jako istoty duchowo-cielesnej, a narzędziami służącymi do egzekwowania tego dobra są: PRAWDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ i SŁUSZNOŚĆ.

 

Teraz REFORMA SĄDOWNICTWA – krok po kroku:

 

1.Ustawa uznająca prawdę, Prawo Naturalne, Dekalog, dobro, sprawiedliwość, słuszność i zasadę miłości bliźniego za najwyższe wartości i wytyczne które mają przyświecać wszystkim orzekającym i pracującym w polskim sądownictwie, prokuraturze, zakładach karnych i Policji.

 

2.Krzyż we wszystkich pomieszczeniach na terenie wszystkich instytucji państwowych i sądów w Polsce – jako symbol dobra, prawdy i miłości bliźniego, tj. uniwersalnych wartości ludzkich za które umarł Chrystus. To będzie jednocześnie sygnał że era osądzania w Polsce wg szatańskich nieprawiedliwych zasad talmudyczno-prostestanckich i ich reguł „prawnych” się skończyła.

 

3.Biało-czerwona polska falga OBOWIĄZKOWA we wszystkich salach sądowych na terenie wszystkich sądów w Polsce. W myśl zasady: „Czyja flaga tego prawo”. Jest to kwestia podstawowa gdyż ozaczać to będzie że polskie sądownictwo powrócilo do macierzy, a nie jak to jest teraz gdzie zarządzane jest za pomocą pewnych stowarzyszeń i lóż masońskich kierowanych przez Rotszylda ze CITY i przez amerykańską syjonistyczną żydomasonerię. Efekty ich działań znamy: wyzysk, niesprawiedliwość, upodlenie Polaków i grabież ich majątków publicznych i prywatnych w świetle tzw. Prawa.  

 

4.Przed każdą rozprawą OBOWIĄZKOWO wszyscy uczestnicy tj. sędziowie, ławnicy, prokuratorzy i urzędnicy muszą odmówić modlitwę do św. Iwo patrona prawników następującej treści.: „Boże, Najwyższy Sędzio, Ty obdarzyłeś świętego Iwo szczegółną troską o sprawiedliwość, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jej odważnie i z rozwagą służyli. Niech Twoja miłosierna miłość przezwycięża wszelkie zło i doprowadzi nas do pełni życia w Twoim Królestiwe. Przez Chrystusa Pana naszego, Amen”. Jeśli któryś z w/w nie zechce odmówić tej modlitwy to sądzony ma prawo do ich wymiany. To wszystko musi być zapisane w ustawie uznającej wartości na których od tej pory będzie się opierało polskie sądownictwo.

 

5.Wprowadzenie ławników z ludu poprzez losowanie, tak jak to jest w Wielkiej Brytani. To ławnicy z ludu będą decydować czy ktoś jest winny czy niewinny. Sędzia będzie służył tylko do ogłoszenia wyroku zadecydowanego przez ławę przysięgłych, zaaplikuje zapisaną w kodeksach karę i wyznaczy zadośćuczynienie za popełniony czyn, jeśli ławnicy stwierdzą że dana osoba była winna. Ławnicy będą wyrokować na podstawie sumienia, Prawa Naturalnego, Dekalogu i prawa miłości bliźniego. To wszystko musi być zapisane w ustawie.

 

Powyższy artykuł jest moją osobistą opinią i koncepcją działania.

Teresa Garland

Dnia 23 I 2020r.

KOMENTARZE

 • Kto ma robić reformę sądownictwa pis ?
  Trochę powagi. Proszę. 

  Pis który jest skompromitowany łamaniem konstytucji. Powoływaniem sędziów wbrew prawu i robieniem z sądów prywaty obsadzaniem marionetek a Ziobre bezkarnym szeryfem stojącym ponad prawem zlecającym szczuc na przeciwników politycznych. A może z dudą łamiącym wielokrotne konstytucję czyli podstawowe prawo i z kaminskim który był oskarżony i bezprawnie ułaskawiony przez dude NIE zgodnie z prawem. Z Kaczyńskim ? zamieszanym w aferę drapaczy w Warszawie. 

  Zrobić reformę z tymi ludzmi to tak jak zrobić reformę w banku z kryminalistami.

  Dobre sobie wolne żarty.
 • @Leonardo da Vinci 08:26:45
  Szanowni Państwo, jeśli Twierdzicie jak Pan Leonardo Da Vinci że PIS tego nie zrobi to trzeba zanaleźć dla PISU alternatywę.... Już jakiś czas temu zwrócono się do mnie żebym kandydowała na Prezydenta. Trochę mnie to zaskoczyło ale nie będę się cofać jeśli propozycja padła. Może to OPATRZNOŚĆ...?

  Jestem dyspozycyjna kandydować na Prezydenta RP jeśli będzie dla mnie poparcie i dla mojego programu wyborczego. Nie mam zamiaru być niczyją marionetką jeśli już, lecz rzeczywistym Prezydentem który podejmuje PRAWDZIWIE i SAMODZIELNIE SWOJE decyzje, oczywiście po zasięgnięciu opinii mądrych doradców.

  Poniżej moje postulaty programowe:

  1.Realizacja inicjatywy „Każdy Posłem” która zagwarantuje Polakom możliwość współrządzenia własnym krajem oraz przywróci w Polsce sprawiedliwość i egzekwowanie prawa, poprzez wprowadzenie nowej Preambuły do obecnej Konstytucji i poprzez wprowadzenie nowego Kodeksu Wyborczego.

  2.realizacja programu „Broń palna plus” dla każdego Polaka, poprzez między innymi wdrożenie doktryny obronnej Generała Jana Grudniewskiego z moimi poprawkami których on uwzględnić nie chce a chodzi o dołączenie słów następującej treści do punktu AD1 dotyczącego "Samooobrony Obywatelskiej": "Oddziały Samoobrony Obywatelskiej podczas pokoju będą podejmowały działania praktyczne mające na celu respektowanie i egzekwowanie Naturalnych Praw Człowieka i Obywatela na całym terytorium Polski, oraz będą pilnowały i broniły polskich bogactw naturalnych, złóż, majątków i wszelkiej własności obywateli Polskich przed nieuzasadnionycm i niesprawiedliwym ich przejęciem, działając na podstawie Prawa Narodów do samostanowienia (Dz.U.1977.38.167 - Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych), Powszechnej Deklaracji ONZ z 1948 roku dotyczącej Praw Człowieka, Polskiej Konstytucji z 1997r. oraz Dekalogu".

  3.Przygotowanie reformy ZUSu poprzez wdrożenie Dywidendy Narodowej, co spowoduje zlikwidowanie wszelkich danin na rzecz ZUSu przy prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.

  Jestem zwolenniczką silnej, mądrej władzy prezydenckiej działającej dla dobra Polaków, otoczonej najlepszymi ekspertami i wspieranej przez Zgromadzenie Narodowe czyli Sejm. W mojej koncepcji rządzenia Sejm nie będzie przegłosowywał ustaw lecz będzie głosem Narodu Polskiego i strażnikiem jego Naturalnych Praw Człowieka i obywatela oraz będzie pilnował Dobra Wspólnego wszystkich obywateli. To Prezydent będzie dekretował ustawy a jeśli nie byłyby one zgodne z dobrem Polaków i z Polskim Interesem Narodowym, to już zadaniem Posłów będzie zebranie odpowiedniej ilości podpisów od obywatelii w celu przygotowania referendum obalajacego daną szkodliwą dla Polkaów ustawę, na zasadach podobnych jak w Szwajcarii.

  Jeśli odpowiadają Państwu te moje idee to zachęcam do kontaktu z Panem Andrzejem Dziąbą który jest Koordynatorem tego mojego projektu prezydenckiego.
  Pozdrawiam serdecznie
  Teresa Garland
 • Niezależna senator z Olsztyna
  Lidia Staroń: https://www.youtube.com/watch?v=avyAVSIMLu4
  Pomaga wielu ludziom. Nie zwracają się do partyjniaków z popisu czy lewicy, bo ci nie chcą albo nie potrafią pomóc.
 • @Prezydentka 08:54:05
  A jak zapatruje się Pani na stosunki międzynarodowe?
  Na sytuację trwającą na Ukrainie gdzie rządzi junta neobanderowców i hołduje petlure, banderę jako bohaterów którzy są odpowiedzialni za bestialskie mordy na bezbronnych Polakach.
  Czy w programie jest nienawistna polityka w stosunku do naszego największego sąsiada Rosji?
  Czy Pani program jest za utrzymywaniem na terenie Polski
  obcych wojsk ( amerykańskich ) bez zgody Narodu Polskiego?.
  Jakie stosunki w relacjach: Polska- USA i Polska Unia ?

  Partnerskie czy wasalskie ?
 • @
  Droga Pani Tereso! Dekalog i krzyż, a także modlitwa do Iwo, wzajemnie wykluczają się!

  Pani mówiąc o dekalogu, ma zapewne na myśli fałszywe, po cenzurze faryzeuszy i przeróbkach mających ukryć fakt swych fałszerstw, dziesięć przykazań z którego usunięto bardzo ważne drugie przykazanie a na skutek przeróbek liczba X, jest formalnie zachowana. To fałszerstwo i świętokradztwo!

  Ponadto niedopuszczalne jest nakłanianie kogokolwiek by:

  A) Odmawiał modlitwę

  B) Stosował się do obrzędów KK, intystytucji która m.in ,,błogosławiła" Hitlerowi i zagrzewała dnia 1 września 1939r do ofiarnej służby Adolfowi Hitlerowi jego wojsko. Przymus, by ktokolwiek był podporządkowany tej instytucji, jest wielkim nieporozumieniem!


  Dekalog to Prawo dane od Boga. Lecz w Biblii przykazań jest ponad 500. Dlatego Chrystus wypełniał Prawo, ale też Proroków (polecenia). I uczył postępować tak samo swoich uczniów, tych których zebrał przy sobie, a także tych z przyszłych pokoleń.
  W obecnych czasach zostało odkryte i ujawnione, że cały nurt zwany chrześcijaństwem to wynalazek faryzejski (początek dał faryzeusz Paweł-uczeń potężnego faryzeusza Gamaliela) i służy faryzeuszom! Przecież przeciw nim występował Chrystus!

  Tak więc z tymi postulatami, to kulą w płot. Tęgo się obawiałem.

  A WYSTARCZY BY SĘDZIOWIE I URZĘDNICY PRZESTRZEGALI ISTNIEJĄCEGO PRAWA!

  Co poprawiło by działanie sądów i ogólnie rzecz biorąc tej gałęzi władzy, ale wiara, że powstanie po tym raj na ziemi, to utopia!

  Podstawy z Biblii kłaniają się!

  Izabela Rostworowski aka Circ, w sferze internetu już jest i dla drugiej takiej egzaltowanej katoliczki może nie być już miejsca!
 • Celem "reformy" sądownictwa PiS
  Nie jest reforma taka, by sądy były dla Polaków, a przejęcie kontroli nad sądami przez ludzi zależnych od PiS. Jak wiemy nad kilkoma ważnymi aparatczykami PiS ciąży zagrożenie Trybunałem Stanu, stąd walczą, by sądy były ich.
 • @Oracz 09:37:51
  Panie Oracz, Pan nadal będzie mógł być sądzony przez sędziów pogańskich, przecież nikt ich nie wyrzuca.... właśnie dla takich klientów jak Pan... To od osądzanego zależeć będzie czy on zechce aby sądził go sędzia pogański czy katolicki... ale Sędzia i urzędnicy muszą być na to przygotowani i dlatego modlitwa będzie obowiązkowa, a jeśli nie zostanie wykonana to osądzany będzie miał prawo do wymiany sędziego. Teraz polscy katolicy są dyskryminowani bo są osądzani według heretyckiego prawa talmudyczno-prostestanckiego które nie zapewnia ani dobra ludzkiego ani sprawiedliwości.
  Polacy którzy identyfikują się z normami cywilizacji łacińskiej mają prawo do bycia sądzonymi według ich przekonań i wg SPRAWIEDLIWOŚCI.

  Natomiast jeśli ktoś nie będzie chciał odmówić modlitwy jako że będzie to rzecz proceduralna to nie musi tego robić jeśli osądzany nie będzie tego wymagał bo będzie np. wyznawcą innej wiary lub poganinem.

  Bycie pracownikiem sądownictwa i bycie sędzią do czegoś zobowiązuje, a w szczególności do zachowania morlaności i etyki. Nie zapominajmy że sądownictwo pełni rolę służebną w stosunku do Narodu Polskiego a nie rolę Panów, gdzie to oni będą decydować co będą robić i jakie prawo stosować. To oni mają się dostosować do praw i wyznaczników moralnych takich jakich wymaga od nich społeczeństwo polskie. A społeczeństwo polskie, z wyjątkiem obcych przybyszów, było od wieków wychowywane na normach cywiliacji łacińskiej z nadrzędnymi wartościami katolickimi takimi jak: dobro, prawda, SPRAWIEDLIWOSĆ, słuszność i miłość bliżniego, a ponadto: Bóg, Honor, Ojczyna.

  Jeśli któryś sędzia czy pracownik aparatu sądownio-prokuratorskiego czy Policji nie jest w stanie tych wartości zaakceptować to powinien zmienić pracę. Pozdr Teresa Garland
 • @Leonardo da Vinci 09:35:25
  Panie Leonardo Da Vinci: poniżej moje
  Główne postulaty programowe to: DEMOKRATYZACJA POLSKI (wdrożenie nowego kodeksu wyborczego), PRAWO NATURALNE (uznanie Prawa Naturalnego za obowiązujace w polskim systemie prawnym w celu przywrócenia w polsce sprawiedliwości), SUWERENNOŚĆ FINANSOWA (NBP musi odzyskać władzę nad emisją złotówki, w tym celu skasowanie art.4 Ustawy o NBP), NEUTRALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA (zabiegi o uznanie Polski na arenie międzynarodowej jako kraju neutralnego na wzór Szwajcarii), BROŃ PALNA PLUS (wdrożenie programu posiadania broni dla każdego Polaka w celu obrony Ojczyzny i własnej rodziny, na wzór Szwajcarii), REFORMA ZUSu w celu obniżenia bądź zlikwidowania nadmiernie wysokich obowiązkowych składek ubezpieczeniowych uniemożliwiających rozwój przedsiębiorczości zwykłym Polakom. REFORMA EDUKACJI poprzez wdrożenie nowego PROGRAMU nauczania opartego na dobru i prawdzie.

  Polityka zagraniczna – suwerenna. Na arenie międzynarodowej Polska poważnym partnerem i inicjatorem wartościowych dla ludzkości celów, odważnie broniąca godności każdego człowieka oraz dbająca o swoje własne interesy. Zabiegi o uznanie neutralności Polski przez największe mocarstwa. Jesteśmy partnerami a nie służącymi czy niewolnikami. Dbamy o własne interesy na arenie międzynarodowej, wychodzimy z inicjatywami. Dążymy do bycia przyjaznym suwerennym państwem neutralnym.

  Tu link do Prezydenta Trumpa wystoswoany przeze mnie kilka dni temu: http://teresagarland.neon24.pl/post/152526,trs-skk-propozycja-miedzynarodowego-sojuszu-list-do-trumpa
  w razie dalszych pytań podaję mój nr tel. 697357009
 • @Prezydentka 11:03:19
  Droga Pani! Nie zna Pani Prawa pisanego wielką literą, czyli Dekalogu. Albo jest gorzej, bo zna Pani to Prawo i je świadomie lub pół-świadomie łamie.

  Nie zna Pani podstaw biblijnych, a zabiera się za konstruowanie sanhedrynu!

  Niepotrzebnie! Sanchedryn istnieje i ma się dobrze! Składają się nań biegli sądowi, prokuratorzy pana Łemko - katolika 111% Ziobro i po części inni pracownicy aparatu przemocy, m.in sędziowie.

  Gdyby Pani była w przeszłości bardziej dociekliwa, to zabrałaby się za np: próbę wyjaśnienia sobie, jak nazywał się katabas, który miał czelność poddać cenzurze Prawo, czyli Dekalog. Dowiedziała by się, że cześć i chwała a także WSZELKIE modlitwy należy kierować JEDYNIE do BOGA!
  Żaden Iwo, Hans, Janek, czy Halinka świętymi nie są, a czy byli czy nie, to wyjdzie na Sądzie Ostatecznym. Dowiedziała by się, że niesprawiedliwość m.in w sądach jest wpisana w istnienie świata!
  Najprawiedliwszy sąd może wyprowadzić w pole spisek dwóch fałszywych świadków, lub np zastraszjący świadków kompani bandyty.

  A już z cała pewnością swiętymi nie są: krzewiciele bałwochwalstwa i modlący się do trupów, czy królowej nieba.
  Ja w przeciwieństwie do Pani jestem przygotowany i stosowną bibliografię załaczam poniżej z odpowiednimi cytatami:


  Jr44,13 Tak samo ukarzę zamieszkujących w ziemi egipskiej, jak ukarałem Jerozolimę: mieczem, głodem i zarazą. 14 Nikt nie ujdzie ani się nie ocali z reszty Judy, która przyszła się osiedlić w ziemi egipskiej w nadziei na powrót do ziemi judzkiej, dokąd tęsknicie z całej duszy. Nie powróci nikt, chyba tylko niedobitki».


  15 Wszyscy mężowie, którzy wiedzieli, iż żony ich składają ofiary obcym bogom, i wszystkie kobiety stojące w wielkiej gromadzie3 oraz cały lud mieszkający w ziemi egipskiej, w Patros, odpowiedzielli: «Nie posłuchamy polecenia, jakie nam przekazałeś w imię Pana. 17 Raczej wprowadzimy w czyn wszystko, co postanowiliśmy sobie: składać ofiary kadzielne królowej nieba4, składać na jej cześć ofiary płynne, podobnie jak to czyniliśmy my, nasi przodkowie, nasi królowie oraz nasi przywódcy w miastach judzkich i na ulicach Jerozolimy. Wtedy mieliśmy pod dostatkiem chleba, powodziło się nam dobrze i nie spotkało nas nic złego. 18 Od czasu, gdy zaprzestaliśmy składać królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, cierpimy niedostatek wszystkiego i giniemy od miecza lub głodu». 19 A kobiety powiedziały: «Ilekroć składamy królowej nieba ofiary kadzielne i płynne, czyż nie za wiedzą naszych mężów przygotowujemy dla niej ciastka z jej wizerunkiem albo wylewamy płynne ofiary?»5

  https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=685

  Zanim Pani udzieli identycznej odpowiedzi, radzę przeczytać cały rozdział!

  Tak więc powiem Pani co następuje: Pani trud skazany jest na niepowodzenie, bo wzięła się Pani za rzeczy wielkie, nie mając żadnego merytorycznego przygotowania. Bóg przez swoich ludzi ogłasza, że to co się w Polsce dzieje jest wynikiem podręcznikowego wręcz łamania m.in Dekalogu, którego Pani albo niezna, w formie jaką przekazał Bóg, albo ignoruje Pani fakt fałszerstw i nadaje legitymację to takich zabiegów. A ponieważ wiem z praktyki własnej, że z tego bagna nie wychodzi się z dnia na dzień, że potrzeba jest walki duchowej i pomocy Boga, to w takiej formie, niestety, poprzeć inicjatywy Pani nie mogę. Rówie dobrze mógłbym nosić w lektyce panią Circ.

  A póki co niech Pani obserwuje, jak Rzymski Powszechny tonie we własnym bagnie i pogrąża się. To samo dotyczy zarzymionej Polski. Skoro gusła Wojtyły z wywoływaniem: ,,duch twój" wydały takie a nie inne owoce, to niech się Pani nimi delektuje!
 • @Oracz 12:12:35
  Szanowny Panie Oracz, dziękuję za ujawnienie Pańskich poglądów, które uważam za całkowicie bezużyteczne dla mojej koncepcji reformy sądownictwa. Z pozdrowieniami Teresa Garland
 • Tak być powinno :)
  Bardzo spójna i przejrzysta koncepcja wymiaru sprawiedliwości odpowiadająca oczekiwaniom polskiego społeczeństwa.
 • Nie kłóćcie się
  https://pbs.twimg.com/card_img/1219873913947197440/_A-tZgcH?format=jpg&name=600x314

  https://t.co/wLUFTXKfsp
 • tak, ławnicy z ludu mają orzekać, winien, nie winien
  ci sami, którzy twierdzą, że pod okupacją niemiecką za Hitlera było lepiej, niż w czasach PRLu,

  to już lepiej niech Sąd rzuca monetą.
 • @Leonardo da Vinci 08:26:45
  Moim zdaniem PiS nie łamał konstytucji.
 • @Prezydentka 08:54:05
  boję się sądów, i absurdalnych wyroków, nie mających nic wspólnego ani z prawem, ani ze sprawiedliwością, ani nawet z logiką czy arytmetyką,

  ale sąsiadów boję się bardziej.
 • @wercia 09:34:14
  Pani Lidia Staroń pomaga tylko tym, którzy jej pasują,
  nie raz do niej pisałem, nawet nie w swoich sprawch, tylko absurdów w spółdzielniach mieszkaniowych,

  nawet nie potwierdziła, że przeczytała.
 • @Oracz 09:37:51 ------------- bez jaj
  Nasze prawo, oprócz swojej opresyjności i zbędnej penalizacji i braku proporcji między karami, np. za zabicie psa wyższa kara niż za wydłubanie oka dziecku, jest sprzeczne,

  w związku z tym nie można postulować, aby je stosować.
 • @Prezydentka 11:12:05
  A kto ustali, co to jest prawo naturalne i je zinterpretuje?
 • @Oracz 12:12:35
  Jedno co trzeba zrobić, to OGRANICZYĆ niezawisłość sądów.

  Sądy nie mogą lekceważyć praw logiki, arytmetyki, ani prawa.
 • @interesariusz z PL 15:45:46
  Panie Interesariusz,
  Pan nadal będzie mógł być sądzony przez sędziów pogańskich, przecież nikt ich nie wyrzuca... walczy Pan zaciekle by "było tak jak było...?" Z logicznego punktu widzenia w dzisiejszym świecie gdzie sądy, Policj,a prokuratura, prawnicy i sędziowie stracili z oczu właściwy CEL ich pracy, zwykli ludzie okażą się bardziej rozsądni, sprawiedliwi i odpowiedzialni za swoje wyroki i orzeczenia, niż "zaowodwcy". Wspomni Pan moje słowa...
 • @Prezydentka
  https://s10.tvp.pl/images2/0/7/b/uid_07b54f1f2a716c4f75f9db6092b320c71535031206444_width_1920_play_0_pos_0_gs_0_height_926.jpg
  Kto lepiej oceni? Przecież nie zawodowy sędzia…Skąd czerpie pan/pani wiadomości o świecie? Jakie gazety pan/pani czyta? Jakie programy telewizyjne pan/pani ogląda? Co pan/pani przegląda w internecie? Jakie naklejki, z wyjątkiem politycznych, umieszcza pan/pani na swoim samochodzie? – pytała monotonnie kandydatów na przysięgłych pani sędzia.

  Przez dwa dni spełniałem obywatelski obowiązek Amerykanina: uczestniczyłem w wyborach ławy przysięgłych do orzekania w procesach karnych i cywilnych, odbywających się przed sądem w hrabstwie, w którym mieszkam. Od dziewiątej rano do szesnastej ja i kilkuset moich współobywateli głównie czekaliśmy. Po wstępnych przemowach, wyjaśnieniach oraz zaprzysiężeniu, kolejne grupy, po kilkadziesiąt osób, udawały się do wypełnienia sądowych procedur.

  Wszystko to, rzecz jasna, było doskonale zorganizowane: zarówno rejestracja, jak i zagospodarowanie czasu ewentualnych przysięgłych – do naszej dyspozycji oddano specjalną salę komputerową z darmowym dostępem do internetu oraz trzy sale telewizyjne. W każdej inny program: CNN dla miłośników wiadomości, ESPN dla entuzjastów sportu oraz kanał z telewizyjnymi operami mydlanymi. Ponadto sąd rygorystycznie przestrzegał przerw na posiłek zaczynających się w okolicy południa. No i darmowa kawa w dowolnych ilościach, ale tylko do 11:30…

  Ostatecznie większość z nas przybyła tu wbrew swojej woli, aby wypełnić obowiązek, którego zignorowanie mogło być – jak głosiła sentencja z wezwania – potraktowane jako „obraza sądu” podlegająca karze grzywny lub nawet do kilku dni aresztu.

  Najlepszy system na świecie

  Sędziowie najpierw wyjaśnili nam, na czym polega amerykański system prawny. Że obowiązuje kontradyktoryjność (oskarżenie i obrona prezentują swe argumenty przed bezstronnym sędzią, który jako arbiter czuwa nad przestrzeganiem reguł), a o winie czy jej braku rozstrzyga ława przysięgłych. Czyli dwanaścioro współobywateli, wybranych spośród osób mieszkających w tym samym hrabstwie (jednostka administracyjna stanu, zwana czasem po polsku trochę niepoprawnie powiatem), co oskarżony. Całość pod linkiem polecam
  https://tygodnik.tvp.pl/38630405/kto-lepiej-oceni-przeciez-nie-zawodowy-sedzia
 • @Prezydentka 16:08:53 Proszę mnie nie oczerniać, bez powodu
  Co Pani zrobiła, aby sądownictwo było inne, sprawiedliwsze?

  To ja chcę zmiany na lepsze, a Pani tylko, aby było inaczej, aby jedne absurdy i nadużycia, zastąpić innymi.

  Cale lata na stronie rzecznika praw obywatelskich widniała moja krytyka domiaru niesprawiedliwości.

  Zdobyłem wiele skazujących mnie wyroków, których absurdalność woła o pomstę do nieba.

  I cały czas walczę.
 • @kula Lis 69 16:12:00 ---- kontradyktoryjność
  Przecież w ostatnich latach ją u nas wprowadzono,

  sądu już nie interesuje ustalenie faktów i winy,

  ważne jest, która z papug przedstawi lepsze kwity, nawet, jeśli te kwity to tylko opinie "ekspertów"

  dlatego, przy kontradyktoryjności postępowania, tym bardziej ważne jest, kto grubiej posmaruje.
 • @interesariusz z PL 16:22:26
  Panie Interesariusz
  Przykro mi że sądy Pana zniszczyły i bardzo bym chciała aby dzięki tej mojej reformie wszystkie Pana sprawy gdzie Pana niewinnie skazano by jeszcze raz osądzili zwykli ludzie - ławnicy. Jestem przekonana że nie pozostałby Pan rozczarowany.

  Odniosę się do Pana komentarza:
  "Co Pani zrobiła, aby sądownictwo było inne, sprawiedliwsze?"
  Tu jest strona gdzie od dłuższego czasu propaguję Prawo Naturalne:
  https://lexnaturalispolska.wordpress.com/
  a tu jest pakiet dokumentacji dotyczący mojej inicjatywy "Każdy Posłem" w której proponuję przeforsowanie dwóch Aktów Woli Narodu odnośnie Prawa i obsady nowych rządów:
  https://krop2017.wordpress.com/2020/01/13/teresa-garland-kazdy-poslem-lista-do-zbiorki-podpisow-inicjatywa-ustawodawcza-z-ominieciem-sejmu/

  Ponadto działałam wiele lat jako propagatorka wiedzy politycznej i miałam moją stronę www.akademiapolityczna.wordpress.com którą mi bez mojej wiedzy i zgody na początku tego roku usunięto. Miałam na niej zamieszczone 642 artykuły i przypuszczalnie około 200 tys. wejść.

  Nie jestem Pana wrogiem. Widzę sprawy wymiaru niesprawiedliwości z innego punktu widzenia niż Pan, ale to nie znaczy ze to co proponuję nie ma mieć racji bytu bo Panu to nie pasuje. Pozdrawiam serdecznie Teresa Garland
 • Ostatnie wyroki z mojego miasta
  Niezapłacone grzywny.
  300zł.- 54 dni aresztu.

  1500zł.- 5dni aresztu.
 • @zadziwiony 20:16:02
  W pierwszym przypadku sędzia był przed obiadkiem, głodny i zły. W drugim po obiadku.

  A niesprawiedliwych wyroków nie uniknięcie, za sprawą Boga, byście łakneli Jego sprawiedliwości.

  Ale dla wierzących w faryzeuszy to jest niepojęte. Ich postrzeganie świata jest inne bo: wierzą że w Biblii są bajeczki, taki kit na kółkach, nie ma sensu tego czytać, tym bardziej że łożą na facetów, którzy to nanpewno przeczytają za nich i im streszczą ,,o co come on". A come on, o to, że Chrystusek pogłaszcze wszystkich po główkach.
  Czy jest zatem sens przebijać się przez 1400 stron z okładem, jak wszyscy wszystko dawno wiedzą??
 • @zadziwiony 20:16:02
  Z grzywnami to jest, tak że w przypadku odsiadki za taką (za niezapłacenie) można ją w tym czasie uiścić i odsiadkę skrócić.

  Pewnie te 300zł to od bezrobotnego, a tacy to wk-ją wszystkich na około bez wyjątku. Raz, że to taki wyrzut sumienia, a dwa że robić się ch. na pewno nie chce, a roboty teraz przecież wbród!
  Zwłasza po sprowadzeniu 4 mln Ukraińców i wydawaniu łapówki byli oni preferowani.
 • @kula Lis 69 16:12:00
  Panie Kula lis 69
  W Wielkiej Brytani ławnicy są losowani z ludu i muszą się stawiać obowiązkowo na rozprawy. Nic mi nie wiadomo aby były zadawane jakieś pytania preliminacyjne kandydatom na ławników. Odbyłam tam kurs języka prawniczego w 2005 roku na którym to kursie tłumaczono nam bardzo dokładnie cały proces jak funkcjonuje ich system sądowy i dobór ławników. Nic tam nie było mówione o jakiejkolwiek selekcji.

  Natomiast już wtedy uczulała nas wykładowczyni iż były już wtedy próby zawężenia funkcji ławników, a chodziło o to by nie brali oni udziału w sprawach sądowych dotyczących spraw firmowych i korporacyjnych.... chyba możemy przypuszczać dlaczego....
 • @Oracz 21:11:56
  Panie Oracz, łyka Pan propagandę odnośnie brakujących rąk do pracy. To służy rządzącym do tego żeby bezoporowo mogli sprowadzać tu OBCYCH. Jeśli są jakieś sektory w których rzeczywiście sezonowo brakuje rąk do pracy to znaczy że polityka gospodarcza rządu jest zła a zarobki takie marne że na bułkę z masłem nie wystraczy.... Ale to nie znaczy że dlatego mają nas zasiedlać obcymi. Za komuny to dzieci ze szkoły jeżdiźły do pomocy w pracach sezonowych np na wykopki. Dlaczego teraz tego np. się nie robi. A byłoby to dla dzisiejszej młodzieży bardzo kształcące doświadczenie pracy np. na roli.

  W Skawinie koło Krakowa jest ponad 40 zagranicznych firm i korporacji. Niestety w busie można usłyszeć że w niektórych z nich ..... Polaków nie wolno im zatrudniać lecz że zatrudniani mają być Ukraińcy i to za dużo wyższą stawkę niż Polacy. Słyszałam jak jedna pani w busie tłumaczyła drugiej że ich szef pojechał do centrali koproracyjnej we Francji żeby prosić o możliwość zatrudniania Polaków, ale się nie zgodzili...
 • Okupant o niczym nie marzy - tylko
  o tym aby mu okupowani sądy zreformowali.
  Wniosek
  To okupant - także za pomocą swoich sądów "reformuje" po swojemu okupowanych.
 • @demonkracja 21:52:49
  Tu właśnie pojawia się bardzo istotna kwestia: Czy chcemy nadal być niewolnikami czy poprzez reformę sądów się wyzwolimy? Pozostawiam to pytanie do analizy czytającym...
 • @Prezydentka 21:51:55
  Droga Pani. Ja nic nie łykam, a już na pewno nie propagandę, bo od jakichś 20 lat, posiadam zdolność krytycznego myślenia, oraz mam wrodzone talenty do pracy śledczego (ale nie pod presją czasu).

  Po prostu nie wyczuła Pani sarkazmu w mojej wypowiedzi.

  Proszę też pamiętać, lub postarać się, że dopóki Pani nie ujawniła swojego pomysłu przerobienia sądów na salki katechetyczne, to ja Pani pomysł (reform m.in sądownictwa) popierałem, ale jako że Biblię studiuję juz dwie dekady, bez mała, to z przyczyn oczywistych, od wspierania umocnienia pozycji rzymskich katabasów odżegnuje się. Ba, będę takie pomysły prostował z pomocą Biblii właśnie.

  Intencje ma Pani raczej dobre, ale to nie takie proste odróżnić agenturę Opus Dei od egzaltowanej katoliczki w wersji turbodoładowanej.

  Bo wprawdzie z marszu zaatakowała Panią tutejsza kruczo-włosa 111% Polka z chazarskim korzonkiem, ale ja dobrze wiem jak wyglądają gry operacyjne agentur. Druga sprawa: człowiek może być także nieświadomym agentem sił znacznie ciemniejszych od tych organizowanych przez ludzi. Wystarczy brać się za tematy religii, bez elementarnego przygotowania, o czym mówił np apostoł Jakub.
 • @a. Jedno 14:17:10
  Bardzo spójna i przejrzysta koncepcja wymiaru sprawiedliwości odpowiadająca oczekiwaniom polskiego społeczeństwa.

  Tylko bez gwarancji naturalnej równowagi władzy w konstytucji, wszystko musi się przewracać jak teraz..

  Trójka daje podział władzy i tzw. chwiejną równowagę.
 • @Oracz 22:13:37
  Panie Oracz, to że Pan czyta Biblię to nie znaczy że Pan ją dobrze rozumie i że Pan tę biblię dobrze tłumaczy. Takim samodzielnym sposobem studiowania Bibli jak Pan, zajmowała się i zajmuje do tej pory utworzona przez syjonistyczną masonerię sekta Świadków Jehowy pod koniec XIX wieku....

  Poważni Teologowie i filozofowie kształcą się dziesiątki lat żeby mogli dobrze zrozumieć i tłumaczyć ludziom Biblię.... To że marksiści przejęli seminaria i wpowadzili złą jakość kształcenia duchownych, spowodowało że ludzie sami zaczęli studiowac Biblię i stąd narobiło się bigosu, i stad mamy takie kwiatki jak Pan..... zwalczające za wszelką cenę relogię katolicką i Kościół. Czy Panu za to płacą?

  Do mojego w/w projektu Reformy Sądownictwa w Polsce, nie wniósł Pan ani jednej KONSTRUKTYWNEJ czy POZYTYWNEJ poprawki. Stąd uważam że Pańskie pisanie na nic się zdaje..... Z pozdrowieniami Teresa Garland
 • @goodness 23:08:44
  Szanowna Pani Goddess. Odniosę się do Pani wypowiedzi: "Tylko bez gwarancji naturalnej równowagi władzy w konstytucji, wszystko musi się przewracać jak teraz.. Trójka daje podział władzy i tzw. chwiejną równowagę.".

  Otóż:
  Art. 4 Konstytucji mówi jasno: "Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu." a nie do sądów, wojska czy urzędników ustanawiających akty prawne które potem przegłosowywuje głupkowaty sprzedajny Sejm.

  Więc trójpodział o którym Pani pisze trzeba zlikwidować bo jest on niepotrzebny i dla Polski szkodliwy. Trzeba wprowadzić Model Jednolitości Wladzy. Ja mam następującą koncepcję rządzenia:

  Jestem zwolenniczką silnej, mądrej władzy prezydenckiej działającej dla dobra Polaków, otoczonej najlepszymi ekspertami i wspieranej przez Zgromadzenie Narodowe czyli Sejm. W mojej koncepcji rządzenia Sejm nie będzie przegłosowywał ustaw lecz będzie głosem Narodu Polskiego i strażnikiem jego Naturalnych Praw Człowieka i obywatela oraz będzie pilnował Dobra Wspólnego wszystkich obywateli. To Prezydent będzie dekretował ustawy a jeśli nie byłyby one zgodne z dobrem Polaków i z Polskim Interesem Narodowym, to już zadaniem Posłów będzie zebranie odpowiedniej ilości podpisów od obywatelii w celu przygotowania referendum obalającego daną szkodliwą dla Polaków ustawę, na zasadach podobnych jak w Szwajcarii.

  Co to jest Trójpodział władzy tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_w%C5%82adz
  Co to jest model Jednolitości władzy tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jedno%C5%9B%C4%87_w%C5%82adzy
 • @Prezydentka 09:19:02
  Coraz szybsza technika może Bankowi, czy Państwu zmienić właściciela jednym podpisem.
  Już pisałem o wprowadzeniu czytelnej równowagi komputerowej do polityki demokracji.
  Szanowna Pani podaje w swojej koncepcji sposób szwajcarskiej demokracji.

  Też, byłem i jestem zwolennikiem naturalnego ustroju demokratycznego z podobną konstrukcją, lecz o pewnym kształcie geometrycznym posiadającym stały system równowagi, gwarantujący rozwój dobrobytu w państwie. Parlament 2025 posłów przedstawicieli narodu z jednym obywatelstwem, wybiera rdzeń piramidy demokracji 133 senatorów.
  Sały system równowagi naturalnej władzy, to oczywisty kształt i jego granice są dla wszystkich obywateli gwarantem jednolitej demokracji, bez pasożytniczej opozycji. Dalej się zgadza trochę ze wzorem szwajcarskim. Tak jak Pani pisze.

  Jestem zwolenniczką silnej, mądrej władzy prezydenckiej działającej dla dobra Polaków, otoczonej najlepszymi ekspertami i wspieranej przez Zgromadzenie Narodowe czyli Sejm. W mojej koncepcji rządzenia Sejm nie będzie przegłosowywał ustaw lecz będzie głosem Narodu Polskiego i strażnikiem jego Naturalnych Praw Człowieka i obywatela oraz będzie pilnował Dobra Wspólnego wszystkich obywateli. To Prezydent będzie dekretował ustawy a jeśli nie byłyby one zgodne z dobrem Polaków i z Polskim Interesem Narodowym, to już zadaniem Posłów będzie zebranie odpowiedniej ilości podpisów od obywatelii w celu przygotowania referendum obalającego daną szkodliwą dla Polaków ustawę, na zasadach podobnych jak w Szwajcarii.

  Szwajcarska Demokracja a Polska demokracja, to w przyszłości dwie podobne, lecz wyjątkowe demokracje z zachowaniem własnych czynników. Każda jest żywa i posiada inne linie papilarne. Lecz, klonowanie jest niebezpieczne.
  Demokracja oparta na łatwym systemie obliczania jej stałego kształtu w każdym momencie, jest zgodna z bezpieczeństwem w równoległym świecie postępu szybkiej techniki.
  Serdecznie Pozdrawiam.
 • Szanowna pani ..podoba mi sie pani szczera intencja bardzo ciekawie przedstawiona!
  ..ale niech pani poroacuje nad paroma punktami:
  Prawo...pisze pani swoja definicje prawa...pomijajac najwazniejsze zadania prawa - Utrzymanie Miru Spolecznego… Rownowagi Spolecznej... co stanowi stan Sprawiedliwosci, ktora utrzymujemy przy pomocy Prawdy i Charity Justice via Veritas et Caritas!
  REormowac to co istnieje?????
  To co istnieje jest niereformowalne!!!!
  Od 1945 roku w Polsce nie ma ani Sprawiedliwosci..nie ma zadnej Demokracji i nie ma rozdzialu wladzy.
  Dlaczego?? Bardzo proste...nie ma Prawdy... Nie ma Wolnosci nie ma Rownosci..i nie ma Prawa WOBEC KTOREGO ludzie powinni byc rowni.
  To co JEST w Polsce nie ma nic wspolnego z Prawem Boskim , czyli NATURALNYM... Takim bylo i takim pozostalo zamierzenie Komuny jak przejela wladze w Polsce i do dzis nie zrezygnowala z narzedzi- jakimi ta wladze utrzymuje. cyt "Raz przejetej wladzy nie oddamy NIGDY"
  Valy system wladzy ustawodawczej i Wykonawczej i Sadowniczej w tej sytuacji jest tylko ta sama wladza, a raczej podnozkiem wladzy Suwerena- ktorym jest Miedzynarodowa Dintojra Pieniedza, zmieniajaca kolory w miare potrzeb.
  REformowac bnie ma co i nie redze..zadena Partia Polityczna typu kleninowskiego nei ma ani zamiaru, ani checi, ani zdo0lnosci zreformowac tegfo co stanbowi o ich wlasnym bycie!!!!!\

  -
 • @RomanKa 21:21:47
  Popieram.

  Dobroczynną sprawiedliwą miłość do Ojczyzny, możemy okazać tylko przy pomocy Prawdy.
 • "PiS zależy na tym, żeby sądy były zależne od PiSu!". Jak zreformować polskie sądy?
  https://www.youtube.com/watch?v=lt0EQnuou9A

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829