TERESA GARLAND - OŚWIADCZENIE w sprawie spotkania z Prezydentem Janem Zbigniewem Potockim w dniu 3 X 2020r. w Krakowie

 

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2020/10/04/teresa-garland-oswiadczenie-ws-spotkania-z-prezydentem-potockim/

 

D104 2020 10 04                                                                                                        Polska dnia 4 X 2020r.

TERESA GARLAND - OŚWIADCZENIE

 w sprawie spotkania z Prezydentem Janem Zbigniewem Potockim

w dniu 3 X 2020r. w Krakowie

 

W dniu 3 X 2020r. o g.15.00 NIE doszło do odbycia spotkania wywołanego przez (MG) reprezentanta z ekipy Jana Zbigniewa Potockiego - Prezydenta II RP na Uchodźdztwie. Zostałam umówiona na spotkanie z Panem Prezydentem Janem Zbigniewem Potockim w Krakowie w biurze II-giej RP przy ul. Barskiej.
Przed południem 3X2020r. otrzymałam od niego telefoniczne potwierdzenie, że do spotkania dojdzie.                                                                                                                   Pan Potocki poinformował mnie, że dojeżdża do Krakowa i spotkanie jest aktualne. Z nieznanych dla mnie powodów przed przyjazdem otrzymałam wiadomość, że moja osoba jest osobą persona non grata w Biurze II RP przy ul. Barskiej. Próba ponownego nawiązania łączności z Panem Potockim (PP) NIE powiodła się.

W tej sytuacji :

1.Pozostawiłam wiadomość audio na telefonicznym automacie dla PP.

2.Na FB został opublikowany w wersji audi - video fakt zaistnienia przedmiotowego zdarzenia. https://www.facebook.com/100010918327757/videos/1199270020446931

3.Pan Jan Zbigniew Potocki otrzymał id. linku w formie - SMS.

 

Wobec powyższego zdarzenia i wykazanej ignorancji przez zachowanie personalnej pogardy dla wykazanej inicjatywy spełniania Konstytucyjnego Obywatelskiego Obowiązku w nurcie funkcjonującego ruchu społecznościowego - zjednoczenie narodowe, partnerstwo i patriotyzm przy konającej PAŃSTWOWOŚCI Rzeczpospolitej Polski skutkiem funkcjonowania spółki S.A. zarejestr. pod Nr 00079312 w Waszyngtonie.       Panie Prezydencie II RP : Qui Vadis ?

 

1. Jakie pryncypia Panu przyświecają i Panem kierują? ... skoro Pańska samodzielność i niezależność władcza jest pozbawiona odpowiedzialności za swoje czyny. Jest bardzo mocno upośledzona przez ignorancję i arogancję swoich osobistych zachowań.

2.Moje osobiste stawiennictwo wraz z ekipą towarzyszącą odbywało się z poczucia troski o Dobro Polski i Jej NARODU w poczuciu Dobrze spełnianego Konstytucyjnego Obywatelskiego Obowiązku i Odpowiedzialności za nasz kraj.

3.Oczekuję wyjaśnień.  

 

Wg mojej oceny nie ma gospodarza, rządzi kto chce. Pan Prezydent II RP na Uchodźdztwie Jan Zbigniew Potocki nie rokuje nadziei na odbudowę Państwa Polskiego, dał wielokrotnie wyraz swojej niefrasobliwości, zachowuje się wręcz frywolnie albowiem to nie jest jego pierwszy raz torpedowania i wprowadzenia w błąd swoich partnerów. Jest po prostu nieodpowiedzialny. Aktualny STAN Bezpieczeństwa Państwa Rzeczpospolitej Polskiej nie może być przedmiotem zabawy i salonowych rozgrywek. 

 

Teresa Garland, Tel. 697357009, Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, teresagarland@fidespolska.pl,