Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
191 postów 165 komentarzy

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

AWN9 reforma likwidująca składki na ZUS

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Reformy ubezpieczeń likwidującej obowiązkowe składki na ZUS

 

https://aktywolinarodu.wordpress.com/2020/09/03/akt-woli-narodu-nr-9-reforma-ubezpieczen-likwidujaca-obowiazkowe-skladki-na-zus/

 

Teresa Garland - Reforma ZUSu – Uzasadnienie i Projekt wersja 1 z dnia 2020 09 03

 

Projekt reformy ubezpieczeń likwidującej obowiązkowe składki na ZUS wersja 1 z dnia 2020 09 03 autorstwa Teresy Garland

 

Jak powinien wyglądać system emerytalny w cywilizowanym państwie? Jak ma wyglądać reforma ZUSu? Nie powinno być żadnych obowiązkowych składek zusowskich. Renty i emerytury minimalne, jednakowe dla wszystkich, powinny być wypłacane bezpośrednio z podatków, bez względu na to czy ktoś pracował czy też nie. Bo nawet jeśli ktoś nie pracował np. z powodu wysokiego zusowskiego haraczu, to konsumował całe życie i zwykle to rodzina musiała go wtedy utrzymywać i płacić za niego wszelkie podatki, w tym np. podatek VAT. Propaganda rządowa głosi że takim osobom pomaga i że są przecież Urzędy Pracy ale to jest prostu tylko wielkie propagandowe kłamstwo medialne. Prawda jest taka że ludzi w Polsce skazuje się legalnie na śmierć, wielokrotnie samobójczą (z powodu braku perspektyw), skazuje się ludzi na niskopłatne niewolnictwo w zakładach korporacyjnych, lub na wyjazd w nowoczesny jasyr na emigrację. Wszystko dlatego że nie uwzględniono w polskim systemie gospodarczym naturalnych praw i potrzeb człowieka, wszystko dlatego że stworzone instytucjonalno-prawne warunki gospodarcze mają na celu przede wszystkim bezwzględny zysk dla klik, oraz depopulację a nie rozwój człowieka i nie dobro ludności polskiej. W nowym systemie emerytalnym jeśli ktoś zechce mieć na starość większą emeryturę a stać go na oszczędzanie podczas swojego życia bo dobrze zarabia, powinien mieć możliwość prywatnego zakupu małych sztabek złota lub srebra i je przechowywać, a na starość je wyprzedawać.

 

UZASADNIENIE dla przeprowadzenia w/w reformy ubezpieczeń likwidującej obowiązkowe składki na ZUS

 

Jeśli mówimy o niesprawiedliwości i niesłuszności obowiązkowych składek ZUS to trzeba zacząć od koncepcji człowieka: kim jest człowiek? Jaki jest cel jego życia na ziemi? Dopiero po analizie tego zagadnienia możemy układać nowy właściwy dla człowieka system ubezpieczeń.

 

Zacznijmy więc od człowieka. Kim jest człowiek? Człowiek jest istotą duchowo-materialną. Człowiek jest osobą, jest świadomy swego istnienia i swej wyjątkowej pozycji. Człowiek posiada rozum i tym przede wszystkim odróżnia się od zwierząt. Człowiek jest istotą rozumną i wolną. Człowiek posiada wolną wolę. Celem życia człowieka na ziemi jest jego rozwój gdzie poprzez czynienie dobra,  życie w zgodzie z własnym sumieniem (czyli z Prawem Naturalnym), odkrycie swojego zawodu, powołania czy misji, doskonalenie się, osiąga tym samym szczęście ziemskie i przygotowywuje się tym samym do osiągnięcia szczęścia wiecznego po śmierci.

 

Aby człowiek mógł się rozwijać, żyć sprawiedliwie, uczciwie, czynić dobro i aby mógł żyć zgodnie z własnym sumieniem osiągając stan szczęścia, wypełniając jednocześnie swój ziemski cel, potrzebuje właściwego, opartego na Prawie Naturalnym otoczenia prawno-instytucjonalnego, które umożliwi mu swoją ziemską misję wypełnić.

 

I tu właśnie dotykamy kwestii ZUSu. W Polsce łamane są podstawowe Naturalne Prawa Człowieka w tej właśnie kwestii. ZUS łamie podstawowe naturalne prawo człowieka do życia i do rozwoju. Zacznijmy od tego że w Polsce nie istnieje PRAWNIE określona kwota konieczna każdemu obywatelowi do egzystencji. Napisałam w tej sprawie do Prezesa GUSu aby tę kwotę wyliczył. To powoduje że obywatele mikroprzedsiębiorcy którzy zarabiają mniej niż wynosi ZUSowska obowiązkowa składka ok. 1400 zł/mies. są z mocy prawa ZMUSZANI tę składkę zapłacić nawet wtedy gdy ich dochody są niższe od 1400zł. JEST TO ABSURD! Zatem ten obecny system ubezpieczeń jest całkowicie nieludzki, gdyż nie jest on przystosowany do potrzeb człowieka. Człowiek aby miał obowiązek dokonywania jakiejkolwiek daniny na rzecz państwa czy obowiązkowych ubezpieczeń, MUSI najpierw zaspokoić swoje podstawowe potrzeby życiowe. Państwo Polskie a przede wszystkim ZUS neguje obywatelom taką możliwość. Neguje obywatelom możliwość przeżycia z pracy własnych rąk! Zatem są tutaj ewidentnie łamane podstawowe Naturalne Prawa Człowieka: prawo do życia i prawo do owoców swojej pracy.

 

Jeśli ktoś chce wiedzieć w jaki sposób ZUS walczy z takimi obywatelami którzy próbują swoje Naturalne Prawa Człowieka wyegzekwować, to proszę się skontaktować z Panem Krzysztofem Kornatowiczem z Gdańska, który mając skromne dochody ze swojej pracy, ale nie na tyle wysokie aby po utrzymaniu siebie był w stanie zapłacić jeszcze ZUSowski haracz, jest przez lata ciągany po sądach przez ZUS. Tacy urzędnicy ciągający obywateli po sądach w celu zanegowania obywatelom polskim prawa do życia poprzez zanegowanie możliwości utrzymania sie obywateli poprzez pracę własnych rąk, powinni zostać postawieni przed plutonem egzekucyjnym jako dopuszczający się zbrodni przeciwko ludzkości! Mam nadzięję że tacy urzędnicy będą już wkrótce osądzani przez Społeczny Trybunał Prawa Naturalnego na zasadach norymberskich i w oparciu o Prawo Naturalne.

 

Jest to skandal! Gdyby Polska była krajem cywilizowanym to nasze podstawowe Naturalne Prawa Człowieka byłyby respektowane i w życiu gospodarczym egzekwowane. Każdy miałby prawo do zarobienia pieniędzy choćby na podstawowe potrzeby ludzkie gwarantujące przetrwanie. Ale jesteśmy rządzeni przez barbarzyńskie obce nam kulturowo i cywilizacyjnie „elity”.

 

Czas by Polacy BEZPOŚREDNIO zadecydowali w jakim kraju chcą żyć i sami przeforsowali Akt Woli Narodu nr 9 wprowadzający w/w projekt spowodujący korzystne zmiany w życiu gospodarczym naszego kraju, zmiany uwzględniające dobro każdego obywatela przy zastosowaniu zasad solidaryzmu i prawa do życia dla każdego człowieka. Żyjemy w czasach absudru! Czas by Polacy opomnieli się o swoje prawa człowieka również w życiu gospodarczym!

 

Teresa Garland

Dnia 3 IX 2020r.

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/

Z pozostałymi Aktami Woli Narodu można się zapoznać tu:

https://aktywolinarodu.wordpress.com/blog-2/

www.aktywolinarodu.wordpress.com

 

ps.1 Urzędnicy z Ministerstwa Finansów potwierdzają (link: https://www.youtube.com/watch?v=nUn8MaOXJHc ) że technicznie jest możliwe podniesienie kwoty wolnej od podatku (uważam że można by to zrobić np. likwidując zusowski haracz) ale jest to decyzja polityczna. Zatem zachęcam Rodaków do podjęcia tej politycznej decyzji podpisując Akt Woli Narodu nr 9 (trzeba zebrać ok. 7mln600tys. podpisów poparcia).

ps.2

Poniżej zamieszczam świadectwo Pana Krzysztofa Kornatowicza zniszczonego przez urzędników ZUSu!

http://teresagarland.neon24.pl/post/153217,zus-przemoca-prawna-lamie-podstawowe-prawo-do-zycia-polakom

ZUS przemocą prawną łamie podstawowe PRAWO do ŻYCIA Polakom!

Nadesłane przez Krzysztofa Kornatowicza

Szanowni Patrioci,

Nazywam się Krzysztof Kornatowicz. Mieszkam w Gdańsku. Jestem Obrońcą Praw człowieka w Polsce.

Jutro rano, tj. 20.02.2020 roku r. o godz. 9:00 odbędzie się w Sądzie Rejonowym w Gdańsku rozprawa z powództwa ZUS, o pozbawienie mnie na 10 lat (mam lat 64) prawa do wykonywania działalności gosp. z powodu zaległości składek ZUS, których nie płacę, bo na nie zwyczajnie nie zarobiłem. Nadmieniam, że jestem artystą ceramikiem, a system wyzysku chce zabronić mi czerpania na moje skromne życie, na mój skromny kawałek chleba z pracy moich utalentowanych rąk, bez opłacania morderczych haraczy składką ZUS zwanych. Gdybym nazywał się Jan Matejko i właśnie kończył prace nad Bitwą pod Grunwaldem, sprawa byłaby oczywista - system zła występując z takim powództwem sam siebie by ośmieszył. Jednak ja, na moje nieszczęście, nazywam się Krzysztof Kornatowicz.

Do tego starcia jestem znakomicie przygotowany tak pod względem merytorycznym, jak i prawnym, i powinienem w popisowy sposób znokautować system wyzysku już w pierwszej rundzie tego sporu. Jednak przeciwnik ma za sobą nieuczciwych sędziów, którzy reprezentując Wymiar Sprawiedliwości mają ową sprawiedliwość tam, gdzie świetlistość nie dociera. Dlatego bardzo ważnym jest, aby wraz ze mną na salę rozpraw przybyli obserwatorzy tej walki o sprawiedliwość, tworząc tło społeczne.

Jeśli adwokat narodu sam stoi przed obliczem bestii w todze, bez zainteresowania społeczeństwa jego walką o ich dobro, to bestia wykorkuje ze śmiechu, widząc taką siłę.

Tak też - jeśli ktoś z Państwa, któryś ze świadomych patriotów, kto mieszka, znajduje sie w Gdańsku i czyta tę informacje, z którą bezskutecznie próbowałem dotrzeć do p. Roli, aby ją rozreklamował w swoim medium, zechciałby przybyć na tę rozprawę, dla stworzenia tła, abym przed obliczem Temidy nie stał sam, jak ten ostatni palec drwala, byłoby mi bardzo miło (jednak czy  ślepa Temida będzie mogła to zauważyć

KOMENTARZE

 • Szanowna Pani Prezydentko.
  Jest to skandal! Gdyby Polska była krajem cywilizowanym to nasze podstawowe Naturalne Prawa Człowieka byłyby respektowane i w życiu gospodarczym egzekwowane. Każdy miałby prawo do zarobienia pieniędzy choćby na podstawowe potrzeby ludzkie gwarantujące przetrwanie. Ale jesteśmy rządzeni przez barbarzyńskie obce nam kulturowo i cywilizacyjnie „elity”.

  Gdyby Polska była krajem cywilizowanym to nigdy równowaga władzy nie byłaby trójpodziałem. Zmiana miejsca liczby nieparzystej w miejsce funkcji liczb parzystych jest najwyższym barbarzyństwem.
  Na neonie24.pl jest dużo barbarzyńców w obronie równowagi 3 Oczywiście skandalu nie widzą. Czyli Cywilizacja Polska jest niemożliwa.
 • Autorka
  "Bitwa pod Grunwaldem" jest arcydziełem polskiego malarstwa nie z uwagi na nazwisko, tylko talent autora obrazu. A p. Kornatowicz jak nie ma zbytu na swoje gliniane garnki, niech wyrejestruje działalność gospodarczą i zatrudni się na etat w fabryce produkcji glinianych cegieł. Wówczas o dystrybucję produktu i składki ZUS będzie się martwił jego pracodawca. Jest takie przysłowie: "jeśli nie potrafisz, nie pchaj się na afisz" Dotyczy ono zarówno p. Kornatowicza jak i Pani.
 • 5* bo:
  ZUS to kradzież w biały dzień i normalne zdzierstwom lub wyłudzanie!
  Ale nie zgadzam się z tym: "Człowiek posiada rozum i tym przede wszystkim odróżnia się od zwierząt."-

  - ja bym nie szukał na tym polu różnic, nie mówiąc o tem, że każde zwierzę swój rozum ma. Człowiek tym różni się od zwierzęcia, że "stworzył" system ubezpieczeń ( czyli po prostu ZUS), a zwierzęta nie. Bóg nie ubezpiecza... ;)

  Pozdrawiam

  PS. Co do bezrobocia i propagandy, to tego się już raczej ogarnąć nei da. dane są tak sfałszowane, że jedynie kwarantanna jest w stanie to "wytłumaczyć".
 • @viridiana 09:35:22
  " Jest takie przysłowie: "jeśli nie potrafisz, nie pchaj się na afisz"-
  - oto co znaczy zachlastać się własnym obuchem. twoje porady wsadź sobie sama w nos; sądzę że się zmieszczą i mózgu nie uszkodzą, bo go po prostu nie masz w przeciwieństwie do nochala.
  Pa.
 • @goodness 09:20:15
  A któż Panu to prawo do zarabiania pieniędzy odbiera? Po za własnym lenistwem i nieuctwem oczywiście.
 • @viridiana 11:14:30
  A któż Panu to prawo do zarabiania pieniędzy odbiera?

  Zły system w który brak równowagi, jedni pracują, a drudzy się obijają.

  Znika własność i polskie fabryki to gdzie mam pracować?
 • @JimA 11:44:59
  No i tak zostałem hejterem. Uff, ale stało się. Cieszę się, że mam to za sobą.
 • @JimA 11:46:29
  A co hejtowales ????
 • @rowszan 11:52:55
  Użyłem zakazanych słów w komentarzu: kretynka i idiotka. Pewnie pójdę do gazu. Och. Módl się za mą straconą duszę, pliz.
 • @JimA 12:10:35
  Pilsa to wypij , przestaniesz się bać, czy te słowa których użyłeś nie są określeniem stanu psychicznego jednostki ?
  Jeśli tak to stopniowales ,masz sporo przed sobą, użyłeś słów łagodnych.
  Czekam na rozwój sytuacji
  Jeszcze jedno jak będę pisał w maseczce to mnie nie poznasz ?
 • @rowszan 12:24:19
  "Jeszcze jedno jak będę pisał w maseczce to mnie nie poznasz ?"-
  - poznam! Po oczach poznam. W końcu jestem malarzem :)

  Być może kretyn i idiota, lub debil to określenia stanu psychicznego, być może, jednak w tym przypadku to określenie Woli Złej; ja bym to nazwał: franca. ... jeśli już miałbym nazywać ten epizod.
 • @JimA 12:29:39
  A teraz idę piec PLACEK ZE ŚLIWKAMI, a unia niech się wali! wezmę najkrzywsze śliwki do placka. O!

  A nie wiem czy Ci pisałem, wczoraj było święto wędzonego sera. Tak. I w zasadzie już wiem dlaczego nie warto spełniać niektórych marzeń... ;)

  Poezja: Skąd biorą się marzenia, miłość i sny. :)
 • III Rzeczpospolita to państwo bezprawia,
  a ZUS to groźna organizacja przestępcza. Każe płacić olbrzymie haracze na utrzymanie ekstremalnie złośliwych i opryskliwych starców, którzy prawie całe swoje życie przepracowali w PRL-u, na zasadzie "czy się stoi czy leży, 2 tysiące się należy".
  Jeżeli państwo polskie ma wobec nich zobowiązania, to niech je pokrywa samo z budżetu państwa. Jeżeli państwo polskie ma na to za mało pieniędzy na to, to niech na początek sprywatyzuje wyższe uczelnie i zlikwiduje powiaty.
 • @NewMentor 12:42:04
  Źle Pan to interpretuje. ZUS to wprost wyłudzanie pieniędzy. Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen i WOJNA, proszę przestudiować. A na początek, to Państwo Polskie pisze się z wielkiej, mentorze.
 • @JimA 12:36:35
  Weź sobie puść ozzego osborna " dreem on ""
  To ci ulzy Ja na szeisung nie umiem
 • @JimA 12:49:11
  //Państwo Polskie pisze się z wielkiej, mentorze//

  Chyba tylko w twojej PIS-dzielskiej ortografii - analfabeto!

  Państwo polskie,podobnie jak państwo niemieckie,francuskie,japońskie itp,piszemy z małej litery.
 • @rowszan 12:55:52
  A to ja Ci nie pisałem, że nie trawię rocka? Być może zapomniałem. Ja w ogóle muzyczki to tak nie bardzo, inne zmysły mam ... :) ;) - chociaż jak biczewska albo o koniach to zawsze. Ok. Do jutra :)
 • @ikulalibal 13:16:03
  Cienias jesteś dziadku i lepiej nie startuj.
 • @JimA 13:21:01
  Państwo polskie to twoje państwo? chyba od czasy akcji Wisła -chochle.
 • @ikulalibal 13:27:28
  y- to u was u esbeku.
 • @autorka.... tak z ciekawości.... pytanko
  "reforma likwidująca składki na ZUS"

  Jak można zlikwidować , bądź reformować coś co nie istnieje ??? - wyjaśni pani.

  A co do nie płacenia składek na ubezpieczenia społeczne, to mogę pani wyjaśnić , jak to zrobić... tak by było wszystko zgodne z prawem - jako że od 1994r ubezpieczyciel występujący pod firmą "Zakład Ubezpieczeń Społecznych" nie dostał ode mnie nawet 1 grosza tzw. " składek ubezpieczeniowych" - mimo, że cały czas prowadzę działalność gospodarczą :-)
 • @ikulalibal 13:27:28
  lepiej pisz po rusku albo w jidisz, może cię ktoś zrozumie, choć niekoniecznie na tym portalu.
 • @adam54 13:30:07
  Niuniek, ale tu nie chodzi o to, żeby obejść jakieś prawko, chodzi o to, żeby ZUS przestał być bogiem. Ogarniasz?
 • @JimA 12:49:11
  Czy niechęć do Bismarcka,było nie było geniusza polityki,wynika z tego że wyrażał sceptycyzm względem chochłów?
  "NIE MA NIC BARDZIEJ ODRAŻAJĄCEGO NIŻ TAK ZWANI UKRAIŃCY" -jak skonstatował w pamiętnikach.
  https://www.google.com/search?q=%D0%AD%D1%82%D0%BE+%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8C%D0%B5,+%D0%B2%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B8%D0%B7+%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D1%82%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2+...+%C2%AB%D0%9D%D0%B5%D1%82+%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5+%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B8+%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE,+%D1%87%D0%B5%D0%BC+%D1%82%D0%B0%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5+%C2%AB%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B%C2%BB!+.&client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01Ks7hYyavVqxQ7EjalyRFIoaxaFA:1599219607526&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjM__6ktc_rAhXwk4sKHW1kDxoQ_AUoA3oECAsQBQ&biw=1120&bih=550#imgrc=F1txSIQfvVBeXM

  I choć już za samą celną ocenę rezunów należą mu się najwyższe oceny to będąc pionierem ubezpieczeń społecznych dokonał cywilizacyjnego przełomy czego anty europejska dzicz nijak nie może pojąć.
 • @JimA 13:21:01
  Po co te obelgi?
  Mial racje ikulalibal, Z wielkich liter piszemy IMIONA WLASNE.
 • @ikulalibal 13:44:40
  " przełomy" to mogą być co najwyżej Missouri. Pisz po Polsku! jeśli już musisz. Dzicz to jesteś ty, tylko to wypierasz i próbujesz się uwiarygodnić wklejkami jak powyżej.
 • @morgan 13:46:39
  Morgan, z całym szacunkiem, nie chodzi o "imiona własne", chodzi o Polskę, o nasz dom, o Ojczyznę i szacunek do niej. Wiem, że wiesz o czym piszę. To n... NIE JEST KWESTIA ORTOGRAFII! po prostu.
  Pozdrawiam
 • @JimA 13:50:24
  Uważam że kiedy już Europa uwolni się od cywilizacyjnych intruzów Bismarck powinien być patronem ulic i placów.
  Prócz kijowskiego Placu Niepodległości bo owo miejsce powinno nosić imię Feldmarszałka Suworowa.
 • @JimA 13:53:32
  //chodzi o Polskę, o nasz dom, o Ojczyznę i szacunek do niej.//

  Jest coś bardziej niezdarnego niż liryczny chochłosracz? niema!
 • @ikulalibal 13:58:38
  "Uważam że kiedy już Europa uwolni się od cywilizacyjnych intruzów Bismarck powinien być patronem ulic i placów.
  Prócz kijowskiego Placu Niepodległości bo owo miejsce powinno nosić imię Feldmarszałka Suworowa."-

  - to jaja czy kpina?
 • @ikulalibal 14:03:36
  Jest: ikulalibal.
 • @ikulalibal 14:03:36
  Do następnego razu... jeśli będzie. EOT
 • @ikulalibal 14:03:36
  Dodaj jeszcze sukinsynu: wy, Polacy, umiecie tak pięknie umierać. Dodaj, czekamy, esbecka świnio.
 • @JimA 14:22:19
  Pytanie o coś tak oczywistego obnaża twoje umysłowe ubóstw.
  Otto von Bismarck jest politykiem który posiadał unikalną umiejętność zabezpieczenia burzliwego rozwoju państwa we wszystkich jego przejawach,bez wszczynania zaborczych wojen.
  No a feldmarszałek Suworow to już wiadomo.

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/60/Suworow-denkmal.jpg
 • @JimA 14:28:59
  //Dodaj jeszcze sukinsynu: wy, Polacy,//

  Do ciebie "wy,Polacy" ? nigdy w życiu.Najpierw musiałbyś być Polakiem,a przecież doskonale wiemy że nie jesteś.
 • @ikulalibal 14:39:22
  popisz jeszcze parę dni a dowiesz się co to jest ubóstwo. To nie groźba, to informacja. Rozumiem, że nieobrażalny jesteś z kasty nieprzemakalnych skurwysynów. Hi:) Po co? jak? i dlaczego? Udaję, że pytam. Wiem.
 • @ikulalibal 14:42:06
  Skąd wiesz/wnosisz? Kretynie...
 • @JimA 13:36:09 - Nie ogarniam :-)
  To czy coś jest bogiem to kwestia wiary. Pan wierzysz że ZUS jest bogiem, więc i ZUS traktuje pana tak jakby był bogiem .
  Ja natomiast wiem że to nie żaden bóg, tylko osoba prawna występująca pod firmą "Zakład Ubezpieczeń Społecznych"...…
  A różnica pomiędzy wierzącym i niewierzącym jest taka, że wierzący zawsze ukorzy się przed bogiem a "niewierzący" potrafił zażądać od osoby prawnej rzeczy z których osoba prawna jako ubezpieczyciel … nie chce, bądź nie może się wywiązać - co powoduje niemożliwość zawarcia umowy o ubezpieczenie... i stąd niepłacenie składek ubezpieczeniowych.

  Kuma coś "niuniek" z powyższego ?
 • @adam54 15:09:10
  Trochę kuma, ino ta "osoba prawna", nie ważne czy ona czy ja, zaburza dyskusję. Racz waść wyjaśnić istotę. :)
 • @viridiana 09:35:22
  Szanowna Pani Viridiana, proszę więcej nie komentować pod moimi wpisami. Dziękuję.
 • @Prezydentka 17:50:58
  My walczymy a "oni" śpią, jedzą i lulki palą. ...
 • ZUS i olbrzymia biurokracja
  to prawdziwa tragedia Polski od wielu wielu lat. Jaki będzie efekt tego w przyszłości? Już odpowiadam. Wszyscy ciężko pracujący Polacy i bezrobotni opuszczą w komplecie Polskę, zostaną tylko urzędnicy, nauczyciele, emeryci, uczniowie i studenci.
 • @viridiana 09:35:22
  Jak ktoś chce produkować gliniane garnki, to jego prywatna sprawa. Jak ma kiepskie dochody, to nie powinien płacić podatków i składek na ZUS. Jeżeli aparat państwa ma pilne zobowiązania wobec aktualnych emerytów, to niech płaci je sam! Jak w Warszawie nie mają na to pieniędzy, to niech zwolnią połowę urzędników i sprywatyzują śmieszne polskie wyższe uczelnie!
  STOP trzynastej wypłacie dla emerytów!!!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031