Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
138 postów 125 komentarzy

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

W E Z W A N I E do Ministra Zb. Ziobry o ratowanie ŚLĄSKA!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

W E Z W A N I E do Ministra Zbigniewa Ziobry o ratowanie odłączającego się ŚLĄSKA!

 

D049 2020 07 30                                                                               Polska dnia 30 VII 2020r.

 

W E Z W A N I E  

 

do Ministra Zbigniewa Ziobry o ratowanie odłączającego się ŚLĄSKA!

 

Prokurator Generalny i Minister Sprawiedliwości

                                                    Pan Zbigniew Ziobro

 

Szanowny Panie

Z wystąpienia internetowego Prof. Mirosława Piotrowskiego pt.”Prof. Mirosław Piotrowski - Wybór Dudy jest nieważny” dowiadujemy się że wybór pana Andrzeja Dudy na Prezydenta Polski jest nieważny. Po prostu wybrany on został niezgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Niezgodnie z art. 128 ustęp 2 który mówi:

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządza Marszałek Sejmu na dzień przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta (...)”.

Pani Marszałek Sejmu Elzbieta Witek Wybory na Prezydenta RP zarządziła 3 czerwca 2020r. a ostatni konstytucyjny termin upłynął w maju 2020r. Zatem wyznaczony termin wyborów był niekonstytucyjny. W związku z tym wybór Pana Andrzeja Dudy na Prezydenta Polski jest nieważny. Kto lekceważy Konstytucję i ją łamie podlega Trybunałowi Stanu. Prawo jest prawem a jeśli jest ono złe to trzeba go zmienić.

 

Wzywam Ministra Zbigniewa Ziobrę do wyjaśnienia tej kwestii i uzmysłowienia Panu Andrzejowi Dudzie że jeśli obejmie funkcję Prezydenta w dniu 6 sierpnia 2020 roku to będzie on Prezydentem nielegalnym.

 

W chwili obecnej niewątpliwie wygląda na to, że legalnym Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej jest Pan Jan Zbigniew Potocki mianowany przez członka z ekipy rządowej na uchodźctwie. I to on powinien objąć stery Polski w dniu 6 sierpnia 2020r.

 

Jest jednak jeden problem. Pan Jan Zbigniew Potocki opiera się tylko na Konstytucji z 1935 roku która jeśli ponownie wdrożona to wydaje się że daje automatycznie autonomię całemu Śląskowi, jego zniemczenie językowe i szereg uprawnień mających swobodę istnienia Śląska niejako odzielnego państwa w państwie. Takie ustawienie Śląska grozi w przysżzłości oderwaniem się Śląska od Polski. Gdyż w Konstytucji z 1935 roku w przepisach końcowych mamy zawarty w art. 81 ustęp 3: Statut Organiczny dla Województwa Śląskiego z dnia 15 lipca 1920 roku (Dz.U.73 poz.497 http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/DZU/1920/73/497.pdf#zoom=90     https://www.infor.pl/akt-prawny/DZU.1920.073.0000497,metryka,ustawa-konstytucyjna-zawierajaca-statut-organiczny-wojewodztwa-slaskiego.html

). Ten statut organiczny został rzekomo uchylony w dniu 6 maja 1945 roku, ustawa konstytucyjna nr 17 poz.92 ZNOSZĄCA status organiczny województwa śląskiego (dokument D19450092), jednak kuriozalnie z internetowego zbioru aktów prawnych dowiadujemy się że ten akt znoszący ten status organiczny Województwa Śląskiego zostaje UZNANY za UCHYLONY...... w dniu 7 maja 1945 roku, bez podania podstawy prawnej do jego uchylenia czyli powodu dla którego zostaje uznany za uchylony. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19450170092

Zatem wygląda na to że w przypadku powrotu do używania Konstytucji z 1935 roku Śląsk nabędzie autonomii i być może już wkrótce oderwie się od Polski. Tu link do Konstytucji z 1935 roku http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19350300227

Jest tam co prawda status tej Konstytucji z 1935r. jako: „przedwojenne nieobowiązujące”, ale nie podstawy prawnej do użycia tego słowa „nieobowiązujące”. Ta Konstytucja z 1935 roku, z tego co mi wiadomo nie była nigdy uchylona. Więc nadal obowiązuje co zresztą twierdzi były Sędzia Trybunału Stanu Pan Poseł Robert Majka.

 

W maju 2018 roku wybrałam się na coroczne spotkanie /  święto sędziów, prokuratorów i prawników w Krakowie przy ul. Gołębiej 9. Wtedy, po tym jak dowiedziałam się o istnieniu Pana Potockiego i jego Prezydentury opartej na Konstytucji z 1935 roku, apelowałam do zebranych tam by zajęli się tym tematem i wyjaśnili tę kwestię. Niestety nic mi do tej pory nie wiadomo by któryś z profesorów, prawników, sędziów czy prokuratorów zajął się tą kwestią. Wygląda na to że Konstytucja z 1935 roku jest dla opłacanych z naszych podatków profesorów uniwersyteckich tematem tabu.

 

Dlatego dziś mamy to co mamy, czyli totalny bałagan prawny dzięki któremu ryzykujemy oderwanie się Śląska od Polski i to już w najbliższym czasie. Dziś w dniu 30 lipca 2020 roku rozmawiałam na Uniwersytecie Jagiellońskim z Panem profesorem od prawa Zbigniewem Ćwiąkalskim, byłym Ministrem Sprawiedliwości. Świadkiem rozmowy hył pan Piotr Smolana. Niestety Pan prof. Ćwiąkalski absolutnie nie był zainteresowany tematem. Kiedy poinformowałam go że już wkrótce możemy mieć do czynienia ze zamachem stanu, powiedział mi żebym się zwróciła do Policji i Prokuratury. Pan Andrzej Duda po 6 sierpnia 2020r. nie będzie przecież legalnym Prezydentem a przejęcie przez niego Prezydentury można moim zdaniem potraktować jako zamach stanu.

 

Zatem zwracam się do Pana Panie Zbigniewie Ziobro jako Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, by PILNIE stworzył Pan zespół w celu wyjaśnienia i doprowadzenia do porządku system prawny państwa polskiego.

 

W mojej opinii, my jako obywatele Polscy mamy prawa nabyte w Konstytucji z 1997 roku i nikt nie ma prawa nam tych praw tam zapisanych i swobód obywatelskich zabierać. Być może, należy używać obie Konstytucje, stosując wybiórczo zapisane tam prawa, których wybór do użytku będzie opierał się na CELACH: jakim jest dobro człowieka, bezpieczeństwo Państwa Polskiego i interes Narodu Polskiego. W międzyczasie należałoby szybko stworzyć nową Konstytucję i uchylić te dwie Kontytucje tj. z 1935 roku oraz z 1997 roku.

 

W starożytnym Rzymie pretor zanim zaczął zarządzać państwem i prawem, musiał przedstawić publicznie na jakich podstawach i zasadach PRAWA będzie sprawował ten Zarząd. Dopiero wówczas zostawał zaakceptowany. Pretor przejmował całe prawo, które funkcjonowało wcześniej a następnie tworzył nowe prawo w zależności od potrzeb. W tamtym czasie proces doskonalenia Stanu Prawnego struktur państwowości odbywał się na przestrzeni czasu ok. 100 lat. Sugeruję zażądać od Prezydenta Potockiego żeby zastosował się do tej zasady i by zaakceptował również Konstytucję z 1997 roku. Do wyjaśnienia pozostaje jeszcze kwestia dokumentu UCHYLAJĄCEGO status organiczny Województwa Śląskiego (D19450092), dokumentu który bez podstawy prawnej został UZNANY za uchylony. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19450170092

 

Wzywam do PILNEGO zajęcia się w/w sprawami i oczekuję na szybką odpowiedź co do sposobu załatwienia przedstawionych FUNDAMENTALNYCH dla dalszego istnienia Państwa Polskiego kwestii.

Przesyłam 16 załączników: „Statut Organiczny woj. śląskiego z 1920r i historia zmian” (15 ) oraz 1 załącznik dodatkowy Konstytucja z 1935r. Pliki można też pobrać tu: https://mega.nz/folder/uolmHYgK#8H6MytdiHN7tGcDZZtQaDw


Teresa Garland, Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego  Tel. 697357009 https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/  

Piotr Smolana

KOMENTARZE

 • @ Autorka
  "W międzyczasie należałoby szybko stworzyć nową Konstytucję i uchylić te dwie Kontytucje tj. z 1935 roku oraz z 1997 roku."

  Widzę, że konstruktywnie podeszła Pani do "potockiego problemu" ;-)

  Gratuluję.

  Wpis ktoś spałował, więc ja daję 5*
  I załączam kwiatuszka:

  @--->>>>>>>------------------------

  Ukłony
 • @ Autorka, All
  "Sugeruję zażądać od Prezydenta Potockiego żeby zastosował się do tej zasady i by zaakceptował również Konstytucję z 1997 roku."

  A co z sądem arbitrażowym z Pcimia Dolnego? ;-DDD
 • @ Autorka, All
  Śląsk będzie także ratowany umiejscowieniem tam produkcji polskiego samochodu elektrycznego - zaprezentowano niedawno dwa koncepty. Marka (o nazwie Izera) została powołana przez spółkę Electromobility Poland - jeśli oni nie dadzą rady, to nikt już chyba nie wskrzesi w Polsce rodzimego przemysłu motoryzacyjnego...

  https://www.youtube.com/watch?v=JTQgLcadnos
 • W pełni podzielm Pani obawy o oderwanie Śląska od Polski...
  jako Ślązak dziękuję za nagłośnienie tej sprawy.
  Nie wiem tylko, czy sprawa oderwania Śląska nie była uzgodniona już wcześniej u "właścicieli" świata. Myślę, że jest to już uzgodnione, bo widać gołym okiem, że idą na to potężne pieniądze.
  Na szczęście, każdy organizm społeczny, także narodowy, tak samo jak organizm człowieka, składa się z ciała i duszy (ducha).
  Oczywiście, ten duch narodowy, to ten, który tak cudownie przeprowadził Polskę przez Zabory, Duch Święty. W czasie gdy praktycznie "ciała" jako organizmu Państwa Polskiego nie było, duch narodowy przechował się w Kościele katolickim, wspólnym dla Polaków we wszystkich Zaborach
  Wydaje się, że obecnie "ciało" Sląska mordowane jest koronowirusem, ale okupant ten sam co i w czasie Zaborów, nie popełnia już tamtego (w czasie Zaborów) błędu i morduje także ducha narodowego Ślązaków, poprzez RAŚ, ale także, jak mogliśmy sie ostatnio przekonać, poprzez próbę "mordowania Kościoła, poprzez najbardziej restrykcyjne w całej Polsce ograniczenia w obrzędach religijnych.
  Tego nie było właśnie nawet w czasie Zaborów i okupacji II wojny.
  I to jest najgroźniejsze dla przyszłości Śląska.
 • @Jan Paweł 08:22:20
  A jakie to ma znaczenie w ramach UE?
 • @Wican 12:50:09
  Jakie to ma znaczenie, to dowiesz się, gdy np 24 grudnia będziesz zasiadał do Wieczerzy w Wigilię Bożego Narodzenia, a Twoi innowierczy sąsiedzi będą w tym czasie robili głośną balangę z tańcami na tarasie, bo ja już coś takiego właśnie przeżyłem.
 • @Jan Paweł 13:36:31
  Ja mam porządnych sąsiadów. I nikt obcy by mi nie przeszkadzał
 • @Wican 14:31:38
  To obejrzyj sobie jakich możesz mieć sąsiadów, jeżeli w Polsce pozwolimy wytępić spokojnych katolików:
  https://www.youtube.com/watch?v=UUG-No-D4jE
 • @Jan Paweł 19:56:26
  No i? Sami do tego doprowdzamy

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31