Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
138 postów 125 komentarzy

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

Delegalizacja partii politycznych - Akt Woli Narodu nr 7

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

UZASADNIENIE dla AKTU WOLI NARODU nr 7 dotyczącego delegalizacji wszystkich partii politycznych na terenie Polski

 


Polska dnia 17 VII 2020r

 

UZASADNIENIE dla AKTU WOLI NARODU nr 7

dotyczącego delegalizacji wszystkich partii politycznych na terenie Polski

 

„Co to jest partia? Jest to grupa ludzi, która dąży do władzy aby móc urzeczywistnić SWÓJ program. (...) „Partia” znaczy: część. Podzielić się na partie znaczy: podzielić się na części. Partia jako część narodu – komu właściwie może być przeciwstawiona? Oczywiście reszcie narodu, która się za nią nie opowiedziała. Każda partia dba przede wszystkim nie o cały naród, lecz o siebie i o swoich. Interes narodowy przesłaniają cele partyjne. (...) Walka partyjna zdecydowanie zastępuje poszukiwanie prawdy....” A.Sołżenicyn

 

„Walka między partiami jest i zawsze będzie znacznie gorszym nieszczęściem dla narodu niż wojna, głód, zaraza czy jakikolwiek inny dopust boży.” Tytus Liwiusz

 

W ostatnich dziesięcioleciach państwa narodowe były i są niszczone i deprawowane przez bezwzględne, chciwe jednostki na szczytach władzy, które wyzwoliły się od wszelkiej moralności. To partie doprowadziły tych ludzi do władzy, proponując nam w tzw. „wyborach” polityków którzy zrujnowali państwa narodowe i doprowadzili społeczeństwo do nędzy! CZAS NA ZMIANĘ i DELEGALIZACJĘ WSZYSTKICH PARTII POLITYCZNYCH NA TERENIE POLSKI!

 

Partie to narzędzie globalnej władzy nad Polską. Partie to grupy osób dbające tylko i wyłącznie o interesy swoich członków. Partie w Polsce, dla obywateli polskich NIC DOBREGO NIGDY NIE ZROBIŁY ANI NIE ROBIĄ BO TO NIE JEST ICH CEL! W Polsce, członkowie Sejmu czyli posłowie nie są reprezentantami Narodu Polskiego lecz są reprezentantami partii. A partie są agenturami obcych państw oraz reprezentantami lobbystów, bankierów i korporacji. Działają więc dla ich dobra a nie dla dobra wspólnego Polaków, jak być powinno. Partie służą globalistom do utrzymywania wiecznej władzy wedle zasady: „Dziel i rządź” oraz wedle zasady praktycznego niedopuszczania NIKOGO ze zwykłych obywateli nawet do kandydowania na jakikolwiek urząd publiczny, nie mówiąc o możliwości piastowania przez zwykłego obywatela jakiejkolowek funkcji publicznej! 

 

Dlatego też w celu ratowania Państwa Polskiego, Narodu Polskiego, zdrowia i życia obywateli polskich, partie muszą zostać PILNIE zdelegalizowane! Władzę wykonawczą i ustawodawczą musi przejąć Prezydent wedle nowego ustroju prezydencko-ludowego gdzie obywatele uzyskają pełnię demokratycznych praw! https://aktywolinarodu.wordpress.com/2020/06/28/akt-woli-narodu-nr-5-wprowadzenie-nowy-ustroju-polski-tj-ustroj-prezydencko-ludowy-i-wir/

 

Partie nie powinny mieć jakiegokolwiek wpływu na życie społeczno-polityczno-gospodarcze kraju. To partie doprowadziły do tego że banki przemieniły się w mafijne ośmornice i stały się nieoficjalnymi gospodarzami całego życia Polaków! To partie doprowadziły do utraty wolności obywateli i podporządkowały obywateli rządowi światowemu doprowadzając do wszechobecnej inwigilacji i ustanowienia w Polsce państwa policyjnego ze wszystkimi tego konsekwencjami a pierwszą i najgorszą konsekwencją jest NAZIM (siła + bezprawie = nazizm). Programy polityczne partii są nic nie warte jeśli nie mają one za cel i nie realizują dobra wspólnego Polaków ani nie zapewniają obywatelom sprawiedliwości, wolności i ładu społecznego. A żadna z parti w/w celów NIGDY nie realizowała i NIE BĘDZIE REALIZOWAŁA!  

To partie i ich reprezentanci Rzeczpospolitą POLSKĄ po REWOLCIE 1989 roku , przekształcili w spółkę z o.o. zarejestrowaną pod Nr 0 0 0 7 9 3 1 2 w Waszyngtonie, w centralnym rejestrze spółek i firm jako usługi. Tu dowód: https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=0000079312  „najnowszy dokument z 2018 roku mówi o tym, że spółka ma prawo sprzedawać zadłużenie Polski do wysokości 400 miliardów dolarów.” https://www.odkrywamyzakryte.com/iiirp/    https://www.rpo.gov.pl/pl/content/polska-jako-firma-w-usa-rpo-pyta-msz  Więcej na temat niewolniczego handlu Polakami przez „ich” własny rząd tu: https://teresagarland.neon24.pl/post/155588,handel-ludzmi-poprzez-nr-pesel-i-firme-poland-republic-of Ponadto zapoznajcie się Państwo z bezskutecznymi wieloletnimi próbami Pana Tadeusza Cichockiego który w imieniu suwerena próbował dochodzić naszych (Polaków!) wyborczych praw! http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm   Wspólnikami partii były i są wszelkie media na terenie Polski, a w szczególności radio i telewizja. Wszystkie środki masowego przekazu są w rękach obcych lub w rękach partii. Media te oprócz manipulacji świadomością, dezinformacji, szerzenia kłamstw, stosowały i stosują nadal terroryzm psychiczny (patrz medialne oszustwo koronowirusa).

 

Jeśli nie chcemy mieć nad sobą władzy rządzącej za pomocą przymusu to każdy obywatel Polski musi wziąć odpowiedzialnie stery państwa we własne ręce! Nie czekajmy na dyrektywy! Niech każdy robi to co jego zdaniem jest konieczne by przywrócić w Polsce Naturalne Prawa Człowieka, demokrację a przede wszystkim SPRAWIEDLIWOŚĆ! Fundamentem ładu i porządku w państwie oraz dobrobytu i dobrostanu obywateli jest SPRAWIEDLIWOŚĆ!

 

Działając na podstawie art. 4 pkt. 1 i 2 Konstytucji oraz na podstawie art. 82 Konstytucji, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny w dniu 17 VII 2020r. w celu zdelegalizowania wszystkich partii na terenie Polski zainicjował zbiórkę podpisów pod Aktem Woli Narodu nr 7 o następującej treści:

 

„Delegalizuję wszystkie partie polityczne na terenie Polski”

Akceptuję niezbędne poprawki do Konstytucji z 1997r. dostosowywujące ją do w/w zmian.”

 

Tymczasowa Rada Stanu wzywa Naród Polski do podpisywania Aktu Woli Narodu nr 7! Tu przygotowany pakiet dokumentów:
https://aktywolinarodu.wordpress.com/2020/07/17/akt-woli-narodu-nr-7-delegalizacja-wszystkich-partii-politycznych/

 

Teresa Garland

Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego

https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/  tel. 697357009,  mail: teresagarland@fidespolska.pl

KOMENTARZE

 • Doprawdy, trudno o większe bzdety
  https://m.neon24.pl/4e85e35c5612bccee7597eb0a2fb1de6,14,0.jpg
  stronnictwo jest formą jednoczenia się ludzi wokół jakiejś idei, celu.

  Stronnictwo socjalistyczne to ludzie sprzeciwiający się indywidualizmowi wyrażanemu w wykorzystywaniu innych. Jakby takie w Polsce było, zaraz bym się zapisał.

  To, że partie i ich członkowie kradną, nie jest wynikiem partyjniactwa, tylko powszechnej moralności narodu, który mierzy wartość człowieka zdobytym majątkiem oraz aprobuje złodziejstwo, równocześnie nie chcąc wynagradzać przodowników.
 • @interesariusz z PL 08:28:00
  Szanowny Panie,
  Pan chyba pozostał daleko w tyle z faktami że w Polsce mamy rząd światowy składający się tylko i wyłącznie z członków Partii. Proszę więc nie mieszać złodziejstwa z ustrojem bo to dwie różne rzeczy. Różnica jest taka że państwo rządzone przez system pratyjny jest NIESPRAWIEDLIWE i TOTAALITARNE! Złodzieje należacy do układu partyjnego nie są karani, kradną więc na potęgę.
 • @Prezydentka 09:34:06 Szanowna Pani prezydentko !!!
  Proszę zauważyć, iż ja w swojej uwadze oddzieliłem złodziejstwo od "ustroju", proszę więc fałszywie mnie nie pomawiać, i wykręcać tego, co zostało napisane parę linijek wyżej.

  Państwo może być rządzone tylko przez dyktat, ze wszystkich form system partyjny wydaje się być najbardziej demokratyczny.

  Państwo nasze jest niesprawiedliwe, a wszyscy złodzieje należący do wpływowych klik są bezkarni. Złodzieje otrzymują wsparcie Domiaru Niesprawiedliwości, a ten z kolei szerokie wsparcie społeczne, co uwidoczniło się przy próbie przemiany tego ostatniego w Wymiar Sprawiedliwości.
 • @interesariusz z PL 10:46:13
  Błędne założenia: każda partia to struktura dbająca o własne interesy.
  Zwykle zaczyna swą działalność od postawienia problemu, który zamierza rozwiązać (dla dobra wspólnego), ale po załatwieniu sprawy - szuka innego problemu, aby utrzymać struktury.
  Z czasem dobro struktur staje się ważniejsze od interesu społeczeństwa - czyli partia staje się bandą.

  W RP partie były zakazane, ale można było tworzyć konfederacje, których celem było rozwiązanie problemu. Gdy to nastąpiło lub gdy projekt upadał - struktura organizacyjna ulegała rozwiązaniu.

  Sądzę, że do takiego modelu należy dążyć.
 • Szanowna Pani Prezydentko...
  myślę, że jest dobry czas na zmiany także i w Polsce, ponieważ zmiany następują w USA.
  Jak wiemy Donald Tramp zwalcza Deep State i tutaj należy upatrywać nadziei na zrobienie porządków w Polsce.
  Z tym tylko, że obok Trampa stoi John Kennedy jr i 200 patriotycznych generałów, którzy przez 20 lat przygotowywali skrupulatny plan dobrania się do zbrodniczego Deep State.
  Z całą pewnością jakaś odnoga tej ośmiornicy Deep State jest i w Polsce, więc to jest ten główny rak trawiący Polskę, który po 1989 roku dobrał się także i do Polski.
  Tak to zostało zrobione przy pomocy "Solidarności" i wcześniejszego sabotowania gospodarki PRL, by doprowadzić do tych słynnych pustych półek :
  https://www.youtube.com/watch?v=mOypdIhNrME&t=726s
  Prezydent Tramp musi zrobić porządek z Deep State na całym świecie, bo jeżeli tego nie zrobi, to po jakimś czasie zaleje ta zaraza na powrót USA, więc z całą pewnością jest on zainteresowany zrobieniem porządku z Deep State na całym świecie, także i w Polsce.

  Przywrócenie Polakom własności ich majątku narodowego, upaństwowienia głównych i strategicznych gałęzi gospodarki i zasobów naturalnych z całą pewnością skutkowałoby tym co kiedyś było w Libii (także i w jakimś mniejszym wymiarze w PRL-u), a przed tą "wiosną arabską" wyglądało to tak :
  https://marucha.wordpress.com/2011/10/26/szesnascie-rzeczy-ktorych-libia-juz-nigdy-nie-doswiadczy%e2%80%a6/

  W każdym bądź razie jest szansa na zmiany, ale...

  "BEZ BOGA ANI DO PROGA"... Wszelka naprawa RP, by była skuteczna, musi być robiona pod kierunkiem naszej Królowej, Matki Boskiej Królowej Polski.
  Każdy inny scenariusz był już wielokrotnie z wielkimi stratami dla Polski i Polaków przerabiany, więc szkoda praktycznie czasu na kolejne takie próby.

  Jest tylko jeden problem, jak to przeprowadzić, gdy już praktycznie większość Polaków jest daleko od Kościoła, a pycha i głupota zżera nas wszystkich juz chyba dokładnie.
  Czy nasza Królowa spojrzy na tą bezgraniczną już chyba głupotę i pychę?
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:03:53
  Jak rozumiem, błędnym założeniem jest:
  "każda partia to struktura dbająca o własne interesy"

  Konfederacja może tylko w jeden sposób rozwiązać problem, ostatecznie, poprzez ludobójstwo.

  Innych rozwiązań mieć nie może, bowiem jak prawi adwersarz, rozwiązuje się.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31