Dyskryminacja maseczkowa – Pobierz opinię prawną TRS oraz GKP Policji

 

Dyskryminacja maseczkowa – Pobierz opinię prawną TRS oraz GKP Policji

 

Szanowni Państwo

W załącznikach poniżej możecie pobrać dokumenty które będą Wam pomocne w przypadku gdy będziecie mieli problem z wejściem na teren jakiegoś sklepu lub gdy nie będą Was chcieli obsłużyć bo nie nosicie maseczki.

 

Opinie prawne Tymczasowej Rady Stanu oraz z GKP Policji do pobrania tu:  https://mega.nz/folder/NpIX0Ipb#uHj99LMGFiV8U3JeS6xKQw

 

Poniżej treść opinii Tymczasowej Rady Stanu – NP SKK:

Polska dnia 15 VII 2020r.

OPINIA prawna 

w przypadku odmowy obsługi w sklepie / hotelu / restauracji / innym miejscu

 

Art.31 pkt.1 Konstytucji: „Wolność człowieka podlega ochronie prawnej” pkt.2: „Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. (...)” Art.32 pkt.2: „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”

 

Oświadczam, iż nie noszę maseczki zgodnie z rozporządzeniem dz.u.1066 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW DZ.U.1066 z dnia 19 czerwca 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemi &19.3 obowiązku określonego w ust.1 i 2 (zakrywania ust i nosa) nie stosuje się w przypadku(...)

3.Osoby, która nie może zaktywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektuaalnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. Okazanie zaświadczenia lub orzeczenia w tym zakresie nie jest wymagalne (...)

 

Odmowa obsługi jest bezzasadna i nosi znamiona dyskryminacji

 

Informuję że odmowa obsługi i sprzedaży stanowi wykroczenie z art.135 oraz 138 Kodeksu wykroczeń:

Art.135Kto zajmuje się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie Gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru podlega karze grzywny.

Art.138(odmowa wykonania usługi) Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny.

 

Ponadto osoba której odmawia się sprzedaży / obsługi ma prawo do odszkodowania w trybie art. 471KC w związku z art. 543KC.