Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
56 postów 82 komentarze

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

Teresa Garland - Zapraszam do KW! Reforma Sądownictwa V2

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Spróbujcie zadać prawnikom i sędziom proste pytanie: Co jest celem prawa? Poza wyjątkami nikt Wam prawidłowo na to pytanie nie odpowie, bo oni tego nie wiedzą. I to jest największy problem polskiego sądownictwa.

 

Teresa Garland - Zapraszam do KW! Reforma Sądownictwa wersja 2 z dnia 17 II 2020r.

 

Szanowni Państwo,

Spróbujcie zadać prawnikom i sędziom proste pytanie: Co jest celem prawa? Poza wyjątkami nikt Wam prawidłowo na to pytanie nie odpowie, bo oni tego nie wiedzą. I to jest największy problem polskiego sądownictwa.

Tymczasem CELEM prawa jest DOBRO człowieka jako istoty duchowo-cielesnej, a narzędziami służącymi do egzekwowania tego dobra są: PRAWDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ i SŁUSZNOŚĆ.

Przedstawiam wersję drugą (ulepszoną) Projektu REFORMY SĄDOWNICTWA. Zawartość dostępna na stronie www.neon24.pl w artykule pt.”Reforma Sądownictwa wersja 2 projekt z dnia 17 II 2019r.”

 

1.Likwidacja Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego a w ich miejsce utworzenie Trybunału Prawa Naturalnego. Więcej informacji na stronie www.neon24.pl w artykule pt.”Czy potrzebny jest nam Trybunał Konstytucyjny? NIE!” http://teresagarland.neon24.pl/post/153177,czy-trybunal-konstytucyjny-jest-nam-potrzebny-nie

 

2.Trybunał Stanu trzeba przekwalifikować na Społeczny Trybunał Stanu wg projektu Społecznego Systemu Sprawiedliwości opublikowanego na stronie internetowej www.neon24.pl w artykule pt. „SPOŁECZNY SYSTEM SPRAWIEDLIWOŚCI – Projekt” http://teresagarland.neon24.pl/post/153136,spoleczny-system-sprawiedliwosci-projekt oraz w artykule pt.”Społeczny Trybunał Stanu konieczny!” http://teresagarland.neon24.pl/post/153137,spoleczny-trybunal-stanu-konieczny

Osądzanie winnych nadużyć władzy i aktów zdrady względem Polski i Polaków musi przejść BEZPOŚREDNIO w ręce obywateli na podstawie art.4 oraz art.82 Konstytucji.

 

3.Wprowadzenie nowej Preambuły do Konstytucji z 1997 roku, uznającej prawdę, Prawo Naturalne, Dekalog, dobro, sprawiedliwość, słuszność i zasadę miłości bliźniego za najwyższe wartości i wytyczne które mają przyświecać wszystkim orzekającym i pracującym w polskim sądownictwie, prokuraturze, zakładach karnych, Policji i wszystkich innych instytucjach państwowych. Proponowana Preambuła Pana dr. Horodeckiego z roku 2005, dostępna jest na stronie www.krop2017.wordpress.com w artykułe pt.” Teresa Garland – Każdy Posłem – lista do zbiórki podpisów – inicjatywa ustawodawcza z ominięciem Sejmu”. https://krop2017.wordpress.com/2020/01/13/teresa-garland-kazdy-poslem-lista-do-zbiorki-podpisow-inicjatywa-ustawodawcza-z-ominieciem-sejmu/

Naród Polski powinien wprowadzić tę nową Preambułę do Konstytucji wraz z koniecznymi poprawkami działając BEZPOŚREDNIO na podstawie art.4 Konstytucji oraz art.82 za pomocą Demokracji Partycypacyjnej poprzez indywidualne podpisywanie Aktów Woli Narodu.

 

4.Krzyż we wszystkich pomieszczeniach na terenie wszystkich instytucji państwowych i sądów w Polsce – jako symbol dobra, prawdy i miłości bliźniego, tj. uniwersalnych wartości ludzkich za które umarł Chrystus. To będzie jednocześnie sygnał że era osądzania w Polsce wg marksistowskiego dyktatu prwnego i wg szatańskich nieprawiedliwych zasad talmudyczno-prostestanckich i ich reguł „prawnych” się skończyła.

 

5.Biało-czerwona polska falga OBOWIĄZKOWA we wszystkich salach sądowych na terenie wszystkich sądów w Polsce. W myśl zasady: „Czyja flaga tego prawo”. Jest to kwestia podstawowa gdyż oznaczać to będzie że polskie sądownictwo powrócilo do macierzy, a nie jak to jest teraz gdzie zarządzane jest za pomocą pewnych stowarzyszeń i lóż masońskich kierowanych przez Rotszylda ze CITY i przez amerykańską syjonistyczną żydomasonerię. Efekty ich działań znamy: wyzysk, niesprawiedliwość, upodlenie Polaków i grabież ich majątków publicznych i prywatnych w świetle tzw. Prawa. 

 

6.Przed każdą rozprawą OBOWIĄZKOWO wszyscy uczestnicy tj. sędziowie, ławnicy, prokuratorzy i urzędnicy muszą odmówić modlitwę do św. Iwo patrona prawników następującej treści.: „Boże, Najwyższy Sędzio, Ty obdarzyłeś świętego Iwo szczegółną troską o sprawiedliwość, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jej odważnie i z rozwagą służyli. Niech Twoja miłosierna miłość przezwycięża wszelkie zło i doprowadzi nas do pełni życia w Twoim Królestiwe. Przez Chrystusa Pana naszego, Amen”. Jeśli któryś z w/w nie zechce odmówić tej modlitwy to sądzony ma prawo do ich wymiany. To wszystko musi być zapisane w ustawie uznającej wartości na których od tej pory będzie się opierało polskie sądownictwo.

 

7.Wprowadzenie ławników z ludu poprzez losowanie, tak jak to jest w Wielkiej Brytani. To ławnicy z ludu będą decydować czy ktoś jest winny czy niewinny. Sędzia będzie służył tylko do ogłoszenia wyroku zadecydowanego przez ławę przysięgłych, zaaplikuje zapisaną w kodeksach karę i wyznaczy zadośćuczynienie za popełniony czyn, jeśli ławnicy stwierdzą że dana osoba była winna. Ławnicy będą wyrokować na podstawie sumienia, Prawa Naturalnego, Dekalogu i prawa miłości bliźniego.

 

Ps. Reforma systemu sądowniczego w Polsce i przywrócenie w Polsce sprawiedliwości jest w tej chwili dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy możliwa i realna, pod warunkiem że Prezydent zaproponuje te w/w akty prawne do podpisu obywatelom jako indywidualne Akty Woli Narodu, działając BEZPOŚREDNIO tj. z ominięciem Sejmu na podstawie art.4 i art.82 Konstytucji, a następnie po otrzymaniu wyliczonej wg reguł demokratycznych niezbędnej ilości tych podpsiów, te Atky prawne w Dzienniku Ustaw je opublikuje i wdroży. Prezydent ma prawo do inicjatywy ustawodawczej art.144 punkt.3 podpunkt 4. Powinien się on odwołać do najwyższego zwierzchnika wszelkiej władzy w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli do Narodu Polskiego by zadziałał BEZPOŚREDNIO na podstawie art.4 i art.82, przeforsowywując zaproponowanw w/w Akty Prawne. To pierwszy krok do odzyskania przez Polskę WOLNOŚCI! Można to zrobić zaproponowanym przeze mnie sposobem Demokracji Pratycypacyjnej, opisanej na stronie internetowej w artykule pt.:”Demokracja Partycypacyjna! Utwórz Punkt DP!” Tu link: http://teresagarland.neon24.pl/post/153118,demokracja-partycypacyjna-utworz-punkt-dp

 

Kolejnymi Aktami Woli Narodu do bezpośredniego wdrożenia z ominięciem Sejmu są już przygotowane w kolejce: zmiana ustroju, projekt dostępny na stronie www. Neon.24.pl  w artykule pt.” SYSTEM PL czyli Nowy ustrój dla Polski”,  http://teresagarland.neon24.pl/post/152953,system-pl-czyli-nowy-ustroj-dla-polski

oraz nowy kodeks wyborczy dostępny na stronie www.krop2017.wordpress.com w artykułe pt.” Teresa Garland – Każdy Posłem – lista do zbiórki podpisów – inicjatywa ustawodawcza z ominięciem Sejmu” https://krop2017.wordpress.com/2020/01/13/teresa-garland-kazdy-poslem-lista-do-zbiorki-podpisow-inicjatywa-ustawodawcza-z-ominieciem-sejmu/

 

Jeśli obecny Prezydent Andrzej Duda nie przeprowadzi w najbliższym czasie wyżej wymienionych zmian, to zrobię to ja Teresa Garland. Zapraszam do mojego Komitetu Wyborczego na Prezydenta Polski w wyborch w 2020 r. Podaję nr tel mojego Pełnomocnika Wyborczego p. Andrzej Dziąba tel. 514699182

Teresa Garland, tel. 697357009

Dnia 17 II 2020r.

 

 

KOMENTARZE

 • Słuszne postulaty
  >Jeśli obecny Prezydent Andrzej Duda nie przeprowadzi w najbliższym czasie wyżej wymienionych zmian, to zrobię to ja Teresa Garland.
  ------------------------------------------
  Popieram.

  Przez głosowanie większości zdrowych na umyśle Polaków na pewno wyjdzie więcej uzdrawiającego niż z głosowania otumanionego praniem mózgów ciemnogrodu.

  By ciemnogród otrząsnął się z bezczelnej, kłamliwej, propagandy PIS-u i kłamliwego Prezydenta DUDY trzeba by takiej propozycji jak:

  Wprowadzenie przymusowego podatku kościelnego od każdego ochrzczonego. Zwolnienie od podatku można by uzyskać, poprzez pisemne wystąpienie z kościoła katolickiego.

  Muszę dodać ten przepis funkcjonuje w demokracjach zachodnich wolno, ale bardzo skutecznie.
  Pozdrawiam :))
 • @adevo 13:46:54
  Przepis o pdatku kościelnym funkcjonuje różnie. A ile kosztuje pobór takeigo podatku? Chcesz zwiększenia biurokracji i uzależnienia religii od państwa? Cezaropapizm?
 • @Wican 14:18:51
  >Przepis o pdatku kościelnym funkcjonuje różnie.
  ----------------------
  Podaj przykłady
 • @adevo 14:23:00
  Najlepiej znam sytuację Włoch. A tam bywam nie tylko w miejscach popularnych turystycznie. Cały Tyrol Południowy złaziłem. Apeniny niemal równiez. I tam mam mnóstwo znajomych. Sytuację prawdziwą nie znam więc z gazet czy portali netowych. We Wloszech można wskazać nie tylko związek religijny, ale też inne organizacje pożytku publicznego. Ale to spowodowało, że państwo zaczęło olewać zabytkowe kościoły w pipidówkach i niszczeją. Ludzie również uważają, że tym powinno zająć się państwo i rozbito jedną z ostatnich wspólnot jakie jeszcze mogą niezależnie funkcjonować-wspólnotę parafialną.
  Poza tym, to cezaropapizm. A ja uważam, że religie powinny być niezależne wobec państwa. Nie jestem gallikaninem ale ultramontaninem też nie. Nie podoba mi się system tradycji bizantyjskiej.
 • konfabulacje
  "narzędziami służącymi do egzekwowania tego dobra są: PRAWDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ i SŁUSZNOŚĆ."

  Co ma ze sobą wspólnego prawda i sprawiedliwość, poparta słusznością?
  to zwidy i omamy.
 • @Wican 14:33:59
  Bez podatku kościelnego, odszkodowań z wojny 30-letniej, już dawno by w Niemczech nie było funkcjonujących kościołów.

  Ja znam przymus podatkowy KK z własnego doświadczenia z Niemiec. Byłem nauczony od dzieciństwa dawać dobrowolnie na tacę. Przymusowe ściąganie podatku kościelnego z owoców mojej pracy wyzwoliły u mnie duże siły sprzeciwu.

  Zamiast dobrowolnej solidarności, KK stawia na państwową przemoc ściągając podatek automatycznie od wszystkich pracujących. By temu zapobiec trzeba się starać i wymówić. Wiele ludzi nie ma czasu. Ale z upływem lat robi to coraz więcej ludzi. Oni opuszczają kościół katolicki, czy ewangelicki.

  Dopiero po podpisaniu wystąpienia przychodzi do wolnego od przymusu wiernego, NOWE.
 • Uznanie centralnej roli dorosłych obywateli Polski w tworzeniu prawa.
  >Co jest celem prawa? Poza wyjątkami nikt Wam prawidłowo na to pytanie nie odpowie, bo oni tego nie wiedzą. I to jest największy problem polskiego sądownictwa.

  Tymczasem CELEM prawa jest DOBRO człowieka jako istoty duchowo-cielesnej, a narzędziami służącymi do egzekwowania tego dobra są: PRAWDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ i SŁUSZNOŚĆ.
  -----------------------------------
  Szanowna Pani Prezydentko, by Pani nie zapomniała: reguły prawa wypracowuje w Polsce sejm, czyli partia u władzy, czyli jej posłowie i ci z koalicji, Parlament Europejski itd. Natomiast najmniej ma do powiedzenia otępione przez wódkę, PEM, dopalacze i trucizny w pożywieniu - społeczeństwo.

  Celem prawa powinno być:
  1. uznanie centralnej roli dorosłych obywateli Polski w tworzeniu prawa
  2. otworzenia społeczeństwu rzeczywistych furtek do tworzenia prawa przy pomocy referendów. Kiedyś przed 15 laty pisałem o tym.

  W skrócie
  1. Ustalenie tematu ustawy prawnej,
  2. Potwierdzenie tematu ustawy prawnej
  3. Przegłosowanie tematu ustawy prawnej
  powinno nastąpić w drodze 3 referendów dla zainteresowanego i uprawnionego do głosowania społeczeństwa.

  http://www.iddd.de/idb.htm#zarz

  Dlatego Pani Tereso proszę nie zapominać, że chodzi o wyzwolenie społeczeństwa! Społeczeństwo wyzwolone, już sobie ustanowi takie prawa jakie potrzebuje w danym okresie. Gdy w tym społeczeństwie będzie miejsce na dobro człowieka to będą to oznaki, że zmiany w kierunku Demokracji Kulistej, czyli pełnej demokracji bezpośredniej, funkcjonują.
 • @adevo 15:02:04
  Wtedy zniszcozno faktycznie Kościół. Uzależniono go od państwa. A do tego, zbiórka podatków również kosztuje, bo jakaś biurokracja to robi
 • @Wican 17:54:01
  W Niemczech robi to ten sam aparat do ściągania podatków jak pozostałe. Banki dostały prawo do automatycznego przekazywania podatku do urzędu podatkowego. Kto chce zaprzeczyć musi przedstawić podkładki w urzędzie i w banku. Trzeba się starać o to za darmo, a ściągają bardzo skutecznie z konta od płacy. Dlatego pomimo znacznych wystąpień z Kościoła w Niemczech dochody wzrosły, są największe na świecie.
 • @adevo 18:58:23
  Dlatego taki projekt jest też dla KK bardzo atrakcyjny.. , bedą mieli większy zysk.
  To projekt WIN WIN- obie strony zyskują!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930