Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
191 postów 165 komentarzy

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

Teresa Garland - Zapraszam do KW! Reforma Sądownictwa V2

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Spróbujcie zadać prawnikom i sędziom proste pytanie: Co jest celem prawa? Poza wyjątkami nikt Wam prawidłowo na to pytanie nie odpowie, bo oni tego nie wiedzą. I to jest największy problem polskiego sądownictwa.

 

Teresa Garland - Zapraszam do KW! Reforma Sądownictwa wersja 2 z dnia 17 II 2020r.

 

Szanowni Państwo,

Spróbujcie zadać prawnikom i sędziom proste pytanie: Co jest celem prawa? Poza wyjątkami nikt Wam prawidłowo na to pytanie nie odpowie, bo oni tego nie wiedzą. I to jest największy problem polskiego sądownictwa.

Tymczasem CELEM prawa jest DOBRO człowieka jako istoty duchowo-cielesnej, a narzędziami służącymi do egzekwowania tego dobra są: PRAWDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ i SŁUSZNOŚĆ.

Przedstawiam wersję drugą (ulepszoną) Projektu REFORMY SĄDOWNICTWA. Zawartość dostępna na stronie www.neon24.pl w artykule pt.”Reforma Sądownictwa wersja 2 projekt z dnia 17 II 2019r.”

 

1.Likwidacja Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego a w ich miejsce utworzenie Trybunału Prawa Naturalnego. Więcej informacji na stronie www.neon24.pl w artykule pt.”Czy potrzebny jest nam Trybunał Konstytucyjny? NIE!” http://teresagarland.neon24.pl/post/153177,czy-trybunal-konstytucyjny-jest-nam-potrzebny-nie

 

2.Trybunał Stanu trzeba przekwalifikować na Społeczny Trybunał Stanu wg projektu Społecznego Systemu Sprawiedliwości opublikowanego na stronie internetowej www.neon24.pl w artykule pt. „SPOŁECZNY SYSTEM SPRAWIEDLIWOŚCI – Projekt” http://teresagarland.neon24.pl/post/153136,spoleczny-system-sprawiedliwosci-projekt oraz w artykule pt.”Społeczny Trybunał Stanu konieczny!” http://teresagarland.neon24.pl/post/153137,spoleczny-trybunal-stanu-konieczny

Osądzanie winnych nadużyć władzy i aktów zdrady względem Polski i Polaków musi przejść BEZPOŚREDNIO w ręce obywateli na podstawie art.4 oraz art.82 Konstytucji.

 

3.Wprowadzenie nowej Preambuły do Konstytucji z 1997 roku, uznającej prawdę, Prawo Naturalne, Dekalog, dobro, sprawiedliwość, słuszność i zasadę miłości bliźniego za najwyższe wartości i wytyczne które mają przyświecać wszystkim orzekającym i pracującym w polskim sądownictwie, prokuraturze, zakładach karnych, Policji i wszystkich innych instytucjach państwowych. Proponowana Preambuła Pana dr. Horodeckiego z roku 2005, dostępna jest na stronie www.krop2017.wordpress.com w artykułe pt.” Teresa Garland – Każdy Posłem – lista do zbiórki podpisów – inicjatywa ustawodawcza z ominięciem Sejmu”. https://krop2017.wordpress.com/2020/01/13/teresa-garland-kazdy-poslem-lista-do-zbiorki-podpisow-inicjatywa-ustawodawcza-z-ominieciem-sejmu/

Naród Polski powinien wprowadzić tę nową Preambułę do Konstytucji wraz z koniecznymi poprawkami działając BEZPOŚREDNIO na podstawie art.4 Konstytucji oraz art.82 za pomocą Demokracji Partycypacyjnej poprzez indywidualne podpisywanie Aktów Woli Narodu.

 

4.Krzyż we wszystkich pomieszczeniach na terenie wszystkich instytucji państwowych i sądów w Polsce – jako symbol dobra, prawdy i miłości bliźniego, tj. uniwersalnych wartości ludzkich za które umarł Chrystus. To będzie jednocześnie sygnał że era osądzania w Polsce wg marksistowskiego dyktatu prwnego i wg szatańskich nieprawiedliwych zasad talmudyczno-prostestanckich i ich reguł „prawnych” się skończyła.

 

5.Biało-czerwona polska falga OBOWIĄZKOWA we wszystkich salach sądowych na terenie wszystkich sądów w Polsce. W myśl zasady: „Czyja flaga tego prawo”. Jest to kwestia podstawowa gdyż oznaczać to będzie że polskie sądownictwo powrócilo do macierzy, a nie jak to jest teraz gdzie zarządzane jest za pomocą pewnych stowarzyszeń i lóż masońskich kierowanych przez Rotszylda ze CITY i przez amerykańską syjonistyczną żydomasonerię. Efekty ich działań znamy: wyzysk, niesprawiedliwość, upodlenie Polaków i grabież ich majątków publicznych i prywatnych w świetle tzw. Prawa. 

 

6.Przed każdą rozprawą OBOWIĄZKOWO wszyscy uczestnicy tj. sędziowie, ławnicy, prokuratorzy i urzędnicy muszą odmówić modlitwę do św. Iwo patrona prawników następującej treści.: „Boże, Najwyższy Sędzio, Ty obdarzyłeś świętego Iwo szczegółną troską o sprawiedliwość, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jej odważnie i z rozwagą służyli. Niech Twoja miłosierna miłość przezwycięża wszelkie zło i doprowadzi nas do pełni życia w Twoim Królestiwe. Przez Chrystusa Pana naszego, Amen”. Jeśli któryś z w/w nie zechce odmówić tej modlitwy to sądzony ma prawo do ich wymiany. To wszystko musi być zapisane w ustawie uznającej wartości na których od tej pory będzie się opierało polskie sądownictwo.

 

7.Wprowadzenie ławników z ludu poprzez losowanie, tak jak to jest w Wielkiej Brytani. To ławnicy z ludu będą decydować czy ktoś jest winny czy niewinny. Sędzia będzie służył tylko do ogłoszenia wyroku zadecydowanego przez ławę przysięgłych, zaaplikuje zapisaną w kodeksach karę i wyznaczy zadośćuczynienie za popełniony czyn, jeśli ławnicy stwierdzą że dana osoba była winna. Ławnicy będą wyrokować na podstawie sumienia, Prawa Naturalnego, Dekalogu i prawa miłości bliźniego.

 

Ps. Reforma systemu sądowniczego w Polsce i przywrócenie w Polsce sprawiedliwości jest w tej chwili dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy możliwa i realna, pod warunkiem że Prezydent zaproponuje te w/w akty prawne do podpisu obywatelom jako indywidualne Akty Woli Narodu, działając BEZPOŚREDNIO tj. z ominięciem Sejmu na podstawie art.4 i art.82 Konstytucji, a następnie po otrzymaniu wyliczonej wg reguł demokratycznych niezbędnej ilości tych podpsiów, te Atky prawne w Dzienniku Ustaw je opublikuje i wdroży. Prezydent ma prawo do inicjatywy ustawodawczej art.144 punkt.3 podpunkt 4. Powinien się on odwołać do najwyższego zwierzchnika wszelkiej władzy w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli do Narodu Polskiego by zadziałał BEZPOŚREDNIO na podstawie art.4 i art.82, przeforsowywując zaproponowanw w/w Akty Prawne. To pierwszy krok do odzyskania przez Polskę WOLNOŚCI! Można to zrobić zaproponowanym przeze mnie sposobem Demokracji Pratycypacyjnej, opisanej na stronie internetowej w artykule pt.:”Demokracja Partycypacyjna! Utwórz Punkt DP!” Tu link: http://teresagarland.neon24.pl/post/153118,demokracja-partycypacyjna-utworz-punkt-dp

 

Kolejnymi Aktami Woli Narodu do bezpośredniego wdrożenia z ominięciem Sejmu są już przygotowane w kolejce: zmiana ustroju, projekt dostępny na stronie www. Neon.24.pl  w artykule pt.” SYSTEM PL czyli Nowy ustrój dla Polski”,  http://teresagarland.neon24.pl/post/152953,system-pl-czyli-nowy-ustroj-dla-polski

oraz nowy kodeks wyborczy dostępny na stronie www.krop2017.wordpress.com w artykułe pt.” Teresa Garland – Każdy Posłem – lista do zbiórki podpisów – inicjatywa ustawodawcza z ominięciem Sejmu” https://krop2017.wordpress.com/2020/01/13/teresa-garland-kazdy-poslem-lista-do-zbiorki-podpisow-inicjatywa-ustawodawcza-z-ominieciem-sejmu/

 

Jeśli obecny Prezydent Andrzej Duda nie przeprowadzi w najbliższym czasie wyżej wymienionych zmian, to zrobię to ja Teresa Garland. Zapraszam do mojego Komitetu Wyborczego na Prezydenta Polski w wyborch w 2020 r. Podaję nr tel mojego Pełnomocnika Wyborczego p. Andrzej Dziąba tel. 514699182

Teresa Garland, tel. 697357009

Dnia 17 II 2020r.

 

 

KOMENTARZE

 • Słuszne postulaty
  >Jeśli obecny Prezydent Andrzej Duda nie przeprowadzi w najbliższym czasie wyżej wymienionych zmian, to zrobię to ja Teresa Garland.
  ------------------------------------------
  Popieram.

  Przez głosowanie większości zdrowych na umyśle Polaków na pewno wyjdzie więcej uzdrawiającego niż z głosowania otumanionego praniem mózgów ciemnogrodu.

  By ciemnogród otrząsnął się z bezczelnej, kłamliwej, propagandy PIS-u i kłamliwego Prezydenta DUDY trzeba by takiej propozycji jak:

  Wprowadzenie przymusowego podatku kościelnego od każdego ochrzczonego. Zwolnienie od podatku można by uzyskać, poprzez pisemne wystąpienie z kościoła katolickiego.

  Muszę dodać ten przepis funkcjonuje w demokracjach zachodnich wolno, ale bardzo skutecznie.
  Pozdrawiam :))
 • @adevo 13:46:54
  Przepis o pdatku kościelnym funkcjonuje różnie. A ile kosztuje pobór takeigo podatku? Chcesz zwiększenia biurokracji i uzależnienia religii od państwa? Cezaropapizm?
 • @Wican 14:18:51
  >Przepis o pdatku kościelnym funkcjonuje różnie.
  ----------------------
  Podaj przykłady
 • @adevo 14:23:00
  Najlepiej znam sytuację Włoch. A tam bywam nie tylko w miejscach popularnych turystycznie. Cały Tyrol Południowy złaziłem. Apeniny niemal równiez. I tam mam mnóstwo znajomych. Sytuację prawdziwą nie znam więc z gazet czy portali netowych. We Wloszech można wskazać nie tylko związek religijny, ale też inne organizacje pożytku publicznego. Ale to spowodowało, że państwo zaczęło olewać zabytkowe kościoły w pipidówkach i niszczeją. Ludzie również uważają, że tym powinno zająć się państwo i rozbito jedną z ostatnich wspólnot jakie jeszcze mogą niezależnie funkcjonować-wspólnotę parafialną.
  Poza tym, to cezaropapizm. A ja uważam, że religie powinny być niezależne wobec państwa. Nie jestem gallikaninem ale ultramontaninem też nie. Nie podoba mi się system tradycji bizantyjskiej.
 • @Wican 14:33:59
  Bez podatku kościelnego, odszkodowań z wojny 30-letniej, już dawno by w Niemczech nie było funkcjonujących kościołów.

  Ja znam przymus podatkowy KK z własnego doświadczenia z Niemiec. Byłem nauczony od dzieciństwa dawać dobrowolnie na tacę. Przymusowe ściąganie podatku kościelnego z owoców mojej pracy wyzwoliły u mnie duże siły sprzeciwu.

  Zamiast dobrowolnej solidarności, KK stawia na państwową przemoc ściągając podatek automatycznie od wszystkich pracujących. By temu zapobiec trzeba się starać i wymówić. Wiele ludzi nie ma czasu. Ale z upływem lat robi to coraz więcej ludzi. Oni opuszczają kościół katolicki, czy ewangelicki.

  Dopiero po podpisaniu wystąpienia przychodzi do wolnego od przymusu wiernego, NOWE.
 • Uznanie centralnej roli dorosłych obywateli Polski w tworzeniu prawa.
  >Co jest celem prawa? Poza wyjątkami nikt Wam prawidłowo na to pytanie nie odpowie, bo oni tego nie wiedzą. I to jest największy problem polskiego sądownictwa.

  Tymczasem CELEM prawa jest DOBRO człowieka jako istoty duchowo-cielesnej, a narzędziami służącymi do egzekwowania tego dobra są: PRAWDA, SPRAWIEDLIWOŚĆ i SŁUSZNOŚĆ.
  -----------------------------------
  Szanowna Pani Prezydentko, by Pani nie zapomniała: reguły prawa wypracowuje w Polsce sejm, czyli partia u władzy, czyli jej posłowie i ci z koalicji, Parlament Europejski itd. Natomiast najmniej ma do powiedzenia otępione przez wódkę, PEM, dopalacze i trucizny w pożywieniu - społeczeństwo.

  Celem prawa powinno być:
  1. uznanie centralnej roli dorosłych obywateli Polski w tworzeniu prawa
  2. otworzenia społeczeństwu rzeczywistych furtek do tworzenia prawa przy pomocy referendów. Kiedyś przed 15 laty pisałem o tym.

  W skrócie
  1. Ustalenie tematu ustawy prawnej,
  2. Potwierdzenie tematu ustawy prawnej
  3. Przegłosowanie tematu ustawy prawnej
  powinno nastąpić w drodze 3 referendów dla zainteresowanego i uprawnionego do głosowania społeczeństwa.

  http://www.iddd.de/idb.htm#zarz

  Dlatego Pani Tereso proszę nie zapominać, że chodzi o wyzwolenie społeczeństwa! Społeczeństwo wyzwolone, już sobie ustanowi takie prawa jakie potrzebuje w danym okresie. Gdy w tym społeczeństwie będzie miejsce na dobro człowieka to będą to oznaki, że zmiany w kierunku Demokracji Kulistej, czyli pełnej demokracji bezpośredniej, funkcjonują.
 • @adevo 15:02:04
  Wtedy zniszcozno faktycznie Kościół. Uzależniono go od państwa. A do tego, zbiórka podatków również kosztuje, bo jakaś biurokracja to robi
 • @Wican 17:54:01
  W Niemczech robi to ten sam aparat do ściągania podatków jak pozostałe. Banki dostały prawo do automatycznego przekazywania podatku do urzędu podatkowego. Kto chce zaprzeczyć musi przedstawić podkładki w urzędzie i w banku. Trzeba się starać o to za darmo, a ściągają bardzo skutecznie z konta od płacy. Dlatego pomimo znacznych wystąpień z Kościoła w Niemczech dochody wzrosły, są największe na świecie.
 • @adevo 18:58:23
  Dlatego taki projekt jest też dla KK bardzo atrakcyjny.. , bedą mieli większy zysk.
  To projekt WIN WIN- obie strony zyskują!

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031