Zanim odpowiemy sobie na pytanie czy Trybunał Konstytucyjny jest nam potrzebny, należałoby odpowiedzieć sobie na kilka dodatkowych pytań: Co to jest Trybunał Konstytucyjny, czemu i komu służy?

 

Czy Trybunał Konstytucyjny jest nam potrzebny? NIE!

 

Szanowni Państwo

Zanim odpowiemy sobie na pytanie czy Trybunał Konstytucyjny jest nam potrzebny, należałoby odpowiedzieć sobie na kilka dodatkowych pytań: Co to jest Trybunał Konstytucyjny, czemu i komu służy?

 

Głównym zadaniem Trybunału Konstytucyjnego jest badanie zgodności tworzonych przez Sejm ustaw z Konstytucją. Jest to funkcja bardzo użyteczna.....ale jest jedno ale.... Obecna Konstytucja jest oparta na tzw. Umowie Społecznej zamiast na Prawie Naturalnym. Ta Umowa Społeczna jest w tej chwili tak naprawdę umową bankierów którzy doprowadzili do tego że Konstytucja i tworzone na jej podstawie pod ich  dyktando prawa, służą ich interesom i zyskom a na straży tych praw za pomocą których ograbia się całe społeczeństwa, pojedynczych ludzi i narody stoi...... TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY! Zatem jest to organ negatywny i w mojej opinii wymaga natychmiastowej likwidacji!

 

Konstytucyjny zapis art.8. p.1 mówi: „Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”

To oznacza że najwyższym prawem w Polsce jest Konstytucja. Tymczasem istnieje jeszcze inne prawo - Prawo Naturalne - które jest wyższe rangą od Prawa stanowionego czyli od Konstytucji i to ono przede wszystkim powinno być UZNANE, respektowane i egzekwowane w życiu społeczno-polityczno-gospodarczym w Polsce. Niestety rządzące Polską elyty i Trybunał Stanu jak i cały aparat sądowniczo-siłowo-biurokratyczny nie chce tych praw uznać bo nie są zapisane w Konstytucji!

 

Dlatego konieczne jest wprowadzenie nowej opartej na Prawie Naturalnym Preambuły do Konstytucji oraz naniesienie niezbędnych poprawek dopasowywujących artykuły naszej Konstytucji do nowej Preambuły. Tu link do mojej propozycji nowej opartej na prawie Naturalnym Preambuły: https://krop2017.files.wordpress.com/2020/01/preambuc582a-do-konstytucji-oryginalna-wg-dr-inc5bc.-andrzeja-jc3b3zefa-horodeckiego-z-r.2005.pdf

 

A pierwszą poprawką w Konstytucji, po UZNANIU Prawa Naturalnego za obowiązujące w Polskim systemie prawnym powinna być poprawka w art.8 p.1

JEST: „Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”

BYĆ POWINNO: „Konstytucja jest najwyższym prawem STANOWIONYM Rzeczypospolitej Poskiej”.

 

Dopiero po tym będzie można utworzyć nową instytucję na wzór Trybnału Konstytucyjnego mianowicie - Trybunał do Badania Zgodności tworzonych Praw Stanowionych z Prawem Naturalnym. Bo Prawo Naturalne stoi wyżej od prawa stanowionego i prawo stanowione nie może być sprzeczne z Prawem Naturalnym gdyż wtedy łamałoby ono nasze Naturalne Prawa Człowieka i Obywatela, czyli to co dzieje się teraz nagminnie w Polsce.

 

Podczas mojej niedawnej podróży do Włoch odbyłam rozmowy które wpłynęły na moje postrzeganie Trybunału Konstytucyjnego i umocniły mnie w tej mojej wersji likwidacji tego organu. Okazuje się bowiem że TK i jego odpowiedniki w innych krajach są nie tylko polską zmorą ale i wielu, wielu innych tzw. demokratycznych państw prawa na których straży stoi bankierska straż prawna..... czyli Trybunały Konstytucyjne! Które de facto rządzą! blokując Prawa Narodów do samostanowienia, ubezwłasnawalniają je i skazują je na bezprawie, biedę, brak możliwości rozwoju i nędzę!


Dlatego uważam że jednym z pierwszych zadań Narodu Polskiego jest zlikwidowanie Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli byłabym Prezydentem Dudą to mając prawo do inicjatywy ustawodawczej art.144 punkt.3 podpunkt 4, odwołałabym się do najwyższego zwierzchnika wszelkiej władzy w Rzeczypospolitej Polskiej, czyli do Narodu Polskiego by zadziałał BEZPOŚREDNIO na podstawie art.4, przeforsowywując zaproponowaną przez Prezydenta USTAWĘ likwidującą Trybunał Konstytucyjny! To pierwszy krok do odzyskania przez Polskę WOLNOŚCI! Można to zrobić zaproponowanym przeze mnie sposobem Demokracji Pratycypacyjnej tu link: http://teresagarland.neon24.pl/post/153118,demokracja-partycypacyjna-utworz-punkt-dp


Jeśli Prezydent Andrzej Duda tego nie zrobi, to zrobię to ja jeśli Naród Polski mnie poprze i OPATRZNOŚĆ spowoduje że zostanę Prezydentem RP.

Teresa Garland, dnia 17 II 2020r.

Tel. 697357009