Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
191 postów 165 komentarzy

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

Demokracja partycypacyjna! Utwórz Punkt DP!

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Zbieram chętnych do tworzenia stałych Punktów Demokracji Partycypacyjnej w całej Polsce, celem zbiórki podpisów pod Aktami Woli Narodu które zmienią naszą rzeczywistość na lepszą!

 


Szanowni Państwo,


W Polsce nic się nie słyszy tylko narzekania na władzę, na marne życie, na biedę, na niedostatek, jednocześnie folgując złodziejom którzy w świetle bezprawia nazywanego prawem, okradają obywateli z zarobionych pieniędzy, z majątków, a cały nasz naród z dóbr publicznych jakimi są np. wynalazki, zasoby naturalne, dostęp do rzetelnej opartej na prawdzie nauki, zachowanie zdrowia i życia....


Dzieje się tak pomimo tego że Polska posiada wspaniały zapis konstytucyjny którego pozazdrościć nam mogą inne narody świata. Chodzi o art.4 Konstytucji który mówi że „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub BEZPOŚREDNIO”. Ten artykuł pozwala zadziałać Narodowi Polskiemu BEZPOŚREDNIO!


To znaczy że my możemy przegłosowywać za pomocą Aktów Woli Narodu każdą ustawę jaką chcemy oraz unieważniać każdą ustawę i decyzję rządu która jest sprzeczna z interesem narodowym Polski i Polaków.


Dlaczego zatem tego się nie robi? To jest pytanie do wszystkich Polaków na które powinni sobie odpowiedzieć! I może zadziałać?


Demokracja partycypacyjna wyrażona w art.4 polskiej Konstytucyji oraz w art. 82 Konstytucji który mówi: „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.” daje Polakom prawo do współrządzenia naszym państwem i jednocześnie nakłada na Polaków obowiązek i odpowiedzialność za swój własny kraj.


Wygląda jednak na to, że Polacy nie są zainteresowani współrządzeniem i nie chcą w konstruktywny sposób wziąć odpowiedzialności i zaangażowania się w rzeczywiste i realne współrządzenie własnym krajem.


Jeśli Polacy w najbliższym czasie nie zechcą wziąć tej odpowiedzialności na swoje barki i zająć sie współrządzeniem własnym krajem to nadal będziemy mieli rządy uzurpatorów i złodziei a efekty będą dla nas coraz gorsze.....


Moja inicjatywa „Każdy Posłem” jest właśnie taka emanacją demokracji partycypacyjnej. Poniżej link do dokumentacji w której proponuję dwa pierwsze Akty Woli Narodu: wprowadzenie nowej preambuły do Konstytucji opartej na Prawie Naturalnym która umożliwi doprowadzenie polskiego systemu sądowniczego i prawnego do porządku oraz nowy Kodeks Wyborczy który spowoduje wymianę całego Sejmu na nowych, nie związanych z gnębiącym nas układem ludzi: https://krop2017.wordpress.com/2020/01/13/teresa-garland-kazdy-poslem-lista-do-zbiorki-podpisow-inicjatywa-ustawodawcza-z-ominieciem-sejmu/


Ponadto konieczne będą kolejne Akty Woli Narodu: unieważnienie wszystkich wydanych koncesji na wydobycie polskich surowców naturalnych, ustawa całkowicie zakazująca GMO, ustawa całkowicie zakazująca 5G, itd. Liczę na przebudzenie się społeczeństwa i wejście ze mną w tej inicjatywie we współpracę. T. 697357009


Osoby które chcą tworzyć Punkty Demokracji Partycypacyjnej i są zainteresowane zbiórką podpisów pod pierwszymi dwoma Aktami Woli Narodu a potem kolejnymi, zapraszam do kontaktu ze mną osobistego w Krakowie. Podaję nr telefonu w celu umówienia się na spotkanie ze mną. T.697357009 Musimy utworzyć w calej Polsce stałe punkty zbiórki podpisów pod Aktami Woli Narodu, rozpoczynając tym samym wdrażanie ery demokracji partycypacyjnej w Polsce!

Teresa Garland

dnia 13 II 2020r.

KOMENTARZE

 • Demokracja partycypacyjna jest nielegalna.
  .
  Konstytucja nakazuje trójpodział władzy.
 • @goodness 09:27:30
  Szanowny Panie,
  Nie zgadzam się z Panem. Proszę podać konkretny artykuł Konstytucji do którego Pan się odnosi pisząc:
  "Demokracja partycypacyjna jest nielegalna. Konstytucja nakazuje trójpodział władzy."
 • @Prezydentka 10:02:23
  Art. 10
  1.
  Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
  2.
  Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.
 • @goodness 10:41:13
  A czytałeś o tym, że "władza należy do narodu"? I że 'My naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej..., itd..."
 • @Wican 11:03:57
  Nawet wikipedia nic o czwartej władzy – narodzie nie wspomina.

  dualizm władzy – podział jednego z elementów władz państwowych na dwie, względnie niezależne instytucje; w Polsce istnieje dualizm wszystkich trzech władz państwowych (władza ustawodawcza: Sejm – Senat; władza wykonawcza: Prezydent – Rada Ministrów; władza sądownicza: sądy – trybunały)
 • @goodness 11:11:55
  Bo naród to władza pierwsza. Władza należy do narodu. I taki zapis istnieje. Konstytucja jest kretyńska i pęłna głupich zapisów, ale nie wszystko tam jest kretyńskie
 • @Wican 11:22:16
  Art.4. I taki zapis istnieje.

  Ale konstytucja oddziela, głowę od ciała, art. 10.
 • @goodness 10:41:13
  Szanowny Panie, bardzo dziękuję za włączenie się do merytorycznej dyskusji i zwrócenie uwagi na konkretne zapisy Konstytucji (Art. 10) które mogą być użyte przeciwko nam, aby nie doprowadzić do egzekwowania i respektowania naszych demokratycznych i obywatelskich praw w Polsce.

  Art. 4 p.1 Konstytucji mówi:"Władza ZWIERZCHNIA w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu".

  Zatem słowo "zwierzchnia" daje nam tutaj możliwości zadziałania, możliwości władania ponad wszystkimi instytucjami i urzędami w Rzeczypospolitej Polskiej. Nie widzę więc realnego niebezpieczeństwa łamania Konstytucji poprzez zadziałanie za pomocą demokracji partycypacyjnej. Obecna Konstytucja nie uwzględnia procedur zadziałania bezpośredniego więc jest to dla nas plus który należy wykorzystać i się samozorganizować.

  Art.4 p.2 Konstytucji mówi: "Naród SPRAWUJE WŁADZĘ przez swoich przedstawicieli lub BEZPOŚREDNIO."

  Zatem sprawowanie władzy czy to ustawodawczej, wykonawczej czy sądowniczej, biorąc pod uwagę słowo "zwierzchnia" oraz słowo "bezpośrednio" zanjdujące się w art.4 dają nam Narodowi Polskiemu gwarancję prawa do wykonywania każdej z w/w władz. Zatem w mojej opinii demokracja partycypacyjną którą proponuję pod nazwą "Każdy Posłem" jest jak najbardziej zgodna z prawem i wykonalna.
 • @Prezydentka 11:47:16
  W art 10. równowaga trójki, jest nieprawdą.
  Dlatego, prawnie króluje kłamstwo z ochroną TK, i wszelkich służb zaufania publicznego ...... .

  Najwyższa władza z art. 4. jest ubezwłasnowolniona na własne życzenie, przez tolerowanie bardzo prostego kłamstwa – równowagi liczby nieparzystej.

  Bez naprawy oczywistego błędu, wszystkie akcje pozanaprawcze, uziemiają całą energię narodu, lub są uziemiane środkami przymusu.
  Bardzo ważny temat.

  Serdecznie Pozdrawiam
 • @goodness 12:26:52
  Szanowny Panie,
  Dziekuję za cenny komentarz. Zwrócił Pan uwagę na Trybunał Konstytucyjny który ja w moim programie wyborczym na prezydenta zamierzam zlikwidować. Podczas mojej niedawnej podróży do Włoch odbyłam rozmowy które wpłynęły na moje postrzeganie TK i umocniły mnie w tej mojej wersji.... okazuje się bowiem że TK i jego odpowiedniki w innych krajach są nie tylko polską zmorą ale i wielu, wielu innych tzw. demokratycznych państw prawa na których straży stoi bankierska straż prawna..... czyli Trybunały Konstytucyjne! Które de facto blokują prawa narodów do samostanowienia i ubezwłasnawalniają je!

  Jednym z pierwszych zadań Narodu Polskiego jest zikwidowanie Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli rząd PISu byłby choć w jakimś procencie propolski to już dawno by rozpisał referendum z jednym pytaniem:
  CZY JESTEŚ ZA LIKWIDAJCĄ TRYBUNAŁU KONSTYTUYCJNEGO?

  Wracając do naszej dyskuji to bardzo proszę o wskazanie konkretnych propozycji nowych zapisów prawnych nawiązując do Pana wypowiedzi:
  "Bez naprawy oczywistego błędu, wszystkie akcje pozanaprawcze, uziemiają całą energię narodu, lub są uziemiane środkami przymusu."
 • @Prezydentka 12:53:55
  A pani znowu proponuje działanie pozaprawne. Metodą "na rympał". Należy zmienić konstytucję, bo tam jest umocowany TK. A referendum? Znowu by poszło 10%?
 • @Wican 13:03:39
  Szanowny Panie,
  Zamiast dyskredytować moją osobę i moje rozwiązania, proszę o precyzyjne wskazanie w którym momencie proponuję jak Pan to ujął: "A pani znowu proponuje działanie pozaprawne. Metodą "na rympał"."
 • @Prezydentka 11:47:16
  "Szanowny Panie, bardzo dziękuję za włączenie się do merytorycznej dyskusji i zwrócenie uwagi na konkretne zapisy Konstytucji (Art. 10)"

  To trzeba było zwrócić uwagę? Konstytucji Pani nie czytała?

  Poważne propozycje zawsze uwzględniają kontrargumenty i możliwe trudności, bez czekania aż wskażą na nie oponenci.
 • @Prezydentka 12:53:55
  Tylko prawda jest spoiwem demokracji.
  Modły i czary nie działają na przyszłość. Czy to będzie uruchomienie działania komputera , czy uruchomienie działania energii demokracji.

  Wszyscy wiemy że jest potrzebny kod dostępu do komputera. Energia demokracji, też posiada kod prawdy, którym jest liczba 2025 parlamentarzystów – przedstawicieli ludu.

  Wracając do dyskusji naprawy oczywistego błędu . Proponuję zmianę w konstytucji przez połączenie art. 4. z art 10. z zapisem o czwór–podziale władzy.
  1. Prezydent 2. Parlament 3. Władza Wykonawcza 4. Władza Sądownicza
  Nastąpią pozytywne zmiany w ordynacji wyborczej w celu uzyskania prawdziwej energii demokracji.

  W pierwszej kolejności Sąd musi stwierdzić nieważność konstytucji w związku z oczywistym błędem – równowagą zapisaną dla liczby nieparzystej.
 • @Pedant 14:06:23
  Szanowny Panie Pedant a raczej Dywersant. Takich jak Pan wszystko krytykujących i NIC pozytywnego nie wnoszących mamy w Polsce na pęczki... stąd jest jak jest. Zatem zamilcz Pan jeśli nie masz Pan nic merytorycznego i budującego do zaproponowania. Złośliwe wytykanie błędów oraz złodziejstwo to są znamiona Polaków powstałe jako destrukcyjny efekt zaborczych cywilizacji: turańsko-talmudyczno-bizantyńskiej, które nadal roszczą sobie prawo do zarządzania Polską. Zacznij Pan walczyć z tą swoją słabością. Pedanci mają trudne życie tracąc czas i energię.... nic w zamian pozytywnego i służącego ogółowi społecznemu nie wnosząc.
 • @Prezydentka 14:25:04
  "Szanowny Panie Pedant a raczej Dywersant. Takich jak Pan wszystko krytykujących i NIC pozytywnego nie wnoszących mamy w Polsce na pęczki... stąd jest jak jest. Zatem zamilcz Pan jeśli nie masz Pan nic merytorycznego i budującego do zaproponowania. "

  Proponuję aby Pani, zanim zabierze się za reformy ustrojowe, starannie przestudiowała obecne prawo konstytucyjne. Jeśli Pani uważa to za dywersję, to współczuję.

  "Złośliwe wytykanie błędów oraz złodziejstwo to są znamiona Polaków powstałe jako destrukcyjny efekt zaborczych cywilizacji: turańsko-talmudyczno-bizantyńskiej, które nadal roszczą sobie prawo do zarządzania Polską."

  Przyznawanie się do błedów i otwartość na krytykę jest cnotą, nie zastrzeżoną dla "cywilizacji turańsko-talmudyczno-bizantyńskiej"

  Jeszcze jedno, to nie ja "roszczę sobie prawo do zarządzania Polską", tylko Pani.
 • @Pedant 14:32:46
  Szanowny Panie,
  Każdą krytykę można przyjąc jeśli jest ona konstruktywna i można ją wykorzystać dla dobra. Pańska krytyka oparta jest na złośliwości i NIC pozytywnego z niej nie wynika. Być może jest tak dlatego ze Pan może nie jest rdzennym obywatelem polskim i nie czuje się Pan odpowiedzialny za nasze państwo polskie skoro to ja "roszczę sobie prawo do zarządzania Polską" (jak Pan to ujął) a nie Pan.......
 • @Prezydentka 14:50:43
  "Pańska krytyka oparta jest na złośliwości i NIC pozytywnego z niej nie wynika."

  Sugerowanie mi złodziejstwa jest bardzo złośliwe: "Złośliwe wytykanie błędów oraz złodziejstwo"

  Moja propozycja aby Pani uważnie przestudiowała polskie prawo konstytucyjne, jest bardzo konstruktywna. Zapewne Pani propozycje nabrały by wartości, i kto wie może bym je poparł.

  "Być może jest tak dlatego ze Pan może nie jest rdzennym obywatelem polskim i nie czuje się Pan odpowiedzialny za nasze państwo polskie skoro to ja "roszczę sobie prawo do zarządzania Polską" (jak Pan to ujął) a nie Pan......."

  Wszyscy moi przodkowie byli polskimi obywatelami, zapewne były tam domieszki krwi innych nacji, ale to jest prawie nieuniknione, jak się nie pochodzi z kieleckiego, a i to nie jest pewne.

  Nawet najbardziej rdzenni Polacy zwykle nie roszczą sobie osobistego prawa do zarządzaniem krajem. Jakbym ja rościł sobie coś takiego, to bym używał nicku "Jego Królewska Mość" bo lubię monarchię i to dziedziczną! Oto moja propozycja :)
 • @Prezydentka 14:50:43
  Przestałem dyskutować z tym panem. Nic konstruktywnego nie wnosi, nie proponuje żadnych nowych rozwiązań w celu osiągnięcia wyniku.

  Kiedyś, młody inżynier mi powiedział, że uczyli go odrzucać projekty, czy dobre, czy złe.
 • @Prezydentka 13:57:56
  "Jednym z pierwszych zadań Narodu Polskiego jest zikwidowanie Trybunału Konstytucyjnego. Jeśli rząd PISu byłby choć w jakimś procencie propolski to już dawno by rozpisał referendum z jednym pytaniem:
  CZY JESTEŚ ZA LIKWIDAJCĄ TRYBUNAŁU KONSTYTUYCJNEGO?"
  Wie Pani jak w Polsce zmienia się konstytucję? A TK to organ konstytucyjny. Czyli nalezałoby najpierw w sejmie przegłosować jakąs poprawkę do konstytucji. A Pani rzuca hasłami referendum, albo innymi. Od niszowych kandydatów, to ja wymagam przynajmniej wiedzy. Od czołowych nie wymagami niczego, bo na nich głosować nie zamierzam i niczego dobrego się po nich nie spodziewam. A Pani "wiedza" konstytucyjna to raczej skompromitowałaby Panią w jakiejkolwiek debacie. A że o pani niczego nie wiem? Cóż, nie wierzę w cudotwórców z kapelusza.

  A dyskredytuje się Pani sama, co chwila pokazując, ze nie zna pani polskiej konstytucji, a nawet nie zna prerogatyw polskiego preydenta. Ja tylko wykazuje błędy w rozumowaniu
 • @Prezydentka 14:25:04
  Już Pani nie trzyma ciśnienia? A marzy się Pani kampania prezydencka? Tutaj jest krytka kilku nieznanych komentatorów. W prawdziwej, realnej kampani wyborczej, to z Pani "wiedzą", zostanie Pani łatwo ośmieszona. Nie mo cię obruszać, tylko należałoby może poczytać konstytucję III RP?
 • @Prezydentka 14:50:43
  Hahaha. Śłabiutkie nerwy u pani. Zarzuca Pani komentatorowi,ze może "nie jest rdzennym..." a to o Pani niczego nie wiadomo. Poza tym, że nie zna Pani podstaw, czyli nawet prerogatyw prezydenta
 • @Wican 16:52:16
  Szanowny Panie, dziękuję za ujawnienie swojego zdania za mój temat i za dyskredytowanie mojej osoby. Prawdopodobnie takie dostał Pan na mnie zlecenie.... Mnie akurat to nie przeszkadza bo mówią że każda reklama się liczy, nawet ta zła....

  Co do Pana politycznego znawstwa to Wg mojej opinii jest Pan po prostu zerem.
 • @Prezydentka 17:14:09
  Powiem tak, czytałem nie jeden wpis paru zdaniowy w moim życiu.
  Najczęściej są pełne krytyki, a nie wnoszą nic.
  Dyskutować z takimi wpisami, sensu zero.
  Na wszystkich rządowych forach i innych główno-ściekowych multum
  Aż się wylewa z nich niechęć do wszelkich inicjatyw.
  Obyś człowieku broń nic nie robił, nawet nie myślał robić.
  Wszystko że niby bez sensu i że na głupka wyjdziesz.
  Złowrogi komentarz i tyle.

  Ja mówiąc prawdę, z chęcią wyjdę na głupka w ich oczach, zrobię to z radością.
  Tak sobie przypomniałem. A pamiętacie wypowiedzi pana Leppera.
  Z tamtych lat wiedziałem tylko tyle że to oszołom.
  Bom się nie interesował zawiłościami polityki, a główne ścieki
  staną na głowie by zdyskredytować każdego oponenta.
  A z jaką radością się teraz słucha jego starych, jakże prawdziwych wypowiedzi.
  Więc prosił bym was, od puście tą niekonstruktywną krytykę
  (nie wykluczone że po to tu jesteście)
  Pani prezydentka widać nie jest uległa zbytnio na krytykę i to dobrze.
  Ale już przydługawa polemika bez celu i jeszcze z emocjami to niby do czego prowadzi według was?
  Co niby jesteście lepsi od niej, wszystkie rozumy ście po zjadali.
  Przeczytajcie swoje wpisy, sądzicie że w czymś pomagają?
  Tak, może wam poczuć się mądrzejszym.
  Pamiętajcie, czytają nasze wpisy ludzi tysiące.
  I nie każdy załapie z dwóch zdań zawiłości dla samych zawiłości zrobione przez specialistów z dziedzin.
  Nie próbujecie nawet dać wrażenia że wyjście jest z tego uwikłania i bezsilności w naszym kraju.
  Więc dajcie sobie na luz.
  Doceniam panią Prezydentka bo jest odważna, ma swój program i działa w stronę jego zrealizowania. I ona to robi w imię dobra wspólnego
  (a niech będzie że i dla swojego oby o wspólnym nie zapomniała).
  Dlatego ma moje poparcie. A śmieszności też się nie boję.
  Dla mnie pani Prezydentka wcale nie musi być idealna, tak może czasami wypowiadać się głupio a nawet bezczelnie, może też tracić równowagę i wybuchnąć. Bo to ludzkie odruchy.
  I będę ją wolał od zawodowego polityka, który opanowany z przyklejonym uśmieszkiem będzie mi łgał prosto w oczy, memłocząc dwie godziny nie powie nic.

  Pozdrawiam serdecznie
 • Ważny artykuł, a nie dostał się na jedynkę.
  Ważny artykuł, a nie dostał się na jedynkę. Jutro wstawię go w najlepszym czasie na wykop. Trzeba pokazać Polakom, że są jeszcze uczciwi ludzie popierający Panią inicjatorkę. Szczególnie podoba mi się komentarz pepe1234

  Jakieś kwiatki :)

  https://iddd.de/rys/kwiatki.jpg
 • @Prezydentka 12:53:55
  http://4.bp.blogspot.com/-oV9YSPNyFUw/Ut_9qPfBhOI/AAAAAAAAA1o/sB1UOwqTSsI/s1600/1946fc56e3da2620613751994e39b62a,13,0.jpg
  "Bez naprawy oczywistego błędu, wszystkie akcje pozanaprawcze, uziemiają całą energię narodu, lub są uziemiane środkami przymusu."
  Pan Ryszard Opara i Pani Teresa Garland
  Pokazując oczywisty oczywisty błąd, jako kandydaci na prezydenta zdobywają równowagę z panującą nieprawidłowością.
  Lud, TK, jak i część służb zaufania publicznego może, stanąć po jasnej stronie.
 • Co większość ludzi uznaje za normalne, dobre, prawidłowe...;
  czego chcą, co realizują...
  A przecież dzieci są obowiązkowo uczone i aż do 18-tego roku życia... Odbierają przez tysiące godzin rocznie przekaz z telewizji...

  Referendum, głosowanie, demokracja...
  Czy osoby, które nie potrafią liczyć, pyta się o wynik równania...
  Czy analfabetów pyta się, co przeczytali...
  Czy religijne zombie mają normalne cele życiowe…
  Czy osoby nierozumne, nieodpowiedzialne, w tym krótkowzroczne, egoistyczne, bezmyślne, zdemoralizowane, wypaczone, wynaturzone, leniwe, z zaśmieconymi, zatrutymi, anormalnymi umysłami, uszkodzonymi, upośledzonymi psychikami, umysłowo niewydolne, psychicznie kalekie, zdegenerowane powinno pytać się o cokolwiek, słuchać w czymkolwiek, czy wręcz przeciwnie...

  http://racjonalizm.neon24.pl/post/153198,co-wiekszosc-ludzi-uznaje-za-normalne-dobre-prawidlowe | 18.02.2020

  "Dwudniowe referendum konstytucyjne, do którego dąży Andrzej Duda, może pochłonąć nawet 120 mln zł z budżetu.'

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031