Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
191 postów 165 komentarzy

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

Teresa Garland – Dekalog programowy Wybory Prezydenckie 2020

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Szanowni Państwo, poniżej lista do zbiórki podpisów jeśli jesteście zainteresowani poparciem mojej kandydatury na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach 2020. Listy należy pilnie przesłać na adres: Sławomir Dul, skr.poczt. 88, 32-050 Skawina

 

 

Do pobrania lista do podpisów Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Teresy Garland w formatach *.jpg, *.doc, *.pdf

- jpg -> https://mega.nz/#!sdpzXayQ!wNLhjnACQMcdprHjcWD3RuR6uWfIxXJUk3twIK6R6ks

- doc -> https://mega.nz/#!1ZxhmYSY!1VEa-XfzG7-AVel8-lWeaRvYBClRwxA25rCRD0jWdo8

- pdf -> https://mega.nz/#!FQw3DIxa!-xYq1t-gPh59CE77fdhEh1VR86b9zVaz_kwfF19nT-A

 

Teresa Garland – Dekalog programowy – Wybory Prezydenckie 2020r.

 

1.Realizacja inicjatywy „Każdy Posłem”, z ominięciem Sejmu – działając bezpośrednio na podstawie art. 4 Konstytucji, która zagwarantuje Polakom możliwość współrządzenia własnym krajem oraz przywróci w Polsce sprawiedliwość i egzekwowanie prawa, poprzez wprowadzenie nowej opartej na Prawie Naturalnym Preambuły do obecnej Konstytucji i poprzez wprowadzenie nowego Kodeksu Wyborczego tu link: https://krop2017.wordpress.com/2020/01/13/teresa-garland-kazdy-poslem-lista-do-zbiorki-podpisow-inicjatywa-ustawodawcza-z-ominieciem-sejmu/

oraz poprzez wprowadzenie przygotowanej przeze mnie Reformy Sądownictwa tu link: http://teresagarland.neon24.pl/post/152774,plan-reformy-sadownictwa-krok-po-kroku

 

2.ZUS dla przedsiębiorców dobrowolny

 

3.Amnestia dla więźniów

 

4.Kara śmierci dla łotrów, zdrajców i złodziei

 

5.„Broń palna plus” dla każdego rodowitego Polaka

 

6.Demokratyzacja Polski poprzez wprowadzenie nowego Kodeksu Wyborczego

 

7.Likwidacja Trybunału Konstytucyjnego i likwidacja trójpodziału władzy

 

8.Abolicja wszystkich niesprawiedliwych i lichwiarskich długów

 

9.Dywidenda narodowa dla każdego rodowitego Polaka, dzięki wpływom z podatku VAT i dzięki profitom z polskich złóż naturalnych.

 

10.Dążenie do neutralności Polski na arenie międzynarodowej.

 

Jestem autorką projektu SYSTEM PL czyli SYSTEM PREZYDENCKO-LUDOWYtj. nowego ustroju dla Polski. Proponowany SYSTEM PL charakteryzuje się silną, mądrą i odpowiedzialną władzą prezydencką działającą dla dobra Polaków, otoczoną najlepszymi ekspertami i wspieraną przez Zgromadzenie Narodowe czyli Sejm. W tym systemie Sejm nie będzie przegłosowywał ustaw lecz będzie głosem Narodu Polskiego i strażnikiem przestrzegania Naturalnych Praw Człowieka i Obywatela, będzie pilnował wspólnego majątku narodowego oraz dbał o Dobro Wspólne wszystkich obywateli rozumiane jako umożliwienie każdemu rozwoju osobistego z uwzględnieniem zachowania godności człowieka i jego wolności. To Prezydent będzie dekretował ustawy a jeśli nie byłyby one zgodne z dobrem Polaków i z Polskim Interesem Narodowym, to już zadaniem Posłów będzie zebranie odpowiedniej ilości podpisów od obywatelii w celu przygotowania referendum obalającego daną szkodliwą dla Polaków ustawę, na zasadach podobnych jak w Szwajcarii. Autor: Teresa Garland, dnia 2 II 2020r. Tu link to schematu: http://teresagarland.neon24.pl/post/152953,system-pl-czyli-nowy-ustroj-dla-polski


Teresa Garland,

Dnia 9 II 2020r. Program Wyborczy w wyborach na Prezydenta

Link to moich artykułów tu:

http://teresagarland.neon24.pl/

 

KOMENTARZE

 • "Odzyskujemy Polskę"
  Drodzy Przyjaciele!


  Rozpoczynamy walkę o przywrócenie elementarnych praw Polaków na ziemiach naszych przodków. Jeśli tej walki nie podejmiemy i skutecznie jej nie przeprowadzimy, nie będziemy godni powoływania się na bohaterów, którzy nie wahali się oddać życie za Ojczyznę i nazywania się Polakami. Dlatego uprzejmie i pokornie proszę o dojrzałe zaangażowanie, zdyscyplinowany udział, życzliwą współpracę oraz wyrozumiałość w stosunku do siebie, aby Polskę uwolnić od wewnętrznych i zewnętrznych ograniczeń.

  Pani Teresa Garland jest autentycznym kandydatem Polaków w tej walce o przywrócenie praw należnych każdemu człowiekowi bez względu na pochodzenie, kolor skóry, religię, poglądy polityczne. Zdecydowaliśmy się ją poprzeć i pomóc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu kampanii wyborczej. Najbliższe zadanie to zebranie co najmniej 1.000 podpisów poparcia dla niej i zgłoszenie komitetu wyborczego do Państwowej Komisji Wyborczej. Ustawowy termin upływa 16 marca 2020 r. Natomiast do 26 marca 2020 r. trzeba zebrać 100.000 i zarejestrować kandydata w PKW. To bardzo trudne zadanie. Potem w razie zarejestrowania trzeba walczyć o jak najlepszą pozycję w wyborach. Załączam wykaz podpisów poparcia dla naszej kandydatki. Proszę o pomoc w zebraniu jak największej liczby podpisów w celu zgłoszenia komitetu wyborczego. Te podpisy zaliczają się do drugiego etapu, czyli zarejestrowania kandydatki w PKW.

  Bez względu na wynik podjęcie walki o przywrócenie należnych nam praw i udział w wyborach to początek trudnej drogi odzyskiwania suwerenności państwowej, politycznej, ekonomicznej i społecznej. Nie wolno nam zaniechać tych działań, gdyż przyszłe pokolenia nam tego nie wybaczą.


  Z poważaniem. Andrzej Dziąba.
 • Ten program jest strach czytać, a co dopiero popierać.
  Zapowiada się prawdziwa rewolucja, być może nawet krwawa jak ludzie dostaną broń. Tylko, że ja osobiście mam uczulenie na wszelkiego rodzaju koszty i tu mi wychodzi, że taka rewolucja będzie bardzo kosztowna. Nie wiem gdzie są ukryte pieniądze na takie kosztowne zmiany.

  Już dzisiaj są ludzie dla których pieniądz jest tylko pojęciem abstrakcyjnym i nawet próbują uzasadnić tę abstrakcję własną teorią. Nawet, jak widać, NEon już zaczyna się do tego przekonywać, ale większość ludzi jednak woli pieniądze realne i poszuka ich poza granicami Polski.
 • Teresa Garland na prezydenta?
  Z całym szacunkiem: NIE POPIERAM! / NAWET BARDZO NIE POPIERAM
  >> http://ziut.neon24.pl/post/152553,teresa-garland-na-prezydenta
 • @Anna-PK 22:45:00
  "Zapowiada się prawdziwa rewolucja, być może nawet krwawa jak ludzie dostaną broń. "

  Wątpię. Rewolucje następują nie gdy marzyciele wymyślają nowe projekty, ale gdy jest masa ambitnych młodych ludzi, którzy idee starszych podchwycą.

  Dzietność jest zatrważająco mała, zaś najenergicznejsza młodzież wyjechała. Emeryci na barykady nie pójdą, więc spoko :)
 • "Trzeba iść po władzę"- Panią Garland trzeba popierać!
  Oglądnąłem wideo z Panią Garland
  https://www.youtube.com/watch?v=vrfr0HJkhlw

  Ta siła, te przekonanie. Panią Garland jest silną Polką. Ją trzeba poprzeć! Jest autentyczna, jest uczciwa i nie jest wygadaną prawniczką.

  Ja się nie zgadzam z wieloma punktami jej programu.
  Ale wystarczy poprzeć punkt 1. Wystarczy być pewny, że się będzie starała, ile ma sił. Bez ludzi, ona nic nie osiągnie.

  Można ją krytykować. Jej próbę kandydatury widzę jak echo rozwalonej przez "Robią nas w konia" Daniel(s)a patriotycznej inicjatywy https://1Polskia.pl

  Wszyscy kandydaci 1Polski powinni ją poprzeć. Ja symbolicznie Pani Garland na stronie 1Polski dałem kciuka dla jej kandydatury w okręgu nr 13 - Kraków.

  Popierajcie Panią Garland, ona ma coś do powiedzenia!
  http://1polska.pl/reprezentanci/teresa_garland_594
 • Grzegorz BRAUN o BOSAKU i wyborach prezydenckich
  Pod sam koniec, podejrzewam, poseł Braun mówi chyba o pani Garland?
  >>> https://youtu.be/Ec-9sCl9qoM
 • @Wybory prezydenckie
  Pani Garland to totalny odlot ale jest bardzo pozytywna. Na 10 punktów jej programu może z 3 bym się zgodził. Przede wszystkim z 1. (demokracja bezpośrednia).

  Jak znajdę zbieraczy podpisów dla niej to wesprę.

  Znudziło mi się wybieranie "mniejszego zła". "Mniejsze czy większe... zło to zawsze zło".

  Ktoś mądry zauważył, że kandydat na prezydenta ma darmowy czas antenowy. Chociażby dlatego, warto popierać nowe osoby.
 • To hasła bardziej na wybory parlamentarne,
  a nie prezydenckie.
 • Kompetencje prezydenta.
  Kompetencje w stosunku do Rady Ministrów

  powoływanie rządu
  desygnowanie premiera
  przyjmowanie dymisji Rady Ministrów
  odwołanie ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności
  zwoływanie Rady Gabinetowej (obrady Rady Ministrów pod przewodnictwem prezydenta; powoływana w sprawach szczególnej wagi)

  Kompetencje w stosunku do parlamentu

  zarządza wybory parlamentarne
  zwołuje pierwsze posiedzenie nowego Sejmu
  posiada inicjatywę ustawodawczą
  posiada prawo weta zawieszającego w stosunku do projektów ustaw
  podpisuje ustawy
  zarządza ogłoszenie ich w Dzienniku Ustaw RP
  posiada prawo rozwiązania parlamentu (w sytuacjach określonych przez konstytucję)

  Kompetencje w stosunku do władzy sądowniczej

  powołuje sędziów
  powołuje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
  powołuje Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego
  powołuje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

  Kompetencje w zakresie spraw zagranicznych

  reprezentuje państwo na arenie międzynarodowej (razem z premierem i ministrem spraw zagranicznych)
  ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe
  mianuje i odwołuje ambasadorów Polski

  Kompetencje w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi kraju oraz państwowej obronności

  jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych
  za pośrednictwem ministra obrony narodowej, sprawuje w czasie pokoju zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi
  mianuje szefa Sztabu Generalnego oraz dowódców Sił Zbrojnych
  na czas wojny mianuje Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych
  nadaje stopnie wojskowe
  w razie zagrożenia państwa zarządza powszechną bądź częściową mobilizację oraz użycie sił zbrojnych do obrony kraju
  posiada organ doradczy do spraw bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, którym jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego

  Tradycyjne uprawnienia prezydenta

  nadawanie obywatelstwa
  nadawanie orderów i odznaczeń
  prawo łaski
  nadawanie tytułów naukowych
 • @kowalskijan584 08:57:06
  Ona nigdy nie zdobędzie 100 tys podpisów. To marzenia ściętej głowy. Niech poczyta wpis Vicana co może prezydent i niech nie czaruje co ona nie zrobi..
 • @kula Lis 69 09:23:53
  A jeżeli prezydent ma przeciwko sobie sejm, to jeszcze mniej może zrobić.
 • @kula Lis 69 09:23:53
  "Ona nigdy nie zdobędzie 100 tys podpisów. To marzenia ściętej głowy. "

  Powinni Cię nominować do Nagrody Nobla z dziedziny fizyki- widzisz przyszłość i to bez używania czarnej dziury :)

  Ważne żeby dostała się na antenę i wprowadziła do przestrzeni publicznej pewne hasła (demokracja bezpośrednia),
  a co potem czas pokaże.

  Ja tam zgadzam się z p. Garland w może 3. kwestiach (1. demokracja bezpośrednia,6.Demokratyzacja Polski poprzez wprowadzenie nowego Kodeksu Wyborczego (cokolwiek to znaczy) 10.Dążenie do neutralności Polski na arenie międzynarodowej. ). Ale to i tak lepiej niż Duda, Kidawa-Błońska,Bosak.
 • @kowalskijan584 09:42:51
  Żeby dostać sie na antenę, musi zebrać 100 000 podpisów. A najlepiej ze 130 000-120 000. PKW zawsze coś może podważyć.
  Aby zebrac podpisy, to trzeba mieć struktury, albo grono oddanych zwolenników. Po miastach najlepiej
 • @kowalskijan584 09:42:51
  [10.Dążenie do neutralności Polski na arenie międzynarodowej.] Między młotem a kowadłem to wręcz niemożliwe. Można tylko udawać żelazo. Marzenia ściętej głowy.
 • @kowalskijan584 09:42:51
  Jeżeli Gretę można nominować to i mnie można i niekoniecznie z fizyki. Założę się z tobą, że ona nigdy nie zdobędzie tych 100-130tys podpisów. Za cienka i demagog..
 • @Wican 09:27:32
  No właśnie. Ona o tym zapomniała? Czyli nie może zrobić nic bo nawet jego weta odrzucą. Prawdę mówiąc to Polsce na dziś prezydent jest zbędny, bo to funkcja czysto reprezentacyjna, zbędne tylko koszta ponosimy.
 • @Wican 09:47:22
  "Aby zebrac podpisy, to trzeba mieć struktury, albo grono oddanych zwolenników. Po miastach najlepiej"

  Wiesz dlaczego w Polsce jest taki bałagan? Przez ludzi takich jak ty.

  Pojawia się jakaś nowa osoba (mniejsza o to czy sensowna czy szalona)- od razu dostaje kopa: "nie da się", "nie uda się", "nie ma struktur" itd.

  I głosujecie na podetknięte wam odgrzewane stare kotlety (kandydatów mainstreamowych).

  Jak znajdę zbieraczy podpisów dla p. Garland to podpiszę, chociażby po to aby ludzie widzieli, że jest alternatywa, aby urwać kilka % mainstreamowym "leader-om".
 • @kowalskijan584 11:02:42
  Czyli ja jestem winien? Pojawia się ktoś znikąd, akurat przed wyborami prezydenckimi. A czym sie zajmował ktoś taki wcześniej? Gdzie pracował? Angażował się w życie publiczne? Choćby w samorządowe? Czy od razu z grubej rury?
  Poza tym, Pani Garland chybam nie ma wielkiego pojęcia, jakie są kompetencje przezydenta w Polsce. I ja też jestem winien temu, że on tego nie wie? Ot, typowe chazarskie odwracanie rzeczywistości. Niech próbuje, ale ja w cudotwórców nie wierzę. Zwłaszcza takich, których kompletnie nie kojarzę. Od razu 'Prezydentka"? A może najpierw jakieś sukcesy zawodowe? Albo samorzadowe? Może jakieś inicjatywy miejskie? Za stary już jestem na takie cuda.
 • @Wican 11:20:47
  Miałem podobnie napisać, wyręczyłeś mnie. Dzięki.
 • I chcę być dobrze zrozumiany.
  Życzę Pani Garland zebrania podpisów i zarejestrowania kandydatury. Uważam, że zawsze to lepiej, gdy wybór jest większy.
 • @Wican 11:20:47
  "Czyli ja jestem winien?"

  Nie bierz tego osobiście, oczywiście że nie. Chodzi o myślenie jakie reprezentuje większość Polaków:
  "ktoś nowy?" -"to agent, podesłaniec złych mocy albo zwykły szaleniec- nie wspieram nie głosuję na niego".

  W jakimś % to prawda (są agenci i są wariaci ale są też i zdolni ludzie, którzy próbują się wybić przez ten szlam).

  Moim zdaniem p. Garland nie ma szans ale ..
  złożenie podpisu poparcia to 5 minut.

  Jeśli w wyniku tego p. Garland dostanie 15 minut (nie wiem ile tego jest) publicznej anteny docierającej do 30 mln Polaków i
  będzie gadać o demokracji bezpośredniej to te moje 5 minut jest dobrze zainwestowane.
 • @kowalskijan584 11:35:57
  Mi chodzi o to, że Pani Garland nie zna podstaw. Nie wie, jakie są kompetencje prezydenta. Nie wiem, czy ma jakieś doświadczenie zawodowe. Jakiekolwiek. Chodzi o to, czy dobrze wykonywała swoją pracę.
  A tutaj nic nie wiadomo, poza kilkoma naiwnymi hasłami, których realizacja wcale nie zależy od prezydenta. Ale chciałbym aby podpisy zebrała. Im większy pluralizm, tym lepiej.
  Pamiętasz takich kandydatów jak Pawłowski (raz był za regionalizacją a drugi raz pozował na narodowca) czy Piotrowicza (jakieś wkładki wynalazł)?
  Ale niech podpisy zbierze.
 • @Wican 08:58:26
  Może nie zauważyłeś jest zarejestrowana na platformie 1Polska od 4 lat. Nie spadła więc jak szyszka z sosny.
  Ma większą tradycję udzielania się niż Wican.
  Pani Prezydentka jest autentyczna.

  Mam przypomnieć co obiecywali przed wyborami Tusk, Duda, Komorowski, czy Korwin?

  Obiecywali jakby nie znali kompetencji związanych z funkcją.

  To co się liczy dla mnie, to uczciwość.
  Czy będzie Garland odporna na korupcję, to się okaże. Gdzieś trzeba zacząć. Jej kandydatura może stać się tym słynnym punktem podparcia Archimedesa.
 • @adevo 17:29:16
  Ale jakie udzielanie? Na necie? bez jaj. To ma świadczyć o kompetencjach? Może najpierw ktoś wyjaśniłby pani Galand, jakie prerogatywy posiada polski prezydent. Jak widzę, dla Ciebie wystarczy wirtualny projekt, bo ktos się udziela na jakiejś platformie (o której pierwszy raz przeczytałem).
  A uczciwość? Ważna, ale obecnie prezydent w łape już nie weźmie. A samą uczciwością, niczego się nie osiągnie. I wciąż chciałbym wiedzieć o jakiś sukcesach zawodowych kandydata na kandydata. Jakie posiada doświadczenie zawodowe i polityczne. Udzielanie się na jakiejś platformieo niczym nie świadczy. Słaba ta obrona.
 • Żaden z obecnych kandydatów mi nie odpowiada.
  Tak i owszem nie do końca szanowna pani Prezydentka jest z mojej bajki.
  Ale wiele punktów, szczególnie pierwszy, bardzo mi się podoba.
  Też czuję że nie poprowadzi nas na jakąś kolejną wojnę patrz Irak, Afganistan.
  Myślę że jest to dobrze oczytana dama i patriotka.
  A wojna to będzie jak by wygrała, ale z obecną jelitą partyjną i to obu opcji. Wojna na śmierć i życie z nimi.
  Tak, pesymistycznie to wygląda.....
  No, ale myślicie że my Polacy mieliśmy kiedykolwiek NIE pod górkę w walce o swoje prawa........... ....... czas był się przyzwyczaić.

  Więc ja jestem za.
  Trzeba wierzyć, mocno wierzyć by się coś spełniło.
  Nie mylić z religią.... ......znaczy fanatyzmem bo to zaślepia a my musimy być świadomi.
  I wcale się nie boję że Polacy będą mieli możliwość posiadania broni dla swojej samoobrony. Popieram to.
  Inna rzecz takie królewskie kompetencje prezydenta, ale czy widzicie inny sposób odsunięcia od koryta partyjniaków.
  Wybaczcie mi za te slogany, jakoś nie udało mi się jaśniej wyrazić.
  Pozdrawiam.
 • @Wican 18:09:07
  A jakie kompetencje byłych prezydentów, dotyczące ich uczciwości, ich wykształcenia, rozpychania się łokciami w hierarchii partyjnej, choćby kultury osobistej, nawet z tym słabo.
  Co szukasz ideału?
  Pewnie że jest czego się czepiać ale bez przesady, to nie konieczne kryteria dyskwalifikujące.
  Pewnie że chcieli byśmy kandydata z wykształceniem mini. wyższym,
  i niech to nie będzie może aktor, elektrykom po zawodówce też byśmy podziękowali.
 • Duże plusy, same plusy +++++++++ ???
  Adres na przysyłanie podpisów poparcia:
  Sławomir Dul, skr.poczt. 88, 32-050 Skawina

  Nie lubię ani słoików ani rdzennych Warszawiaków-cwaniaków, czy tych z pod Warszawy. Dlatego odpowiada mi kandydatura z poza warszawskich układów.

  Następne duże plusy kandydatki:
  1. Prezydentka nie studiowała prawa.
  2. Jest z poza kręgów zdrady okrągłostołowej.
  3. Nie jest idealna i tak się nie przedstawia.
  4. Poglądy ma zrozumiałe i patriotyczne.
  5. Nie wygląda na Żydówkę, a może nie jest Żydówką?

  Pani Tereso Garland, czy jest Pani Żydówką?
  Proszę o odpowiedź.
 • @adevo 23:13:00
  Nie jestem Żydówką. 100% "produkt" polski. Pozdrawiam serdecznie Teresa Garland
 • @Prezydentka 07:22:19
  Dużo czytam na neon24, udzielam się tu mikroskopijnie.
  Sądzę, mam nadzieję że wielu polaków rządnych czegoś z poza propagandy POPISU a uważam że to prawie każdy powyżej 40stki, trafia w takie miejsce jak tu.
  Pewnie że duża różnorodność poglądów.
  Nie ze wszystkimi się zgadzamy. Wręcz może z nielicznymi.
  Ale to ludzie piszą tu te artykuły i ludzie je komentują.
  I będzie tak pewnie puki należy to do obecnych właścicieli.
  (Wieki temu widziałem jak się zmieniał Onet, pewnie że kapitał nie ma narodowości)

  Ale do sedna.
  Boję się pani @Prezydentko że może nas być tu za mało.
  100000 podpisów. Czytających tu jest pewnie dużo więcej.
  Ale widząc siebie, śmiem twierdzić że jest to forum ludzi co się zawiodło setki razy na politykach, i jest podejrzliwe bardziej niż służby wywiadu.
  Wielu z nas jest w stanie jedynie krytykować, ja to też doceniam.

  Uroczo widzieć tu tak odważną osobę jak szanowna Pani.
  Brzydko to za brzmi
  Widzę Pani aktywność tutaj prosił bym by broń Boże nie ograniczała się pani i nie wysilała się jedynie tu. Czasu jest mało.
  Kto panią tu zauważył to pewnie już to zrobił.
  Wielu pani tu nigdy nie przekona, bo nie przekona ich nikt.
  Ja sam nie głosowałem od .....oj jakie to młodzieńcze lata były.
  Dlaczego, bo nikt nie przedstawiał moich poglądów na Polskę więc po co miałem głosować na kogoś z kim się nie zgadzam.
  Z panią jakieś szanse są, to i pomóc warto.
  Pani nie musi być idealna, i nie musi być politykiem, i nie musi się na wszystkim znać. W Polsce jest wystarczająco dużo patriotycznych Polaków znających się na wszystkich tych sprawach, wystarczy mieć ich.
  Pewnie że trzeba miec też własne poglądy ale do ich realizacji ma się gabinet czy co tam będzie.

  Tak, zauważyłem tą wypowiedz z krzyżem w każdym pomieszczeniu i na sali sądowej.
  Moje drogi z KK tak powiem się rozeszły jak człowiek dorósł.
  Bóg co innego a KK jak najbardziej lubi władzę i pieniądze.
  Nie nie sądzę bym miał z wiszącym symbolem krzyża czy z modlitwą jakiś problem. Powiem tak, nawet członek innej religii pewnie nie ma z tym większego problemu, poza naszymi jewropejczykami.
  Dla mnie samego puki przy sędzi podczas rozprawy nie siedzi ksiądz we własnej osobie i szepcze do ucha to jest ok.

  Jak to jest, swoją drogą, można prywatną osobę wspomagać finansowo w staraniu się bycia kandydatem?
  Czy jest to zabronione?
  Trzeba czekać?

  Pozdrawiam.
 • @Prezydentka 07:22:19
  Dałem wpis na FB. Pozdrawiam!

  https://www.facebook.com/aktwolinarodu/posts/2501404199982364
 • @pepe1234 21:14:31
  Szukam kogos kto wie jakie sa kompetencje prezydenta. Albo posiada ludzi którzy to wiedza. I czekam na jakiś opis tyczący dokonań pani Garland. Czym zajmowała się wcześniej? Gdzie pracowała? Itd? I uważam, za prace też wychowanie dzieci.
 • @pepe1234 00:29:23
  Można wspomagać. Ale musi być utworzone odpowiednie konto. I na zbiórki trza miec zgodę z MSWiA lub chociaż od wojewod. Obecnie ju ż to powinno byc rozpoczęte.
  Wspomaganie nie może być wyższe niż bodaj 18 000zł. Ale tutaj mogę się mylić, gdy idzie o maksymalną kwotę.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031