Poniżej przedstawiam schemat projektu nowego systemu zarządzania Polską. Jest to SYSTEM Prezydencko-Ludowy czyli SYSTEM PL

 

 

Nowy ustrój dla Polski - SYSTEM Prezydencko-Ludowy czyli SYSTEM PL

 

Poniżej przedstawiam schemat projektu nowego systemu zarządzania Polską. Jest to SYSTEM Prezydencko-Ludowy czyli SYSTEM PL 

Proponowany SYSTEM PL charakteryzuje się silną, mądrą i odpowiedzialną władzą prezydencką działającą dla dobra Polaków, otoczoną najlepszymi ekspertami i wspieraną przez Zgromadzenie Narodowe czyli Sejm. W tym systemie Sejm nie będzie przegłosowywał ustaw lecz będzie głosem Narodu Polskiego i strażnikiem przestrzegania Naturalnych Praw Człowieka i Obywatela, będzie pilnował wspólnego majątku narodowego oraz dbał o Dobro Wspólne wszystkich obywateli rozumiane jako umożliwienie każdemu rozwoju osobistego z uwzględnieniem zachowania godności człowieka i jego wolności. To Prezydent będzie dekretował ustawy a jeśli nie byłyby one zgodne z dobrem Polaków i z Polskim Interesem Narodowym, to już zadaniem Posłów będzie zebranie odpowiedniej ilości podpisów od obywatelii w celu przygotowania referendum obalającego daną szkodliwą dla Polaków ustawę, na zasadach podobnych jak w Szwajcarii. Autor: Teresa Garland, dnia 2 II 2020r.

 

W celu jego zrealizowania zapraszam do kontaktu:

Teresa Garland, tel. 697357009, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego - Społeczny Komitet Konstytucyjny