Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
138 postów 126 komentarzy

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

Polacy bez praw człowieka! Czy Wiesz dlaczego?

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Dlaczego prawa człowieka w Polsce nie są respektowane? Polacy bez praw człowieka! Czy Wiesz dlaczego?

 


Polak człowiekiem jest i prawa człowiecze mu się należą. Jednak tu w Polsce Naturalne Prawa Człowieka nie są respektowane ani egzekwowane. Czy jako Naród Polski będziemy taką sytuację dalej akceptować?

 

Państwo polskie podpisało szereg międzynarodowych dokumentów gwarantujących nam Polakom prawa człowieka. Niestety, z powodu zarządzania Polską przez obce jej kulturowo i cywlizacyjnie żydowsko-turańskie elity, które nie uznają praw człowieka, te podstawowe prawa człowieka zostały nam Polakom zanegowane! Efekty widzimy: całkowity brak bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków – miliony naszych obywateli żyją w skrajnej nędzy, miliony wysłano w nowoczesny jasyr na emigrację, miliony są niszczone przez system siłowo-biurokratyczno-sądowniczy Państwa Polskiego.

 

Aż 9 lat zwlekano aby w Polsce wyrukować w 1957 roku, po raz pierwszy Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 1948 roku! Kiedy na mocy ustaleń Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Polska ratyfikowała Pakty Praw Człowieka, w Dziennikach Ustaw ukazały się same komunikaty o ratyfikacji, bez tekstu. Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/powszechna-deklaracja-praw-czlowieka-ma-59-lat

 

W latach 90tych które na świecie nazywano „złotą erą praw człowieka” Polska nie dołączyła praw człowieka jako priorytetu w swojej polityce zagranicznej. Inne państwa to zrobiły.  Efekty tego zaniedbania znamy: bezwzględne rządy korporacji...  wyzysk, bieda i ucisk...

 

29 czerwca 1990 roku Polska podpisała dokument kopenhaski. W tym dokumencie zostały między innymi jasno sprecyzowane nasze demokratyczne wyborcze prawa obywatelskie. Z tego dokumentu wynika że w Polskim systemie wyborczym, od dziesiecioleci łamane są nasze podstawowe prawa demokratyczne! Niestety dokument kopenhaski został przed społeczeństwem polskim ukryty... nawet go na język polski nie przetłumaczono. Podpisali i schowali! Na nic się zda go szukać w rządowych aktach prawnych... ja przynajmniej nie znalazłam...

 

Dokument Kopenhaski – dokument przyjęty ze względu na państwa Europy Środkowo-Wschodniej, świeżo uwolnione od reżimów komunistycznych. Państwa te zobowiązały się do przestrzegania praw człowieka (w tym istotnej kwestii mniejszości narodowych) zgodnie z zasadami panującymi w demokracjach parlamentarnych. Dokument ten wyraża podstawowe założenie KBWE dotyczące praw człowieka. Zakłada on, że ochrona praw człowieka jest jednym z podstawowych celów każdego rządu. Zgoda co do uznania praw człowieka jest podstawą wolności, praworządności i pokoju w Europie. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Dokument_Kopenhaski

 

Z książki pt. „Rozmowy z Ojcem Krąpcem o prawie” dowiadujemy się że respektowanie i egzekwowanie praw człowieka zależne jest od cywilizacji na której normach oparty jest porządek prawno-instytucjonalny danego państwa i jego życie społeczno-polityczno-gospodarcze. Okazuje się że niekóre cywilizacje mogą zagrozić prawom człowieka. Są to cywilizacje: turańska (czyli mongolsko-moskiewska w której istnieje przewaga życia zbiorowego i organizacja społeczna na sposób wojskowy), chińska (czyli patriarchalna gdzie dawniej cesarz a dziś prezydent czy sekretarz partii decydują o społecznościach), cywilizacje takie jak żydowska czy bramińska (gdzie religia determinuje różne formy życia, nawet pokarmy, sposoby ubierania się, modlitwy), arabska (w której dopuszczalna jest poligamia, a życie rodzinne jest jakby wydzielone od życia publicznego, zamknięte w domu czy w haremie)”. 

 

Mimo deklaracji o życiu itd. Państwo Polskie, wyżej wymienione cywilizacje oraz cywilizacja bizantyjska (Niemcy) nie gwarantują prawa do życia (w tym prawa do przeżycia np. z powodu zbyt wysokiego ZUSu). W kwestii praw człowieka: „cywilizacja arabska, chińska czy dwie cywilizacje sakralne: bramińska i żydowska, mówią: to jest nasza wewnętrzna sprawa, mamy inny ustrój, i tego rodzaju prawa u nas nie obowiązują. Mimo że Powszechna Deklaracja Praw Człowieka obowiązuje na całym świecie, bez względu na państwo, kolor skóry, rasę itd.” w/w cyt. z książki pt. „Rozmowy z Ojcem Krąpcem o prawie”. To jest odpowiedź na pytanie: Dlaczego prawa człowieka w Polsce nie obowiązują?

 

Okazuje się że jedynie cywilizacja łacińska, personalistyczna daje człowiekowi gwarancję życia i przeżycia. Zatem jeśli chcemy odzyskać nasz kraj, nasze państwo, nasze prawa, bezpieczeństwo ekonomiczne, godne życie w wolności, to należy się oprzeć na zasadach cywilizacji łacińskiej którymi są: Prawo Naturalne (Dekalog), dobro, prawda, miłość i sprawiedliwość a emanacją tych zasad są wyartykułowane prawa człowieka i prawa narodów spisane w prawie międzynarodowym. Powinniśmy jako Naród Polski żądać respektownia i egzekwowania tych praw w Polsce, choćby poprzez wymuszenie tego przy pomocy niezależnej od rządów, obywatelskiej samoobrony wojskowej, która mam nadzieję że wkrótce powstanie. Jeśli się nie opamiętamy i nie zaczniemy walczyć o nasze prawa człowieka w Polsce to staniemy się na zawsze niewolnikami!

 

Zapraszam do kontaktu osoby chcące przyczynić się w walce o respektowanie naturalnych praw człowieka i obywatela w Polsce. W tym celu powstała Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny.

Teresa Garland, dnia 1 II 2020r. tel. 697357009

 

Lista najważniejszych międzynarodowych aktów prawnych dotyczących respektowania i egzekwowania praw człowieka na które mamy prawo się powoływać:

Karta Narodów Zjednoczonych z 26 czerwca 1945 r.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.

Europejska Konwencja Praw Człowieka z 4 listopada 1950 r.

Międzynarodowe Pakty Praw z 1966 r.: „Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP) oraz Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

(MPPGSiK) były kolejnym etapem w przedmiocie realizacji postulatów ochrony praw człowieka przez ONZ. Uchwalone na konwencji w Nowym Jorku, w odróżnieniu od Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, miałycharakter wiążący.”

Akt Końcowy KBWE z Helsinek z 1 sierpnia 1975 r.

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 7 grudnia 2000 r.

 

 

 

 

 

KOMENTARZE

 • z tą radą to ciekawa inicjatywa,
  ale nazwa nie wydaje mi się fortunna,
  ponadto, zbyt górnolotnie i uzurpatorsko brzmi.
 • @
  "Okazuje się że jedynie cywilizacja łacińska, personalistyczna daje człowiekowi gwarancję życia i przeżycia"
  Bzdura. Cywilizacja łacińska jest związana nierozerwalnymi, niewidocznymi węzłami jak to pani nazwała z cywilizacją żydowską. Dopiero wyzbycie się dogmatu Watykańskiego umożliwi przestrzeganie praw człowieka
 • Autorko
  [miliony naszych obywateli żyją w skrajnej nędzy] przestań bezczelnie kłamać. Reszta to twe bzdety nie warte komentarza.
 • Gdzie byłaś za nierządów
  PO/PSL.? Siedziałaś w mysiej dziurze ze strachu?
 • Dziękuję komentującym
  za ujawnienie swoich poglądów. Z Waszych komenatrzy od razu nasunął mi się wniosek że nie przynależycie do cywilizacji łacińskiej i to jest nasz główny problem w Polsce i jest przyczyną rozkładu naszego państwa polskiego.
  Bo jak pisze Koneczny: "W jedności cywilizacyjnej tkwi sukces silnych narodów. Tędy droga do siły prawdziwej, wytrzymującej napór czasu"

  Bo jak pisze Prof. Korab-Karpowicz w Traktacie polityczno-filozoficznym: "Doświadczenia historyczne wskazują że wobec odmienności cywilizacyjnej utrzymanie jedności panstwa jest na ogół niemożliwe."
 • @Prezydentka 17:48:20
  "Doświadczenia historyczne wskazują że wobec odmienności cywilizacyjnej utrzymanie jedności panstwa jest na ogół niemożliwe."
  Historia wykazała też cywilizacja łacińska uwsteczniła też rozwój cywilizacyjny,a Watykaniści w Polsce działali na szkodę państwa
 • @goat 17:35:51
  Właśnie nie. Cyzwilizacja łacińska jest jednak czym innym. Choćby prawo rzymskie.
 • @Wican 18:14:52
  Prawo rzymskie, prawem rzymskim i jak się go przestrzega, respektuje.W prawie rzymskim było coś takiego jak 'consuetudo' i jak to się ma do teraźniejszości. Czy nie lepszym rozwiązaniem było by prawo zwyczajowe
 • @goat 18:43:43
  Prawo zwyczajowe? A jakie to prawo konkretnie? Nie do zrealizowania. I jak wtedy traktowac obcokrajowców?
  Generalnie obecni politykierzy żadnego prawa nie przestrzegają
 • @Wican 18:48:38
  W jakim kraju przebywasz takiemu prawu podlegasz. Państwa islamskie mają swoje prawa i niestety jadąc tam musisz ich przestrzegać. dlaczego nie miało by być tak w Polsce. Na razie to jest tak że nasze prawo musi być dostosowane do prawa jewrounii. A my Polacy nie ze wszystkim musimy mieć takie samo prawo jak np. Niemcy.
 • @goat 19:09:06
  Tylko to rodzi problemy. A jak państwo o wielu zwyczajach? Nawet w Polsce? CYganie swoje zwyczaje, Tatarzy swoje, Żydzi swoje? Musi być cos ogólnego.
  Poza tym, obcy wcale zwyczajów miejscowych znac nie musi, jak jest zinnego kręgu
 • @dolby 18:28:03
  Tylko na poklask, nic więcej. Pomarzyć każdy może, o prezydenturze.
 • @goat 19:09:06
  pństwa islamskie mają różne prawa. Sam szariat jest prawem religijnym a nie zwyczajowym.Choć często w państwa islamskich jest mieszanka prawa religijnego ze zwyczajowym, jak było w państwie Talibów
 • @Prezydentka 17:48:20
  Teraz widzę, że jak Kidawa nawet na dojarkę się nie nadajesz. Sayonara marzycielko.
 • Jeszcze raz DZIĘKUJĘ!
  Dziękuję komentującym za to że mieli odwagę przeciwstawić się moim poglądom poprzez osłabianie i dyskredytowanie mojej osoby! Zdradzę Wam sekret: Wasza krytyka mojej osoby dodaje mi energii i SIŁ do działania, zgodnie z zasadą: że najpierw cię wyśmiewają, potem cię krytykują i zwalczają a na koniec WYGRYWASZ! Jestem więc już na etapie drugim, zatem moje działania przynoszą efekty!

  Musiałam dotknąć WRAŻLIWEGO słabego punktu podbrzusza.... obecnego systemu.... Tak, PRAWA CZŁOWIEKA to jest po prostu intelektualna BOMBA ATOMOWA która jest w stanie zmieść KAŻDY rząd... a w przypadku Polskinierząd... AMEN!
  Pozdrawiam serdecznie
  Teresa Garland
 • @Wican 19:38:45
  Jak jedziesz do jednego kraju to podlegasz prawu jakie obowiązuje w tym kraju, jakie zostało ustanowione przez większość zamieszkałą w tym kraju. Prawo zwyczajowe w Polsce, ustanowili by Polacy i gów.. mnie obchodzą cyganie,Tatarzy i inne mniejszości. Jak się nie podoba to won. Teraz masz przykład z sądami jak reprezentowane jest prawo, że sądy traktują cię jak śmiecia. "Polskie" sądy nie traktują cię jak Polaka, albo właśnie traktują.
 • @kula Lis 69 19:39:08
  Kwestia kasy na kampanię. Skoro udało się wylansować jakiegoś Gumisia bez kręgosłupa? To mozna wylansować każdego.
 • @goat, Prawa Człowieka dostaliśmy od naszego Stwórcy-Ojca! Ktokolwiek inny, może TYLKO nam je ograniczać - ZABRAĆ!!
  .


  Prawa są NIEZMIENNE !!!


  Wszystko inne, to są tylko TYMCZASOWE PRZEPISY:

  tzn. ZAKAZY, NAKAZY i POZWOLENIA - PRZYWILEJE.  Ktokolwiek wierzy w jakieś wyimaginowane "PRAWA CZŁOWIEKA"

  spisane na jakimś świstku makulatury, PRZEZ jakiegoś INNEGO

  niedowartościowanego ŁEBKA, ten może być tylko tego ŁEBSKIEGO

  ŁEBKA NIEWOLNIKIEM !!!


  OSOBA taka, bo już nie człowiek, zasługuje na ten nasz "RAJ" na ziemi,
  który ZORGANIZOWAŁ jej i ciągle "ULEPsza" ten ŁEBSKIŁEBK - druga OSOBA.  - Jeśli nie chcecie przestrzegać Praw zapisanych w sercu człowieka przez jego Stwórcę-Ojca, to jesteście SKAZANI jedynie na KRÓLEWSKIE PRZYWILEJE i kary i ZMUSZENI do przestrzegania wszystkich jego OGRANICZEŃ spisanych przez JEGO SKRYBÓW - FARYZE-USZY:


  KOD-eXÓW, PARA-GRAFUÓW, LICENCJI, STATUTÓW, POZWOLEŃ,

  ZEZWOLEŃ, PRZEPISÓW, DEKREÓW, OGŁOSZEŃ, POLECEŃ, ZALECEŃ,

  NAKAZÓW, ROZKAZÓW, KOŃ-STYTUCJI,...

  oraz do wszystkich innych ograniczeń spisanych w ich DOKU-MENTACH.


  Jak sama nazwa wskazuje, jest to spisany w DOKU przez MĘTY, MĘTnY DOKU-MENT ogólnie znany pod nazwą:


  -- "PRAWO KRYMINALNE”??!! A więc, nie jest to Prawo Sprawiedliwe!!
  IMPERIUM EGIPSKO-BABILOŃSKO-ŻYMskie najpierw wyniszczyło

  wszystkie INNE Rody, ZLEPIAJĄC ICH w naRody, a teraz przystąpili

  OFICJALNIE, JAWNIE do niszczenia tych pozlepianych Rodów i

  ostatecznie przekształcają NAS w MASY BYDŁA LUDZKIEGO, całkowicie

  WYRWANEGO z naszych NATURALNYCH krain ojczystych,

  ODERWANEGO od naszych GENETYCZNYCH korzeni.
  Wszyscy muszą się mieszać i wymieszać i przenosić gdzie im każą, tylko nie ARYSTOKRACJA !!!


  - Oni są PANAMI to na ZIEMI.


  - To ONI rozdają i odbierają przywileje, które ironicznie, sarkastycznie - kpiarsko zwą jakimiś "PRAWAMI CZŁOWIEKA" przeznaczonymi nie dla NICH (EL-iT), lecz tylko dla NAS (ICH NIEWOLNIKÓW).
  Ja mam i uznaję tylko, jednego Zwierzchnika nad sobą,
  - jest nim Stwórca - Ojciec wszystkiego.
  I TYLKO Jego NIEZMIENNE Prawa Człowieka - Prawa Natury (Naturalne) mnie dotyczą, tylko je respektuję i ich staram się przestrzegać jak tylko potrafię.

  Wszystkie te ich / wasze LUDZKIE "PRAWA CZŁOWIEKA" pozostawiam

  na uciechę --- EWO-LUCJA-NOM ----, co to mają MAŁPIATKĘ za

  PRZODKA swego - za swojego PRA-DZIADO/BABKĘ.  Możecie już dziś zacząć pisać podania do BRUXELI błagając o jakieś ulgi "CZŁOWIECZE" waszego cimięży-CIELA i ustawiać się pod wrotami JEGO WYROCZNI w HADZE, może wam, jaki ochłap rzucą, lub zepchną z pańskiego stołu.

  ---- Choć EL-iTy zabrały mi - zniewoliły moje ciało, ale duszy, "serca" umysłu im się jeszcze nie udało zrabować i na ile mi jaźni mojej starczy, to im nie dam, nie oddam - chyba, że po moim trupie.  Bogumił Boguchwał
 • Gdzie są dyżurni żydzi co to tak ochoczo plują na prezydenta Putina ?
  Temat prawa człowieka i co ? Prawa człowieka w w Polsce ? gdzie od 30 lat jest system rasistowski ŻYDOKRACJI !!! ????

  ŻYDOKRACJA opiera się na RASIZMIE żydowskim , Wszelkie prawa profity są zarezerwowane tylko dla żydów !!! reszta obywatel w Polsce jest gnojona przez sądy, prokuratury i kolaborująca z żyd-rasistami policja pilnują tego rasistowskiego systemu !!!

  Słowianie ! to gdzie jest miejsce na PRAWA CZŁOWIEKA w Polsce ?

  PRECZ Z żydo-NATO ! PRECZ Z RASIZMEM żydowskim w Polsce !

  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • Któż to
  stręczy człowiekom tzw. prawa człowieka - nie znosząc przy tym żadnego sprzeciwu? To tylko leży w gestii Boga - a On z pewnością nie podpisze się pod tymi, tzw. prawami człowieka.
  Wniosek?
  Skoro nie Bóg - to mamy do czynienia z samozwańczymi nadczłowiekami - co to człowiekom prawa ustalają - aby nie wierzgali przy przerabianiu ich na szatańskie odchody - i tyle.
  Autorka raczyła się załapać na lewacki lep - a od tego tylko krok do opętania przez Szatana i kompletnego zatracenia się w lewackim sosie podlanym smołą i siarka. Tylko kroczek!
 • Autorka. Najważniejszym aktem są prawa natury niezmienne.
  .
  Karty i deklaracje można schować do szuflady jak się nie szanuje praw natury – granicy, kształtu przestrzennego, wewnętrznej proporcji.

  System, bez kształtu przestrzennego, bez jawnych granic, bez wewnętrznej proporcji jest sztucznym chaosem a nie demokracją.....

  Czekanie na cuda przez domniemanie jest coraz bardziej niebezpieczne, dla Polaków przy coraz szybszej technice obliczeniowej.
 • @dolby 21:42:58
  --------
  "a pod czym się podpisze i w jakim języku?"
  --------
  Proszę nie udawać, że nie zrozumiał Pan mojego wpisu - bo niby po co. Kogo Pan chcesz ośmieszyć i po co to Panu?
 • Prawo jak prawo
  Że ktoś ma prawo, to nie oznacza, że cokolwiek w ramach tego prawa otrzyma. Jak każde prawo, także prawa człowieka trzeba wyegzekwować. Egzekucja prawa należy do władzy wykonawczej. Jeżeli ta władza się na prawo "wypnie", to pozostaje ono tylko pobożnym życzeniem, pustym zapisem.

  Ergo: Wszystko sprowadza się do władzy i jej wyłaniania. Jeżeli ludzie (obywatele) będą eliminowani z procesu wyłaniania władzy i pozbawiani kontroli nad nią, wtedy ich prawa nigdy nie będą do końca respektowane, jakie by ważne i istotne te prawa nie były.
 • Prawa człowieka
  Prawa człowieka i obywatela zdefiniowane przez ONZ w 1948 r, są zagrożeniem dla praw naturalnych i powodują rozkład naszej cywilizacji. Prawa te służą zastąpieniu Dekalogu i w większości są jego zaprzeczeniem. A przede wszystkim prawa człowieka i obywatela są religią państwa socjalnego, którego celem jest stworzenie systemu niewolniczego. Tu więcej wyjaśnień na ten temat: https://www.salon24.pl/u/gps65/22206,prawa-czlowieka
 • @GPS 01:23:09
  Szanowny Panie GPS
  Proszę się dokształcić i nie pisać bzdur bo siejesz Pan fałszywą żydowsko-turańską propagandę. A to jest jeden z najcięższych grzechów bo Manipulujesz Pan ludzką świadomością, ludzkim duchem i powodujesz Pan cofanie się w rozwoju osoby ludzkiej.

  Po pierwsze Deklaracja Praw Człowieka była pisana zaraz po drugiej wojnie światowej i w trakcie trwania procesu norymberskiego podczas którego sądzono zbrodniarzy wojennych według Prawa Naturalnego, pomimo że prawo to nie było nigdzie w prawie międzynarodowym napisane. Więc był to czas kiedy Prawo Naturalne miało swoje uznanie i Deklaracja Praw Człowieka ONZ z 1948r. jest pewną ilustracją tego Prawa Naturalnego.

  Po drugie Dekalog miał się stać prologiem dla Deklaracji Praw Człowieka, ale ze względu na różne wiary, nie wstawiono tego, bo nie wszystkie narody wierzą w jednego i tego samego Boga. Ale to co zawarła Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to zasadniczo było już zawarte w Dekalogu. Te wszystkie prawa które zostały zawarte w Powszechncej Deklaracji Człowieka spotykamy w Dekalogu który kierował poprzez całe wieki naturalnym życiem ludzkości.

  Po trzecie treść Powszehcnej Deklaracji Praw Człowieka jest zbieżna ze sformułowaniami zawartymi w starożytności w Kodeksie Justyniana, które zwracają uwagę na trzy zasadnicze skłonności natury ludzkiej: do zachowania życia, do przekazywania życia oraz do rozwoju osobistego.

  Deklarcja Praw Człowieka składa się z 30 artykułów:
  Artykuły od 1 do 15 dotyczą życia konkretnego człowieka, uszczegoławiają problematykę wyrażoną w inklinacji do zachowania życia, integralności życia udzkiego.
  Artykuły 16 i 17 dotyczą życia rodzinnego.
  Artykuły Od 18 do 29 dotyczą życia społecznego.

  Deklaracja Praw Człowieka zobowiązuje Narody Zjednoczone do wprowadzenia jej w życie w postaci konwencji, konkretnych przepisów prawnych. Ludzkość musi się bronić, gwarantując ochronę praw człowieka przez legalną władze, by człowiek nie był zmuszony w buncie, w rewolucji szukać ostatecznego ratunku przeciwko tyranii i uciskowi: aby na fundamencie niezbywalnych praw ludzkich uszanować godność człowieka, wartość osoby ludzkiej, równość kobiet i mężczyzn, prawa rodziny. Cyt: „Rozmowy z Ojcem Krąpcem o prawie.”
 • @Prezydentka 06:05:29
  Szanowna Pani Prezydentko - czarci pomiot wszystko podaje ludziom w opakowaniu z podwójnym dnem. Dla przykładu - stręczenie tutaj przez bergolniętego zorganizowanego desantu składającego się z kolorowego, przeważnie kryminalnego, niezliczonego elementu w wiadomym celu - odbywa się z największą perfidią - na nucie ludzkiego miłosierdzia. Dzieci nienarodzone morduje się w łonie matek bez żadnych zahamowań - bo to jest tylko zlepek komórek.
  Wniosek?
  Każdy człowiek niedługo stanie się tylko zlepkiem komórek - a umożliwią to tzw. prawa człowieków - napisane tymże człowiekom przez samozwańczych nadczłowieków. Czy Pani tego nie rozumie?
  Jeżeli samozwańcze nadczłowieki robili niedawno z człowiekami - panem, towarzyszem Hitlerem i towarzyszem Stalinem - to co robili - to nie powtórzą masowej zbrodni na ludzkości tylko dlatego, że coś napisali, zadeklarowali - człowiekom? Przecież samozwańcze nadczłowieki nie ponieśli żadnej kary - dalej robią swoje, dalej kumulują forsę tego świata w nielicznych, kosmatych łapkach, dalej knują, dalej obracają poszczególne kraje w perzynę a ludzi stworzonych przez Boga w szatańskie odchody. W szatańskie odchody - czyniąc męski odbyt powszechnym mieszalnikiem g*wna ze spermą - pod egidą tzw. praw człowieków - i ku uciesze samego Antychrysta. Ech!
 • Każdy ma prawo chcieć poprawić los państwa w którym żyje.
  To nie jest nic złego jeżeli są to dobre rozwiązanie i intencje.

  Opm. Trudne zadanie gdy masowe media pracują na rzecz istniejącego establishmentu POPIS.
  A te dwie antypolskie partie mają środki finansowe i medialne.

  Success

  Pozdrawiam.
 • @Prezydentka 06:05:29
  Norymberga to prawo naturalne? Raczej zemsta zwycięzców nad pokonanymi. Do tego dokonana, aby wspólników nie wsypali. Ot, jedni zbrodniarze sądzili drugich. Chyba, że samo zwycięstwo daje prawo do karania pokonanych i to ma byc prawo naturalne? Tutaj w zasadzie zastosowano prawa znane z cywilizacji żydowskiej i turańskiej jednocześnie.
 • @Prezydentka 17:48:20
  Czy to stanowisko owej "Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny." ????

  Trudno, jesteśmy ułomni, należymy do innej cywilizacji, i z pewnością nie spełnimy oczekiwać rady.

  Rada musi wszystko zrobić za nas, dla nas, bez nas.
 • @GPS 01:23:09
  Masz jakiś udział w dochodach z salonu24?
 • @Alfax 09:09:28
  Trudne zadanie nie dlatego, że masowe media pracują na rzecz istniejącego establishmentu POPIS.

  Tylko zadanie jest nie do wykonania, bez sprawnego systemu.

  Główny system, narzędzie równowagi władzy. Dziwnie jest omijany przez osoby ubiegające się o urząd prezydenta.

  Ciekawe zjawisko –
  Trójpodział to domena Boga. Lecz, każdy sprytny chce zdobyć taką domenę na Ziemi, bez najwyższego wykształcenia i kwalifikacji. Więc trwa panowanie z zablokowanym, system naturalnej równowagi na Ziemi. Szkoda, że tylko w złej wierze wyzysku.

  Pozdrawiam
 • Oto kolejny przykład stosowania praw człowieka w Polsce:
  https://www.youtube.com/watch?v=u9-J8_Adu30
  Wszystko poszło o to, że pan Kudliński przestrzegał, w oparciu o zaistniałe zdarzenie, przed Rumunami, którzy w lesie zabierali grzybiarzom ich uzbierane runo leśne. Teraz mu założono sprawę sądową (wiadomo Rumuni, nienawistność, mniejszości itp.) , doostał wezwanie do ABW, skierowanie na badania psychiatryczne, youtube, które w Polsce zarabia krocie i nie płaci ani szeląga podatku zdejmuje mu filmy. Słowem państwo pisowsko-korporacyjne zaprzęgło wszystkie siły i środki, aby zniszczyć sympatycznego 70-cio latka. Polak może się zajmować plotkami n/t gwiazd z telewizora, gotowaniem i majsterkowaniem. Nade wszystko płaceniem za to, że wolno mu żyć.
  Dyskutanci tak się zacietrzewili, że nie pojmując o co chodzi, frustracje kierują do autorki. No, no - tresowanie daje wyniki.
 • Nie jest tak źle......
  Droga Pani każdy żyje tak jak chce i w sposób na jaki zasługuje,przykładem jest Polska.Ludzie emigrują,pracują za,,garść ryżu'',chodzą po socjal do gminy,młodzi do McDonalda a inni na sobotnie imprezy do restauracji.Widać nie jest tak źle skoro nie jesteśmy na ulicach jak Francuzi i wybieramy stale tych samych złodziei.
  A teraz o Pani pomyśle który jest właśnie przerabiany w Polsce.Czyż nie mieliśmy mniejszości narodowych w Polsce,czyż nie byliśmy tolerancyjni,czy ludzie nie robią tego czego chcą?Ten bałagan to właśnie pokłosie Pani projektu.
  Po wojnie żydo-komuna rozbroiła nas i spacyfikowała.Po 1989 nas okradła i okrada,wprowadziła nas do UE zniewalając nas zupełnie.Czy wie Pani dlaczego tak jest?Za to co zrobili nam po 1989 wszyscy oni powinni nie żyć a oni bezkarnie chodzą a ponieważ nie było kary to bezprawie stało się patologią.Zniknęły środki z FOZZ, ,,Afera Amber Gold'',Tusk ukradł środki z OFE,teraz PIS robi to samo,SKOK Wołomin,Getin Bank a ostatnio CBA i nic nie ma kary.To wszystko ma miejsce w sferze finansowej nie wspominając już prawa,polityki zagranicznej i historycznej.Przecież ci ludzie nie powinni chodzić na wolności a Pani domaga się praw człowieka?Złodziej to złodziej,morderca to morderca,kłamczuch to kłamczuch a gwałciciel to gwałciciel i nie ma żadnego usprawiedliwienia i tego powinniśmy się domagać a nie jakiś bzdurnych praw człowieka które przynosiły nam i przynoszą tylko nieszczęścia.Myśli Pani że na tzw.Zachodzie jest lepiej?Jest tak samo.Człowiek jest niczym dopóki się nie postawi i nie zrobi porządku.
 • @Prezydentka 06:05:29
  Ja tylko dałem Pani szansę poznać inny punkt widzenia na tematy, które Pani porusza. Nie chce Pani go poznać i zrozumieć, to trudno - ale odnośnik zostawiłem i zawsze może Pani tam wejść, przeczytać, zrozumieć i podjąć ewentualnie polemikę.
 • @interesariusz z PL 09:58:09
  Nie.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31