Szanowni Państwo, Na pewno zetknęliście się z takim reliktem jak tzw. Monteskiuszkowski trójpodział władzy na: sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą. Ten podział władzy miał zapobiec tyranii społeczeństw.

 

Monteskiuszowski Trójpodział władzy do lamusa!


Szanowni Państwo,

Na pewno zetknęliście się z takim reliktem jak tzw. Monteskiuszkowski trójpodział władzy na: sądowniczą, ustawodawczą i wykonawczą. Ten podział władzy miał zapobiec tyranii społeczeństw.

 

Niestety w Polsce ten monteskiuszowski model nie zdał egzaminu bo nie zapobiegł on tyranizowaniu przez ponad 30 lat w okrutny sposób Polaków przez państwowy aparat urzędniczo-siłowo-sądowy.

 

Zatem czas nadszedł aby ten Trójpodział władzy w Polsce znieść i przywrócić Jednolitość władzy. Art. 4 Konstytucji mówi jasno: "Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu." a nie do sądów, wojska czy urzędników ustanawiających akty prawne które potem przegłosowywuje sprzedajny Sejm.

Trójpodział władzy trzeba w Polsce zlikwidować bo jest on bezużyteczny, a dla Polski i Polaków szkodliwy. Trzeba wprowadzić Model Jednolitości Władzy. Ja mam następującą koncepcję rządzenia:

Jestem zwolenniczką silnej, mądrej władzy prezydenckiej działającej dla dobra Polaków, otoczonej najlepszymi ekspertami i wspieranej przez Zgromadzenie Narodowe czyli Sejm. W mojej koncepcji rządzenia Sejm nie będzie przegłosowywał ustaw lecz będzie głosem Narodu Polskiego i strażnikiem jego Naturalnych Praw Człowieka i Obywatela oraz będzie pilnował Dobra Wspólnego i majątku publicznego wszystkich obywateli. To Prezydent będzie dekretował ustawy a jeśli nie byłyby one zgodne z dobrem Polaków i z Polskim Interesem Narodowym, to już zadaniem Posłów będzie zebranie odpowiedniej ilości podpisów od obywatelii w celu przygotowania referendum obalającego daną szkodliwą dla Polaków ustawę, na zasadach podobnych jak w Szwajcarii.

Co to jest Trójpodział władzy tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_w%C5%82adz
Co to jest model Jednolitości władzy tu: https://pl.wikipedia.org/wiki/Jedno%C5%9B%C4%87_w%C5%82adzy

 

Teresa Garland