Minister Błaszczak zamierza podpisać umowę na zakup (bez offsetu) samolotów F-35 pod koniec stycznia 2019r. co jest bardzo dla Polski niekorzystne i niebezpieczne! Wchodzi tu w grę również kwestia 5G.

 

Ministrze Błaszczak! Przestań się bać Agentów CIA! Zrób OFFSET dla F-35!

Minister Błaszczak zamierza podpisać umowę na zakup (bez offsetu) samolotów F-35 pod koniec stycznia 2019r. co jest bardzo dla Polski niekorzystne i niebezpieczne! Gdyż Chińczycy rozpracowali tę maszynę w 100% i wiedzą jak w razie czegoś przejąć nad nią kontrolę. System dowodzenia tą maszyną opiera się na systemie satelitarnym który Chińczcy mogą w każdej chwili zniszczyć. Dlatego Amerykanie wymyślili że system dowodzenia oprą na....... 5G!

Wiedzcie zatem że jeśli zakupiony zostanie ten samolot to 5G mamy jak w banku! I na nic się zdadzą żadne protesty! To trzeba wiedzieć!

W mojej opinii ten zakup jest dla Polski całkowicie bezużyteczny! W mojej opinii jest to wyprowadzanie kolejnych miliardów z Polski przez Agentów CIA? Chyba nie sądzicie że Chińczycy którzy znają technologię produkcji F-35 a być może to oni produkują dla Amerykanów tę maszynę, dostarczą nam w razie czegoś sprawne samoloty którymi będziemy mogli się obronić!? 

Panie Błaszczak! Jeśli Amerykanie nie pozwolą nam samodzielnie wyprodukować tej maszyny F-35 w Polsce , to niech sobie ją trzymają w USA! Przestań Pan działać na szkodę Narodu Polskiego! Zmień Pana swojego PANA! Pańskim PANEM niech się stanie Naród Polski!

Teresa Garland

Powyższa informacja jest moją osobistą opinią

Poniżej prof.ucz.dr hab. Paweł Soroka, Koordynator Polskiego Lobby Przemysłowego na temat tego nieuwzględnionego OFFSETU:

 http://press.warszawa.pl/minister-blaszczak-zamierza-podpisac-umowe-zakupbez-offsetu-samolotow-f-35-pod-koniec-stycznia/

">

Poniżej definicja OFFSETU zaczerpnięta z opracowania Pana Prof. Soroki. CO TO JEST OFFSET?

 Offset jest integralną częścią przemysłowej polityki obronnej i jednym z instrumentów kształtowania gospodarczych podstaw bezpieczeństwa. Offset to umowa kompensacyjna, na postawie której podstawie zagraniczny kontrahent sprzedający dany produkt zobowiązuje się skompensować brak zamówienia tego produktu w rodzimym przemyśle danego kraju transferem technologii wytworzenia i serwisowania tegoż produktu, w kraju kupującego. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa definiuje zobowiązanie offsetowe jako zobowiązanie zagranicznego dostawcy wobec Skarbu Państwa i offsetobiorcy, polegające w szczególności na przekazaniu technologii lub know-how, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych lub praw do korzystania z utworu na podstawie udzielonej licencji, zapewniające wymaganą przez Skarb Państwa niezależność od zagranicznego dostawcy, w celu utrzymania lub ustanowienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potencjału w zakresie przeniesienia zdolności produkcyjnych, serwisowych i obsługowo-naprawczych, a także innych, niezbędnych z punktu widzenia ochrony podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa.W normalnych relacjach to kupujący jest stroną uprzywilejowaną i ma prawo do stawiania warunków dotyczących offsetu i jego zakresu.