Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
192 posty 165 komentarzy

Teresa Garland

Prezydentka - Państwo i prawo powinno służyć człowiekowi i jego dobru a polityka powinna być rozsądną troską o dobro wspólne. Egzekwowanie w Polsce sprawiedliwości i poszanowanie Naturalnych Praw Człowieka Polacy muszą sobie dopiero wywalczyć.

Moje komentarze

 • Być może jakby ujawnił wszystko publicznie to by przeżył......?
  Być może jakby ujawnił wszystko publicznie to by przeżył......?
  Obawiam się że teraz będą umierać wszyscy którzy cokolwiek wiedzą i publicznie tego nie powiedzą..... Covid mieczem w rękach Bożej Sprawiedliwości?
  Zagadkowa śmierć senatora Stanisława Koguta
 • @interesariusz z PL 08:37:41
  Tu rozwiązanie: https://teresagarland.neon24.pl/post/157697,wdrozenie-art-4-zarzadzanie-polska-bezposrednio-przez-narod
  Ratyfikacja umowy przegłosowana - rozbiory zaklepane!
 • @interesariusz z PL 07:11:27
  Szkoda że na odchodne ratyfikując wojskową umowę polsko amerykańską wpakowali nam wojska amerykańskie na teren Polski, czyli nowych okupantów. Unia cały czas pracuje nad tym prawnie by móc tu wejść.... Żydzi się ciesza bo na gruzach Państwa Polskiego zbudują sobie Polin..... Granice już stawiają... Polacy przysnęli....
  Ratyfikacja umowy przegłosowana - rozbiory zaklepane!
 • Skrzynka właśnie została odblokowana
  Mam nadzieję że na dłużej....
  Proszę o pomoc w odblokowaniu skrzynki mailowej
 • Ja byłam ale bez możliwości wypowiedzi
  Tu link do mojej opinii
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1181743612199572&id=100010918327757
  Manifestacja przeciw restrykcjom syjonistycznej pandemii
 • Polacy mają to na co się godzą
  Ilu mężczyzn z szablami pójdzie ze mną do budynków tv choćby regionalnej bym mogła poinformować społeczeństwo że istnieję?
  SKANDAL!
 • @goodness 09:11:39
  Ale wtedy mieliby utrudnione przeprowadzenie rozbiorów Polski, bo chyba nikt zdrowo myślący nie podważy faktu że celem jest przeprowadzenie ROZBIORU Polski. A do tego trzeba się przygotować.... Po pierwsze granice z płotami pod prądem.....
  Wytyczają granice! Budowa Polin idzie pełną parą!
 • @charon 08:16:06
  Wytaczają granice Państwa Polin! Gminne wotum nieufności dla rządu – uchwała do pobrania

  https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/2020/09/08/gminne-wotum-nieufnosci-dla-rzadu-uchwala-do-pobrania/
  Szanowni Państwo
  Przesyłajcie pilnie dokument w załączniku do Waszych gmin! Uwolnijcie Wasze gminy spod władzy szatańskiej warszawskich rządów! Domagajcie się aby w gminach pilnie przegłosowano załączoną uchwałę gdyż na jej podstawie NIKT nie będzie mógł zaszczepić ani zaczipować Waszych dzieci! Bo jest to niezgodne z Konstyutcją i z Naturalnymi Prawami Człowieka! Trzeba też zapobiec rozbiorowi Polski! Wytyczają już granice państwa Polin! Budowa Polin idzie pełną parą! Polacy śpią! Kto rządzi Polską? Główny Inspetor Sanitarny i weterynarze przeprowadzają rozbiór Polski! Płoty i mury..... Scenariusze żywcem przekopiowane z Izraela?! Wcześniej covidem teraz nieistniejącym ASFem próbują rozbierać, dzielić Polskę na kawałki. Idziemy pod rozbiory a Polacy śpią! Informacja na końcu artykułu. Poniżej zawartość uchwały do przegłosowania w gminach:

  Gminne wotum nieufności dla rządu – uchwała do pobrania

  Burmistrzu! Wójcie! Prezydencie!
  Przegłosujcie w Waszej gminie BARDZO PILNIE najlepiej w tym tygodniu, poniższą uchwałę, poniżej zawartość. To pozwoli Wam zarządzać bezpośrednio wszystkimi organizacjami, instytucjami państwowymi oraz budynkami użyteczności publicznej na Waszym terenie gminnym wg potrzeb społecznych, nie będziecie musieli pytać żadnego ministra o pozwolenie! Ponadto przejmując kontrolę na Waszym terytorium gminnym będziecie mogli zapobiec przymusowym szczepieniom i czipowaniu dzieci. W załączniku uchwała gotowiec. Następnie prześlijcie mailowo tę przegłosowaną uchwałę do:

  Prezydent Rzeczypospolitej listy@prezydent.pl, Marszałek Sejmu listy@sejm.gov.pl, kontakt@sejm.gov.pl, cis@sejm.gov.pl, Naczelne dowództwo Sztabu Generalnego Wojska Polskiego sekretariat.ssgwp@mon.gov.pl, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poczta@abw.gov.pl, Główna Komenda Policji kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl, Polska Agencja Prasowa centrumprasowe@pap.pl, wszyscy proboszczowie parafii znajdujących się na terenie naszej gminy, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny teresagarland@fidespolska.pl,


  z pozdrowieniami
  Teresa Garland,
  Tel. 697357009
  Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
  https://tymczasowaradastanu2019.wordpress.com/
  Akty Woli Narodu do pobrania tu:
  https://aktywolinarodu.wordpress.com/


  D069 2020 09 08 Polska dnia 8 IX 2020r.
  UCHWALA Rady Gminy

  ....................................................................................................................
  Wpisać nazwę Gminy i nr uchwały

  Gminne wotum nieufności dla rządu
  Skierowane do:
  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
  Marszałek Sejmu
  Naczelne Dowództwo Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Główna Komenda Policji
  Polska Agencja Prasowa
  Wszyscy proboszczowie parafii znajdujących się na terenie naszej gminy
  Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny

  W związku z nieodpowiedzialnymi działaniami rządu, których efektem może być rozbiór Polski oraz depopolacja i wyniszczenie Narodu Polskiego, jako świadomi i odpowiedzialni reprezentanci Narodu Polskiego na naszym gminnym terytorium, pełni obaw o dalszą przyszłość i o dalsze istnienie Państwa Polskiego i Narodu Polskiego, wypowiadamy posłuszeństwo wobec rządu w kwestiach i działaniach, w których rządowe decyzje i akty prawne są sprzeczne z Naturalnymi Prawami Człowieka, są sprzeczne z Konstytucją 1997, są sprzeczne z dobrem obywateli polskich oraz są sprzeczne z polskim interesem narodowym. W razie wątpliwości zwrócimy się do Społecznego Trybunału Prawa Naturalnego.

  Nie będziemy takich aktów prawnych i decyzji wydanych przez rząd realizować ani nie pozwolimy aby były one realizowane na naszym terenie przez żadne instytucje i organizacje. Opowiadamy się za PEŁNĄ SUWERENNOŚCIĄ Polski i INTEGRALNOŚCIĄ terytorium Polski. Apelujemy do wojska, Policji i służb by uznały tę naszą wolę na naszym terenie gminnym i wspomogły nas w realizacji naszych działań.

  Reprezentując Naród Polski na naszym gminnym terytorium, działając również w oparciu o art.4 Konstytucji informujemy, że z dniem dzisiejszym przejmujemy bezpośrednio władzę nad naszymi terenami gminnymi oraz nad wszystkimi organizacjami na niej działającymi ze wszystkimi instytucjami państwowymi włącznie.

  Niżej podpisani członkowie Rady Gminy ............................................................................................................
  Wpisać nazwę gminy

  .................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................................
  Otrzymują: Prezydent Rzeczypospolitej listy@prezydent.pl, Marszałek Sejmu listy@sejm.gov.pl, kontakt@sejm.gov.pl, cis@sejm.gov.pl, Naczelne dowództwo Sztabu Generalnego Wojska Polskiego sekretariat.ssgwp@mon.gov.pl, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poczta@abw.gov.pl, Główna Komenda Policji kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl, Polska Agencja Prasowa centrumprasowe@pap.pl, wszyscy proboszczowie parafii znajdujących się na terenie naszej gminy, Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny teresagarland@fidespolska.pl,

  Ponadto:
  https://teresagarland.neon24.pl/post/157488,wytyczaja-granice-budowa-polin-idzie-pelna-para

  Wytyczają granice! Budowa Polin idzie pełną parą! Polacy śpią!

  Kto rządzi Polską? Główny Inspetor Sanitarny i weterynarze przeprowadzają rozbiór Polski!? Płoty i mury..... Scenariusze żywcem przekopiowane z Izraela?! Wczesśniej covidem teraz Nieistniejącym ASFem próbują rozbierać, dzielić Polskę na kawałki. Idziemy pod rozbiory a Polacy śpią!

  „Między dwoma polskimi województwami stanie stukilometrowy płot. Inwestycja budzi kontrowersje Walka z afrykańskim pomorem świń (ASF) wkracza w nowy etap. Na granicy dwóch województw powstanie długi płot, który uniemożliwi migrację dzików. Decyzję o budowie ogrodzenia poprzedziły konsultacje z Głównym Lekarzem Weterynarii.
  Dziki zakażone ASF bez możliwości swobodnego przemieszczania się
  Między województwem podkarpackim a świętokrzyskim powstanie płot, który ma zahamować rozprzestrzenianie się ASF. Ogrodzenie przed dzikami będzie miało długość 1236 kilometrów. Budowa płotu tamującego przepływ dzików rozpocznie się już 15 września. Cała inwestycja opiewa na astronomiczną sumę 235 mln zł. Portal money.pl podaje, że pieniądze na walkę z ASF mają pochodzić z rezerwy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym powodzi.
  Decyzja o utworzeniu kontrowersyjnego ogrodzenia została podjęta po zasięgnięciu opinii Głównego Lekarza Weterynarii i Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego.” https://www.biznesinfo.pl/asf-060920-ks-dziki?fbclidb


  „Rozbiór terytorialny Polski AD2020 idzie pełną parą.... jest to rozbiór Polski od środka... Są tworzone granice wewnętrznych bytów terytorialnych przyszłych państw w państwie. To są granice których już wkrótce Polakom prawdopodobnie nie będzie wolno przekraczać? Tak jak to jest na terenie obozu w Oświęcimiu? Bo tam z napisem na koszulce: "Tu jest Polska a nie Polin" to już nie wejdziesz..... Rozbiór Polski rozporządzeniem COVID idzie pełną parą!
  Parcelacja Polski i przejmowanie terenów Polskich przez Żydów idzie pełną parą? Wczoraj PROJEKT rozporządzenia do konsultacji i wczoraj rozporządzenie weszło w życie! A dzisiaj już tylko realizacja rozbioru terytorialnego Polski za pomocą tegoż rozporządzenia! Majsterszyk podstępu i maniupulacji! Już weszło w życie! Ależ się spieszą! A Polacy? Dalej śpią!” https://teresagarland.neon24.pl/post/156882,rozbior-polski-rozporzadzeniem-covid-idzie-pelna-para
  Wytyczają granice! Budowa Polin idzie pełną parą!
 • @adevo 23:15:54
  Myślę że czas żartów dobiegł końca. To szczepienie i czipowanie się odbędzie.
  Polskich ojców skoszarują a ich dzieci zaczipują 15 X 2020!?
 • @Anna-PK 16:44:33
  Proszę odsłuchać cały filmik to się Pani dowie gdzie będą wywozić
  Polskich ojców skoszarują a ich dzieci zaczipują 15 X 2020!?
 • @adevo 17:18:20
  Po tym artykule ktoś mi zadzwonił i powiedział że wg jego informacji to zaczną szczepić i czipowac 14 X a nie 15 X 2020
  Polskich ojców skoszarują a ich dzieci zaczipują 15 X 2020!?
 • @viridiana 19:57:05
  Pani Viridiano. Proszę więcej nie komentować pod moimi wpisami. Pani poglądy w mojej opinii są talmudyczne czyli oparte na cywilizacji żydowskiej w której prawa człowieka nie są respektowane, miłość bliźniego nie istnieje, sprawiedliwość nie istnieje. Liczy się tylko i za wszelką cenę zysk! Być może Pani wywody byłyby docenione na forach izraelskich. Tu w Polsce ja zamierzam wybudować system gospodarczy oparty na cywilizacji łacińskiej z uwzględnieniem zasad solidaryzmu. Proszę więcej nie komentować pod moimi wpisami. Dziękuję
  ZUS i spółka czyli „STRAŻNICY” polskiej biedy! Wykaz osób!
 • @Wican 13:33:07
  Jak się zjawi 19 X 2020r. lub jak mi Pan załatwi wejściówkę do mediów tv!
  AWN nr 8 - Mała Reforma Sądownictwa
 • @viridiana 22:07:22
  Pani Viridiano,
  Pani już podziękowałam za Pani komenatrze. Proszę więcej nie komentować pod moimi artykułami na moim blogu. Dziękuję.
  19X2020r. Polacy przejmują władzę!
 • @zibi 08:33:51
  Szanowny Panie Zibi,
  Proszę więcej nie komentować na moim blogu po moimi artykułami. Dziękuję
  19X2020r. Polacy przejmują władzę!
 • @goodness 10:38:50
  Ludzie których wybrałam jako moich ewentulanych następców w razie konieczności mnie zastąpienia to są najlepsi ludzie. I najbardziej odpowiedzialni.

  Niedługo po tym jak PIS objął władzę w 2015 roku, rozmawiałam z ich członkami w Skawinie i pytałam dlaczego nie robią właściwych reform. Oni mi odpowiedzieli że dlatego że są odpowiedzialni za naród....

  I mamy to co mamy. "Odpowiedzialnie" oddali władzę nad Polakami bankstertom w grudniu 2017 roku. Więc prosze mnie - osobie chyba najbardziej odpowiedzialnej w Polsce nie mówić o odpowiedzialności bo ja wiem co to jest.
  TRS – OŚWIADCZENIE w sprawie sukcesji prezydenckiej
 • @goodness 09:18:47
  Nie umiem czytać między wierszami....
  TRS – OŚWIADCZENIE w sprawie sukcesji prezydenckiej
 • @marek500 09:10:11
  Zatem proszę się poddać czipowaniu i nie zawracać sobie głowy komentowaniem.
  Zaczipowali ludzi w USA a potem ich torturowali!
 • @viridiana 09:35:22
  Szanowna Pani Viridiana, proszę więcej nie komentować pod moimi wpisami. Dziękuję.
  AWN9 reforma likwidująca składki na ZUS
 • @adevo 13:55:19
  Pomylka w numeracji. Już poprawione. Dzięki za info. Nr 8 Aktu był przypadkowy ale jak widać trafiłam w sedno!
  AWN nr 8 - Mała Reforma Sądownictwa

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30